Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Piketty overblik - i slides

Af Jeppe Druedahl | d. 13. marts 2015 | 0 kommentarer

Debatten om Piketty, hans bog og udviklingen i både indkomst- og formueulighed lader ikke til at stoppe lige foreløbigt. Kritiske Politter havde i går inviteret mig til at holde et overbliksoplæg om Pikettys empiriske og teoretiske forskning. Det blev til et sæt slides med en masse figurer, en lang referenceliste, og lidt kritiske...


Skal jeg differentiere for at kunne sige noget klogt?

Af Rud Faden | d. 26. februar 2015 | 0 kommentarer

I økonomi antager vi ofte differentiabilitet og konveksitet når vi skal løse et optimeringsproblem. Det er ingen økonomiske argumenter for at lave disse antagelser. De laves udelukkende for at vi kan løse vores problem. Her er et alternativ.I økonomi er vi ofte interesseret i at kunne fastslå korrelation mellem variable. Topkis 1998[1] har...


Giver den nye færdselslov uventede incitamenter?

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 16. februar 2015 | 2 kommentarer

Forleden kørte politiets nye fotovogne ud på vejene, og samtidig ændrede man færdselsloven, så det fremover er ejeren - og ikke føreren - af bilen, der er ansvarlig for at få betalt en eventuel fartbøde.De nye fotovogne vil naturligvis få de fleste til at køre langsommere, når risikoen for at blive opdaget og modtage sin straf...


Hængekøjen - Danmarks finanspolitiske udfordring

Af Poul Schou | d. 09. februar 2015 | 4 kommentarer

Dette indlæg handler om Danmarks nok største finanspolitiske udfordring. Men vi starter et andet sted, nemlig med Laurence Kotlikoffs tankevækkende skriv fra sidste måned: What’s the most fiscally responsible country in the developed world? Kotlikoff er professor i Boston og kendt verden over for sit mangeårige pionerarbejde, ikke...


Vi slider og slæber!

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 05. februar 2015 | 4 kommentarer

Politikerne vil gerne have danskerne til at arbejde mere, så vi kan finansiere velfærdsstaten i fremtiden. Men danskernes opbakning til politikernes ønsker kan ligge på et relativt lille sted, og hverken S+SF’s 12 minutter eller planen om færre helligdage blev til noget. For folk fra andre lande kan det måske virke pudsigt, at vi...


Tre dage i Boston

Af Poul Schou | d. 11. januar 2015 | 0 kommentarer

American Economic Association (AEA) afholder hvert år lige efter nytår en af verdens største økonomiske konferencer. I år var seancen henlagt til Boston, hvor tusindvis af forskere har fremlagt deres nyeste resultater og ideer over for kollegaer fra hele verden.Med ca. 50 parallelsessioner i hvert af de mange tidsrum som konferencens tre...


Faldende offentligt forbrug siden 2010

Af Torben Pedersen | d. 05. januar 2015 | 1 kommentar

Nulvækst eller ikke nulvækst synes nærmest at være et spørgsmål om verdens undergang, hvis man følger den politiske debat. Siden før krisen, 1. kvartal 2008, er det offentlige forbrug vokset med 5 pct., hvorimod det private forbrug er faldet med 3,6 pct. Det sidste - der om noget er det, der giver forbrugerne og husholdningerne velfærd -...


Professor, dr. polit. Niels Thygensen bliver 80 år og blev fejret med en international konference, fredag den 5. december på Køb

Af Jesper Jespersen | d. 09. december 2014 | 0 kommentarer

Der er mange gode grunde til at markere Niels Thygesens 80 års dag. Lad mig indledningsvist nævnte, at han har en akademisk standard, som stort set ikke findes længere. Hans hædersmærker er kvalitet, integritet og open mindedness, hvortil kommer en meget behagelig personlighed. Her taler jeg med stor glæde af egen personlig erfaring....


Programmér dynamisk og kend dig selv — og hvad så?

Af Anders Munk-Nielsen | d. 20. november 2014 | 9 kommentarer

Ja, ja, ja, økonomisk institut opretter et fag i Dynamic Programming. Men hvad har det med mig at gøre?" Hvis du går med sådanne tanker, så vær ikke bange for at stå frem. En rundspørge blandt unge politstuderende viser, at mange unge går med sådanne tanker. Derfor er det bestemt ikke noget, man skal skamme sig over — kun gennem...


I anledning af Berlinmurens fald...

Af Torben Pedersen | d. 09. november 2014 | 2 kommentarer

”Sovjetunionen er et bevis på, modsat hvad mange skeptikere tidligere havde troet, at en socialistisk kommandoøkonomi kan fungere og endda trives.” Således skrev Samuelson og Nordhaus i deres lærebog fra 1989. Det må have været få måneder, før Berlinmuren faldt, og i løbet af de følgende to år blev Sovjetunionen opløst,...