Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Online kursus i programmering for økonomer

Af Jeppe Druedahl | d. 27. marts 2017 | 5 kommentarer

Together with my colleague Anders Munk-Nielsen, I have developed an online course on programming for economics students. The course is publicly available here. We believe that programming is an essential skill for all modern economists. Even for models which we can solve analytically, it is useful to look at numerical solutions to improve our...


En opbyggelig historie fra Norge

Af Poul Schou | d. 10. marts 2017 | 1 kommentar

I efteråret 2002, da oliepriserne var lave og det var længe siden man sidst havde oplevet et større oliefund i de norske havområder, indledte den norske olieindustri en intens og langvarig kampagne for at få en lavere oliebeskatning. De foreslog at fjerne eller i det mindste halvere den særlige oliebeskatning for nye projekter....


Er strømmen blevet slukket for elbiler i Danmark?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 05. marts 2017 | 0 kommentarer

Af et indlæg under Opinion på finans.dk skrevet i februar 2017 fremgår det bl.a., at: ”i sidste måned (januar 2017 – red.) blev der solgt i alt fem elbiler”, ”elbil-salget er gået helt i stå” samt ”men bare en 20 pct. afgift var nok til at bremse salget af luksusbilen (Tesla - red.)”. De præsenterede data i...


Når alt-andet-lige ikke er relevant

Af Mette Foged | d. 27. februar 2017 | 0 kommentarer

Det er en udbredt opfattelse at indvandring fortrænger indfødtes job. ”The labor demand curve is downward sloping”, som Harvard professoren George Borjas skrev i sin artikel i Quarterly Journal of Economics i 2003. Men hvilke antagelser lægger der egentligt bag den negative hældning på efterspørgselskurven, og hvad er det relevante...


Boligbeskatning fra en økonoms synspunkt

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 01. februar 2017 | 1 kommentar

Forårets politiske forhandlinger om boligbeskatning har nogle meget interessante økonomiske aspekter. Ofte går debatten på skatteprocenter, skatteknæk, stabilisering af boligmarkedet og den slags. Lige for tiden diskuteres det ivrigt, om der skal være et skatteknæk, og om det skal være ved 3, 5 eller 6 mio. kr., samt om...


Hvor stor er den reelle arbejdsløshed?

Af Jesper Jespersen | d. 01. februar 2017 | 0 kommentarer

Tre opgørelser af ledigheden fra Danmarks Statistik Opgørelsen af arbejdsløsheden kan tjene mange formål: a) Omfanget af menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, b) vækst-potentialet, c) belastning af de offentlige finanser og/eller presset (eller mangel på samme) på arbejdsmarkedet.Danmarks Statistik har tre...


Brexit betyder frihandel

Af Torben Pedersen | d. 17. januar 2017 | 0 kommentarer

Der var mange forskellige politiske interesser bag UK's Brexit, og man kunne frygte, at UK ville føre en mere protektionistisk politik efter Brexit - for slet ikke at tale om, at EU vil optæde protektionistisk over for UKDet sidste kan ikke udelukkes men Theresa Mays Brexit-tale var særdeles positiv i et frihandelsperspektiv. Hun annoncerede et...


Hvad gør vi? Øget hastighed giver flere dræbte - men får os også hurtigere frem ...

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 11. januar 2017 | 0 kommentarer

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet lægger op til at hæve hastigheden på udvalgte strækninger. En udmelding, der har fået kritik fra flere sider, fordi højere hastighed med stor sandsynlighed vil medføre flere uheld og dødsfald i trafikken.Det er ikke en ny problemstilling, at man skal afveje risikoen for uheld med gevinsterne ved at...


Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er steget - eller er den?

Af Hjarn Von Zernichow Borberg | d. 25. december 2016 | 2 kommentarer

I slutningen af november 2016 offentliggjorde Danmarks Statistik deres publikation “Indvandrere i Danmark 2016. På baggrund af denne publikation har flere aviser og nyhedsmedier meldt ud, at kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er steget fra 2013 til 2015. ”Det går den forkerte vej for efterkommere fra ikke-vestlige lande,...


CEPOS i Det økonomiske Råd

Af Torben Pedersen | d. 24. december 2016 | 0 kommentarer

Folketinget vedtog forleden, at CEPOS indtræder i Det Økonomiske Råd, og i den forbindelse har jeg et ønske om, at CEPOS indstiller til formandskabet at sætte mere fokus på den langsigtede velstandsskabelse.I Danmark har vi haft 11 år uden vækst i BNP per capita - selv efter de seneste nationalregnskabsrevisioner, der opjusterede...