Jeppe Druedahl

Fremtidens boligbeskatning

Så kom regeringen med deres bud på fremtidens boligbeskatningDen første gode nyhed er, at det nominelle skattestop droppes og at ejendomsværdiskatten for fremtiden skal være fastlåst i procent af boligens værdi. Det vil stoppe udhulningen af ejendomsværdiskatten og igen gøre den konjunkturdæmpende. Den anden gode nyhed er, at det nye vurderingssystem vil betyde en højere beskatning af grundværdier (de mange gode argumenter for beskatning af jord præsenteres af Peter Birch Søresen og Jacob Vastrup her).

Men så stopper de gode nyheder også. Forslaget har, i mine øjne, en række problemer:

1) For det første vil regeringen permanent fastholde boligskatterne på det meget lave niveau, som skattestoppets mange årige udhulning har medført. I deres seneste rapport beregnede vismændene således, at den effektive ejendomsbeskatning er på ca. 0,6 procent, mens den skal op på 1,2 procent, hvis lejeværdien af egen bolig og de forventede kapitalgevinster skal beskattes på linje med anden kapitalindkomst. For lave boligskatter er forvridende investeringsmæssigt og skaber øget ulighed på tværs af lejere og ejere.

2) For det andet vil regeringen indføre en permanent skatterabat, som sikrer at ingen skal betale mere i ejendomsværdiskat eller grundskyld når de nye vurderinger træder i kraft fra 2021. Der lader ikke til at være nogen udfasning af denne skatterabat. Det fremstår både som en unfair ulige beskatning af nutidige vs. fremtidige boligejere, og som en stopklods for mobiliteten på boligmarkedet. Modtagerne af skatterabaten lader ydermere til i høj grad at blive dem, der har oplevet store stigninger i handelsværdien af deres boliger, som endnu ikke har påtvirket deres boligskatter grundet både skattestoppet og fraværet af nye offentlige vurderinger siden 2011.

Det herskende fokus på "tryghed for boligejere" virker overdrevet i en tid, hvor sikkerhedsnettet for de fattigste i vores samfund forringes gennem fx kontanthjælpsloftet.

Endelig må regeringens såkaldte "forsigtighedsprincippet" siges at være rent synsbedrag.  "Forsigtighedsprincippet" betyder at boligskatterne ikke skal beregnes af den fulde vurderingsværdi, men kun 80 procent af vurderingsværdien. Det er dog fuldstændig det samme som en lavere skattesats. Problemet med de upræcis ejendomsvurderinger er i stedet det unfair i at meget ens boliger til tider beskattes meget forskelligt. Det hjælper "forsigtighedsprincippet" overhovedet ikke på; her er en god klageinstans en meget bedre løsning.

2 kommentarer


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 06. oktober 2016 #4

Mange gode pointer. "Forsigtighedsprincippet" er rigtignok som du siger det samme som en lavere skat, men det er nok udemaerket at skille de to ting ad. Ellers vil man opleve folk der siger "hovhov, min vaerdi er for hoejt sat" (isaer hvis boligpriserne falder lidt).

At blande en (potentielt for) lav boligskat sammen med kontanthjaelpsloft er lidt usagligt - de to ting er ikke saerligt relaterede. Saa lad os maaske droppe den.

Derudover er jeg enig i de negative ting du fremhaever. Dette system havde nok vaeret udemaerket at indfase efter en periode med faldende priser, men ikke i den nuvaerende situation.


Andreas  Meyer

Andreas Meyer @ d. 20. oktober 2016 #5

Dog vil nye boligejere efter 2021, som ikke vil kunne nyde godt af skatterabatten, kunne købe selve boligen billigere alt andet lige, fordi de højere boligskatter vil påvirke salgspriserne negativt.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Jeppe Druedahl

Jeg er adjunkt på Økonomisk Institut. Jeg forsker i makro spørgsmål ved at bruge mikro-data og numeriske metoder såsom dynamisk programmering. Jeg har bl.a. undervist i faget Dynamic Programming.