Danmarks bedste fagøkonomiske blog

Her deler udvalgte økonomer viden, synspunkter og skævheder til økonomi-studerende og andre økonomer

Fremtidens boligbeskatning

Af Jeppe Druedahl | d. 05. oktober 2016 | 2 kommentarer

Så kom regeringen med deres bud på fremtidens boligbeskatning. Den første gode nyhed er, at det nominelle skattestop droppes og at ejendomsværdiskatten for fremtiden skal være fastlåst i procent af boligens værdi. Det vil stoppe udhulningen af ejendomsværdiskatten og igen gøre den konjunkturdæmpende. Den anden gode nyhed er, at det...


66439

Af Anders Milhøj | d. 03. oktober 2016 | 1 kommentar

I en kommentar fra en studerende om de foreslåede SU-forringelser, se http://www.b.dk/kommentarer/kommentar-su-er-et-bevis-paa-vores-vaerdieranfører skribenten følgende: ”66.439. Dette er antallet af unge, der blev optaget på videregående uddannelser ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet. Burde vi ikke hylde dette tal?”Tilsvarende...


Deadline for Den økonomiske udfordring, efteråret 2016, nærmer sig

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 28. september 2016 | 0 kommentarer

Husk, at der er deadline på Den økonomiske udfordring for efteråret 2017 på mandag d. 3. oktober kl. 12.00. Læg hovedet i blød og send os maks. halvanden side, hvor du forklarer, hvilke økonomiske effekter (herunder positive og negative eksternaliteter) man bør medregne, når man prioriterer støtte til kulturarrangementer i det...


The State of Macro

Af Jeppe Druedahl | d. 18. august 2016 | 0 kommentarer

Olivier Blanchard har netop skrevet om makroøkonomisk teoris sundhedstilstand i Do DSGE Models Have a Future?. Paul Krugman svarer, at vi faktisk ikke rigtig har brug for andet en IS-LM...Jeg synes, at Blanchard har mange gode kritiske pointer. Både Krugman og Blanchard ser dog bort fra det, der i mine øjne, er den vigtigste udvikling...


Boligejernes indkomst

Af Poul Schou | d. 17. august 2016 | 4 kommentarer

Boligbeskatningen er i vælten for tiden. Diskussioner om grundskyld, ejendomsværdi, rentefradrag mv. fylder en del i mediernes spalter inden præsentationen af regeringens forslag til et nyt vurderingssystem for ejendomme og evt. justering af beskatningen forventes offentliggjort. Et spørgsmål som somme tider er oppe at vende, er...


Stadig sommerferie? Her er - i al beskedenhed - det, du skal læse...

Af Incentive, Virksomhedsprofil | d. 09. august 2016 | 0 kommentarer

Hvis din sommerferie fortsætter længere end min, så spår DMI, at du gerne vil have forslag til aktiviteter, du kan udføre med tag over hovedet (særligt i weekenden) eller et tæppe om benene.Og så er det jo heldigt, at vi i foråret publicerede vores bog, Ny Prissætning, som gør dig klog på, hvordan du sætter priserne, så du tjener...


Dansk skattetryk 1994-2015

Af Nikolaj Mose Dreisig Hansen | d. 25. juli 2016 | 0 kommentarer

Er skattetrykket faldet, uændret eller sågar steget i Danmark de seneste årtier? Det er åbenbart et godt spørgsmål. Der er over sommeren rapporteret om to analyser om dansk skattetryk: Først kom Dansk Erhverv med en analyse, der sagde, at skattetrykket på trods af skattereformer er uændret. Dernæst svarede LO, at skattetrykket er...


Lempelse af selskabsskatten fra 22 til 15% kan øge en LO-arbejders løn med fra 2-6.000 kr. årligt

Af Torben Pedersen | d. 08. juli 2016 | 0 kommentarer

Efter Breixitafstemningen annoncerede den engelske finansminister, at UK ville sænke selskabsskatten til 15 pct. CEPOS har regnet på, hvad en tilsvarende lettelse af selskabsskatten kan betyde for Danmark. Det er velkendt fra den akademiske litteratur, at kapitalindkomstskatter som selskabsskatten er en af de mest forvridende...


Produktivitetsvækst og offentlige finanser

Af Poul Schou | d. 02. maj 2016 | 0 kommentarer

Det er en udbredt opfattelse at produktivitetsvækst styrker de offentlige finanser. Højere produktivitet medfører højere velstand, og en del vil sikkert mene at det virker oplagt at det også må forbedre den offentlige saldo og finanspolitikkens holdbarhed. Senest kan man høre dette synspunkt udtrykt af professor Christian Bjørnskov fra...


Vækst i et kritisk perspektiv: Vækstteori i krise

Af Jesper Jespersen | d. 02. maj 2016 | 0 kommentarer

'Kritiske politter' stod som initiativtagere til et spændende seminar om 'vækst i et kritisk perspektiv', der blev afholdt lørdag den 30. april. Uanset at det var en rigtig forårsdag, så var mere end 150 forventningsfulde deltagere mødt op; for det er et hot emne: 'hvor bliver væksten af?' Den igennem mere end 50 år aftagende vækst og...