Incentive, Virksomhedsprofil

Hvad skal det koste at passere betalingsringen?

Et af de spørgsmål, der er aktuelle i forbindelse med betalingsringen, er, hvad det skal koste at passere ringen. Blandt andet har det været nævnt, at det skal være billigt (måske gratis) om natten og i weekenden.

Mindst tre ting afgør priserne:

  • Den nødvendige reduktion i trafikken (jeg vil kalde dette "det økonomiske argument").
  • Politisk retfærdighed (det politiske argument)
  • Behovet for indtægter til statskassen (finansieringsargumentet)

Problemet er, at de tre argumenter i flere tilfælde strider mod hinanden.

Lad os først se på det økonomiske argument. Økonomisk er spildtiden som følge af trængsel det langt mest tungtvejende argument for at indføre en betalingsring. Selvfølgelig betyder forurening og uheld også noget, men langt fra lige så meget som trængsel.1 Dette betyder, at prisen for at krydse ringen primært skal målrettes reduktion af trængsel. Altså skal det være dyrest at passere ringen, når der er meget trængsel. Det vil specielt sige ind mod København om morgenen (hvor trængslen er størst), men også ud om eftermiddagen. På andre tidspunkter bør der sandsynligvis være en relativt lav pris, da der trods alt er relativt lidt trængsel i København midt på dagen. Økonomisk bør man desuden ikke målrette indtægterne til noget bestemt formål, men bruge dem, hvor de gør mest gavn i samfundet.

De politiske argument strider som nævnt i flere tilfælde mod de økonomiske. For det første er der (/har været?) en relativt stor fokus på miljøgevinsterne. Desuden er der et "slagsmål" mellem Københavnerne og omegnen, om hvor ringen skal ligge. Og ingen lader til at turde nævne, at Københavnerne skal kunne køre billigt ud af byen om morgenen og billigt tilbage igen om eftermiddagen (hvilket bl.a. ville være til stor glæde for flere af os i Incentive Partners ;-) ). Dog kan man politisk argumentere for, at den sidste del af rejsen (fra station til arbejde) er mere besværlig for københavnerne, da den kollektive trafik i omegnen ikke er så fintmasket som i København. Politisk er det også svært at tage noget fra folk, uden at tilbyde dem et alternativ. Politikerne vil derfor målrette indtægterne fra betalingsringen mod mere kollektiv trafik, så folk har et "reelt alternativ".

Finansieringsargumentet vil jeg gå let henover. Det hænger jo sammen med de andre argumenter, da man alternativt kunne hente pengene via andre skatter. Økonomisk bør trængselsafgiften være relativt høj, da efterspørgslen efter transport er relativt inelastisk og derfor en god skattebase. Politisk er det måske nemmere at straffe de "onde bilister" (og samtidig løse et trængselsproblem), end det er at skaffe pengene andre steder. Så finansieringsargumentet er egentlig bare, at prisen skal være lidt højere end man ville have sat den, hvis ikke riget fattedes penge. Og måske at ikkealle pengene skal målrettes øget kollektiv betjening.

Hvor vi ender, vides endnu ikke...

Mvh
Jonas

PS: Findes også på blog.incentivepartners.dk
  1. Dyk evt. ned dybt ned i Transportøkonomiske Enhedspriser for at se, at hovedparten af den samfundsøkonomiske eksterne omkostning pr. km i bil skyldes trængsel. []

4 kommentarer


Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard @ d. 18. januar 2012 #1

Et hurtigt klargørende spørgsmål: Anser Incentive Partners miljøhensynet (i.e., mindre lokal luftforurening) for at være et "politisk argument", og ikke et økonomisk (eksternalitets-) argument for en betalingsring?


Incentive, Virksomhedsprofil

Incentive, Virksomhedsprofil @ d. 18. januar 2012 #2

Miljøhensynet er selvfølgelig også et økonomisk argument.

Det politiske (i min definition ovenfor) opstår vel, når et bestemt synspunkt fylder for meget i forhold til det økonomiske argument, så man ikke får truffet den mest optimale beslutning.

Jonas


Gæst

Sebastian (gæst) @ d. 18. januar 2012 #3

Hej Jonas,
Lidt i samme tråd som CJ: hvordan ved man hvornår et politisk argument fylder 'for' meget ift et økonomisk, og hvordan bestemmer man i grunden hvad den optimale beslutning er hvis folk har præferencer både over politiske og økonomiske argumenter? Jeg ser frem til dit svar,
Mvh sebastian


Incentive, Virksomhedsprofil

Incentive, Virksomhedsprofil @ d. 19. januar 2012 #4

Hej Sebastian

Hvis man fx argumenterer for, at prisen for at køre ud af København om morgenen, skal være den samme som for at køre, fordi de fx forurener lige meget - så er man vel ude i et argument, som ikke kan begrundes økonomisk (fordi effekten på trængslen er meget forskellig). Og så er det - i min opdeling ovenfor - et politisk argument (eller hvad vi nu ønsker at kalde det).

Hvordan man bestemmer, hvad der er den optimale beslutning er nok lidt sværere. Som økonomer er det, vi kan gøre, vel at bidrage til debatten, så også økonomiske hensyn kommer med i beslutningsgrundlaget.

Der er jo andre hensyn end økonomisk efficiens, der skal tages hensyn til. Økonomer kan måske bidrage til, at de andre hensyn tages så efficient som muligt.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Incentive, Virksomhedsprofil

Incentive blogger om løst og fast