Når alt-andet-lige ikke er relevant

Af Mette Foged | d. 27. februar | 0 kommentarer

Det er en udbredt opfattelse at indvandring fortrænger indfødtes job. ”The labor demand curve is downward sloping”, som Harvard professoren George Borjas skrev i sin artikel i Quarterly Journal of Economics i 2003. Men hvilke antagelser lægger der egentligt bag den negative hældning på efterspørgselskurven, og hvad er det relevante...


Mette Foged

Jeg er postdoc på Økonomisk Institut og interesserer mig for arbejdsmarkedsøkonomi, international økonomi og anvendt mikro økonometri. I det meste af mit arbejde beskæftiger jeg med ind- eller udvandring