Histogram Misbrug

Af Rud Faden | d. 08. april 2015 | 7 kommentarer

Da jeg læste økonomi, brugte vi hele tiden histogrammer til at vurdere om fejlleddet på en regression var normalfordelt. Måske fordi SAS, som var standard programmet dengang, spyttede dem ud automatisk. I dag bliver histogrammer stadigt hyppigt brugt til at vurdere fordelingen af observationer. Men fredag aften sad jeg, som man jo så...


Skal jeg differentiere for at kunne sige noget klogt?

Af Rud Faden | d. 26. februar 2015 | 0 kommentarer

I økonomi antager vi ofte differentiabilitet og konveksitet når vi skal løse et optimeringsproblem. Det er ingen økonomiske argumenter for at lave disse antagelser. De laves udelukkende for at vi kan løse vores problem. Her er et alternativ.I økonomi er vi ofte interesseret i at kunne fastslå korrelation mellem variable. Topkis 1998[1] har...


Rud Faden

He who knows not and knows not he knows not: he is a fool - shun him. He who knows not and knows he knows not: he is simple - teach him. He who knows and knows not he knows: he is asleep - wake him. He who knows and knows he knows: he is wise - follow him.