Hvilket fag så du gerne udbudt på Polit?

Svar på indlæg
Af Thomas Motzfeldt @ 20 nov. 2011 12:48

Dette er den anden debat på AltAndetLige.dk der er skabt af vores nye koncept. Debatredaktøren. læs evt mere her:

Dette er endnu en nyhed fra ØI vi smider til debat. Der er kommet 3 nye valgfag fra næste semester. (læs her). Det virker som om ØI har skævet en lille smule over til vores gode venner fra Frederiksberg da de besluttede at udbyde dem, da det ikke er traditionelle politfag.

Derudover var der, da Nobel-prisen blev uddelt, en kort snak om at ØI ikke arbejder med Bayesiansk Statistik - hvilket måske burde udbydes, hvis der kan findes en kvalificeret underviser.

Spørgsmålet er således: Hvilket fag så du gerne udbudt på Polit? Da vi naturligvis vil prøve at videregive jeres svar til de rette personer, så må i meget gerne begrunde jeres valg.

Svar og citér
Thomas Motzfeldt

Thomas Motzfeldt

Antal indlæg: 914
Medlem siden: d. 09. september 2010
Af Peter Erling Nielsen @ 20 nov. 2011 19:02

Corporate Governance har vi haft i mange år - faget kommer nu i fornyet skikkelse. At de to andre nu udbydes skal ses i lyset af, at vi vil booste vores tilvalgsuddannelse i økonomi. Et 45 eller 75 ects program, der giver undervisningskompetence i økonomi.

mvh


Peter Erling.
Svar og citér
Peter Erling Nielsen

Peter Erling Nielsen

Antal indlæg: 13
Medlem siden: d. 20. november 2011
Af Peter Juel Jensen @ 21 nov. 2011 09:47

@Thomas - det ser ud som om at de rette personer allerede læser med :) Hvis min pose med ects ikke havde været tom var jeg helt sikkert hoppet på et af forårets nyheder.
Svar og citér
Peter Juel Jensen

Peter Juel Jensen
I redaktionen

Antal indlæg: 867
Medlem siden: d. 03. juli 2010
Af Erik Kofoed @ 22 nov. 2011 06:08

Jeg synes generelt, at fagudbuddet paa polit er ganske fint. Der er en bred vifte af baade finansiering, 'metrics, makro, mikro og saa de lidt "bloedere" fag saasom marketing, social politik etc.

Skulle man aendre noget, kunne man evt. have nogle enkelte fag med en anden undervisningform. Eksempelvis et case-baseret corporate finance-fag, hvor der kun undervises ud fra cases (som det kendes fra de amerikanske business schools), og hvor hele karakteren er baseret paa afleveringerne i loebet af aaret. Generelt tror jeg at case-baseret undervisning kunne vaere en meget god forberedelse for folk (som jeg selv), der kunne taenke sig at arbejde mgmt consulting eller i-banking. Politter har en glimrende teoretisk vaerktoejskasse (DKs bedste?), men mangler ofte lidt "real-life experience", hvor alt ikke er sort/hvidt.
Svar og citér
Erik Kofoed

Erik Kofoed

Antal indlæg: 38
Medlem siden: d. 17. februar 2011
Af Christian Stassen @ 22 nov. 2011 11:17

Jeg synes der burde oprettes flere finansieringsfag - eller i hvert fald goere udbuddet lidt mere fokuseret. Det nuvaerende udbud bestaar af corp fin & incentives samt videregaaende fag. De videregaaende fag har vaeret meget volatile paa det seneste (ie ikke udbudt saerligt konsistent eller med konsistent pensum), og corpfin&in var meget volatilt da jeg var studerende (blev ikke udbudt i 1 eller 2 aar, og derefter var det ogsaa lidt uorganiseret og andre ting som ikke er relevant at naevne her).


CorpFin&Inc er teoretisk relativt teoretisk svagt, og jeg mener ikke det passer ind i politstudiet - politstudiet er IMO godt til at have fag (saasom Heino's tidsraekke fag) som praesenterer faget paa et plan som maaske ikke er 100% teoretisk funderet som det ville vaere paa matematikstudiet, men det er stadig paa et teoretisk saa hoejt plan at man forstaar de underliggende problemstillinger og samtidig kan bevare overblikket. CorpFin&Inc er finansieringsteoretisk meget svagt og giver ikke den intuition man boer ha, og det kan goeres staerkere enten ved at binde det sammen med mikro ELLER ved at goere det matematisk mere velfunderet som eksempelvis finansiering1 paa MatOek.


man kan selvfoelgelig altid foelge dette fag i stedet, men det er ikke altid nemt at passe det ind i oekonomistudiets skema grundet deres blokke, og ydermere kan man argumentere at politstuderende nok ville kunne drage fordel af at se baandene til mikro lidt mere end det er tilfaeldet paa MatOek.


de avancerede fag - jeg ved ikke hvad planerne er for fremtiden, men jeg synes i det hele taget at de staerke basale fag paa MatOek (FinKont1 og FinKont2) kunne bruges som basis (ie, man kunne undlade at udbyde tilsvarende fag paa polit som har vaeret tilfaeldet foer) for en ret god og bred uddannelse i finansiering. Dvs, et "joint venture" mellem de to institutter kunne give et samlet kursusudbud der kunne vaere meget staerkt, istedet for nu hvor det ene institut reelt kun udbyder Finkont1&2, og det andet nogle lidt tilsvarende fag som IMO har vaeret for ustabile foer i tiden

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 70
Medlem siden: d. 07. juni 2011
Af Andreas Ermler @ 23 nov. 2011 08:44

Dette er måske ikke den helt rigtigt tråd, men anyways…


En ting jeg længe ikke var klar over, var at det for polit’er rent faktisk er muligt at tage sine valgfag andre steder end på CBS og MatØk. Ganske enkelt fordi jeg ikke havde hørt om nogen der havde gjort det.  Men det er rent faktisk muligt at tage en lang række fag som ”nabofag” der i alt må udgøre 30 ECTS point.


http://www.econ.ku.dk/polit/For_studerende/fagudenforecon/


Som det sidste valgfag på min bachelorramme tog jeg et førsteårsfag på Filosofi, hvilket jeg syntes var meget udbytterigt. Jeg tror det var sundt at blive udfordret af Kant efter at have nyttemaksimeret i 3 år.


 


 

Svar og citér
Andreas Ermler

Andreas Ermler

Antal indlæg: 5
Medlem siden: d. 09. februar 2011
Af Peter Erling Nielsen @ 23 nov. 2011 11:52

Kære AndreasBåde på den side du selv henviser til og i Studiehåndbogen s. 29 står en udtømmende forklaring på, hvad vi kan meritoverføre til KA:


Studerende kan få meritoverført op til 60 ECTS til deres uddannelse fra andre uddannelser/institutioner. Heraf kan op til 30 ECTS være nabofag, dvs. relevante, samfundsvidenskabelige fag, der ikke er relateret til økonomisk teori, matematik eller økonometri.


På BA sætter valgfagene en slags begrænsning og her gælder samme regel (at det skal være samfundsvidenskabeligt / matematisk). de obligatoriske fag kan selvsagt også meritoverføres, når man kan finde et rimeligt, fagligt match.80 pct. af alle meritsager vedr. udlandsophold, men fra danske universiteter støder vi på CBS, DTU, SDU, Aarhus, Aalborg - og der er i det hele taget ingen begrænsninger på den font.
mvhPeter Erling.

Svar og citér
Peter Erling Nielsen

Peter Erling Nielsen

Antal indlæg: 13
Medlem siden: d. 20. november 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 24 nov. 2011 15:05

Som en bemærkning til Peter Erling kan det nævnes, at Polit i det hele taget er et af de mere medgørelige studier, hvad angår at få merit forskellige steder fra. Så hvis man tænker i de baner, så synes jeg bare, man skal kaste sig ud i det :o)
Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 158
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Michael Brandt Rasmussen @ 25 nov. 2011 01:14

Dette er også angående finansieringsfagene på polit. Pt. er jeg selv holdunderviser på polit i Corporate Finance and Incentives (CFI), samt finkon1 og 2 på matøk, og mit indtryk er det kan gøres langt bedre på polit end hidtil, og uden at benytte flere ressourcer.Jeg ser det som et problem, at politer må søge til mat-øk eller tage polit-fag der næsten er på mat-øk niveau for at få styret deres lyst for kvantitative finansieringsfag. Efter min bedste overbevisning kræver det adskillige matematik fag (på matematik) forinden før man kan få et rimeligt udbytte. Derfor ville det være en stor fordel, hvis polit studiet udbød flere fag (eller i en mere strukturert ramme) indenfor kvantitativ finansiering, og vigtigst af alt: disse fag skal undervises på politers præmise og tage udgangspunkt i deres matematik kundskaber.Som sådan synes jeg faktisk ikke der er en mangel på fag. Der er blot ikke skabt et godt "flow" i fagene. CFI er fint introducerende finansieringsfag for politter, men det er immervæk introducerende (og til mange emner indenfor finansiering). Jeg mener det vil være en god ide med et introducerende prisfastsættelse, som introducerede de nødvendige matematiske metoder (på en relativ intuitiv form) og derefter fx gennemgik kapitil 1-10 i Björk (introducerende prisfastsættelser). Efter sådan et fag kunne man have et prisfastsættelse fag der berørte fixed income produkter, credit produkter, rentemodeller etc. Der er også rig mulighed for at fag inden fixed income, der ikke tager udgangspunkt i prisfastsættelse af derivater. Slutteligt, kunne (og burde) man også have et fag inden risk management.Det er egentlig ikke flere fag end der allerede udbydes indenfor kvantitativ finansiering allerede. Problemet med fx CFI vs. Asset Pricing vs. Fixed Income Derivatives (der alle udbydes) er at de ikke hænger sammen. Blev de i stedet udbudt som en 3-trins raket der hang sammen, ville der være et langt større udbytte. Et problem pt er de studerende ikke får særlig godt styr på de til tider abstrakte og langhårede metoder fordi de ikke præsenteres tilpas godt (og løbende) på de forskellige fag. Mit indtryk er at flere essentielle begreber (såsom målskifte og martingalmetoder) berøres i fagene, men alle egentlig godt ved at de studerende ikke bliver stillet til regnskab for dem. Det formår de at gøre ude på CBS, og det kunne man altså også sagtens på polit. Mit bud er det netop skyldes de har en 3-trins raket. En anden mulighed er et introduktionsfag til kvantitativ finansiering, som kunne efterfølges af en vifte af valgfag der havde dette fag som obligatorisk baggrundsviden.For ikke at skræmme alle "de rigtige" økonomer væk, skal det nævnes at der jo er rig mulighed for at kombinere fagene med typisk polit emner. Fx indenfor finansiel tidsrække modellering, hvilket jo allerede er et hit på polit, men som med fordel kunne inddrage flere emner fra finansiel emner. Desuden, vil jeg gerne slå et slag for risikostyring. Få kan blive uenige om hvor essentielt emnet er, og hvor dårligt uddannet de fleste er på omårdet.  Desuden er emnet ikke nær så abstrakt som prisfastsættelse, så det er et oplagt polit fag i finansieringsverdenen. Endelig er det mit klare indtryk, at der er efterspørgsel efter politer der kan kombinere en stærk økonomisk intuition med en stærk viden indenfor kvantitativ finansiering, og jeg gætter på at den kun vil være stigende.  

Svar og citér
Michael Brandt Rasmussen

Michael Brandt Rasmussen

Antal indlæg: 6
Medlem siden: d. 13. juni 2011
Af Christian Stassen @ 25 nov. 2011 02:10

Meget enig i næsten alle Michaels pointer, måske pånær CFI som jeg stadig synes er et relativt svagt fag. Enig i at der nok i virkeligheden er nok ressourcer på området og at man ved at bruge dem bedre kunne opnå mere.

I virkeligheden mener jeg nok at man med fordel kunne udbyde 2 sammenhængende introducerende fag som fokuserede på diskret tid. I disse ville man være i stand til at diskutere næsten alle emner indenfor finansieringsteori (omend man selvf misser nogen når man ikke taler om kontinuert tid), inklusive risikostyring. Disse fag kunne erstatte CFI (men dvs et ekstra fag udbudt)

Dernæst kunne man så udbyde en "tretrinsraket" som Michael siger, og denne kunne suppleres af det nuvaerende CorpFin Theory (som jeg mener er et godt fag), samt andre fag, OG man kunne linke de nuvaerende finansielle økonometri fag bedre op til disse fag. Når jeg foreslog at bruge FinKont1/2 som basis var det ikke fordi jeg ikke er enig i at en mere politdrejet tretrinsraket er bedre, mere at jeg blot tænkte at der nok ikke var ressourcer til dette (omend man jo allerede har en del ressourcer som kunne struktureres bedre). Dette kan Peter Erling måske kommentere på. Et sådant udbud ville gøre udbuddet meget stærkt og kunne berøre næsten alle emner indenfor teorien, fremfor nu hvor udbuddet IMO fremstår en lille smule svagt.
Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 70
Medlem siden: d. 07. juni 2011
Af Peter Norman Sørensen @ 25 nov. 2011 14:45

Tak for nogle interessante indlæg om vores fagudbud, særligt fra Christian og Michael om det finansielle område. Fagenes indhold er løbende til overvejelse.


For nylig blev indholdet på 1. års Erhvervsøkonomi ændret i retning af at introducere mere finansiering. Vi står derfor overfor snart at revidere pensum på 3. års Corporate Finance and Incentives (CFI). Forslag er derfor særligt velkomne nu.


Det er min opfattelse, at de bedste kandidatfag på økonomistudiet har en klar rod i studiets bachelorpensum. Når det gælder aktivprisning er det særligt interessant at benytte økonometriske metoder, som det gøres i Financial Econometrics. Hovedformålet med det pensum i aktivprisning, der drøftes i denne debat, er således at skabe gode statistiske modeller for aktivpriser. Der knytter sig desuden mange interessante mikro og makro problemstillinger til handelen med finansielle aktiver, og de behandles i forskellige fag som Pricing Financial Assets, Fixed Income Derivatives, International Monetary Economics, Financial Markets, International Finance, Behavioral Economics and Finance, Advanced Microeconomics. Økonomiske apekter ved risiko og dens styring berøres også i disse fag samt i Corporate Finance Theory og Economics of Banking.


Når det gælder tretrinsraketter her, vil de indenfor finansiering ofte bestå af indgang til feltet i CFI, fulgt af et mere specialiseret forelæsningsfag, og afsluttet med en økonomisk øvelse.


Jeg mener, at finansieringsfagene ved Matematisk Instituter er gode komplementer til vores. Det er ikke noget selvstændigt mål, at vi skulle fokusere på matematiske eller sandsynlighedsteoretiske problemstillinger i økonomistudiets fagudbud. Men vi bruger gerne de relevante redskaber for at belyse økonomiske problemer.


Mvh, Peter

Svar og citér
Peter Norman Sørensen

Peter Norman Sørensen

Antal indlæg: 1
Medlem siden: d. 25. november 2011
Af Michael Brandt Rasmussen @ 26 nov. 2011 19:24

Det er min klare opfattelse at der er et kraftigt skel mellem asset pricing og andre kvantitative finansieringsområder. Emner som financial econometrics, corporate finance, behavioral finance er områder der passer rigtig godt til den klassiske polit profil. Derfor fungerer sådanne fag umiddelbart godt på studiet.


Det er en anden sag med asset pricing. Her skal de studerende introduceres til matematiske metoder, som de ikke er blevet udsat for tidligere. Da man ikke underviser i målteori, skal det også introduceres på en særlig intuitiv måde, der stiller store krav til undervisningen for at det kan blive en succes. Jeg ved at Frank Hansen tidligere havde et fag, der gjorde de studerende klar til at arbejde med stokastisk kalkulus, som gjorde han derefter kunne undervise "rigtigt" i et asset pricing fag. Hvis man har en ambition om at udbyde asset pricing er det min klare opfattelse, at det er noget lignende der skal til. Faget Pricing Financial Assets prøver at opnå målene fra begge af Franks fag + mere, som de kan fordi de bruger Hull. Jeg mener udbyttet er langt mindre ved denne fremgangsmåde, da gennemgangen er for overfladisk. Man kan også argumentere for at Hull slet ikke er en undervisningsbog. Det er nærmere et opslagsværk, og kun derfor kan man så "let" komme gennem mange emner. Hvis man brugte god tid på at arbejde med stokastisk kalkulus kunne man på polit sagtens arbejde med Björk, der når meget dybere ind i teorien. Faget Fixed Income Derivatives benytter også de "rigtige" prisningsmodeller (som brugt i industrien). Derfor kunne det fag også gavnes meget af at de studerende var rigtigt klædt på til at arbejde med teorien. Det er sådanne overvejelser der gør at jeg mener, at der skal være et introducerende fag til asset pricing, hvor målet ikke er større end at de studerende skal kunne arbejde "intuitivt" med stokastisk kalkulus og at man skal introducere Black-Scholes modellen. Derfra kunne man så nå meget længere og dybere med øvrige asset pricing fag, der skulle have det introducerende fag som forudsætning.


Jeg kan sagtens følge ideen at gode kandidat fag udspringer naturligt fra bachelor fagene. Jeg mener bare det vil være forkert for asset pricing. Det er de matematiske modeller, som alle finansielle institutioner bruger til at prise. Derfor er det immervæk ikke en økonometrisk eller mikroøkonomisk tilgang til asset pricing der vil klæde de studerende godt på til at arbejde med emnet.


Mht. CFI mener jeg faget fungerer ret godt i sin nuværende form. Årsagen er at det passer godt til de studerendes baggrund. Bogen man benytter er bare så amerikansk, at man føler emnerne bliver introduceret næsten fornærmende nemt og simpelt. Man kunne opnå en mere typisk polit tilgang ved at benytte flere af noterne fra Mat-Øk's Finansiering 1, som fx. har en glimrende introduktion til binomial modellen i både en og flere perioder. Hvis der skal tilføjes et emne mener at man bør introducere risk management. Af den simple årsag at det er et vigtigt emne. Det ville betyde mange flere politer ville have stødt på det fordi så mange ikke finansierings-økonomer alligevel tager CFI.

Svar og citér
Michael Brandt Rasmussen

Michael Brandt Rasmussen

Antal indlæg: 6
Medlem siden: d. 13. juni 2011
Af Christian Stassen @ 27 nov. 2011 06:22

Endnu engang er jeg ret enig med Michael. I praktiske anvendelser er det de matematiske asset pricing modeller man bruger, saa det er ikke muligt at ignorere disse. Selv i corporate finance, for eksempel i CFI, starter man jo altid ud med at gennemgaa begreber som NPV, IRR osv - begreber der er fra asset pricing. Jeg er ogsaa enig i at fag som kun overfladisk kigger paa asset pricing, fx fag bygget paa Hull, ikke giver en saerlig god forstaaelse, og man er bedre tjent med et mere komplet fag der giver en grundig indfoering i diskret tids asset pricing da alle principperne herfra er de samme i kontinuert tids fin.


Jeg mener et optimalt kursusudbud er som foelger:


Paa bachelordelen kan man udbyde to kurser som til sammen starter med at kigge paa deterministiske modeller og derved faar introduceret fixed income samt faar introduceret nogle vigtige begreber som no-arb, compleness osv. dernaest introduceres usikkerhed og man kigger paa en periode modeller i diskret tid og priser forwards og options. man kan i samme aandedrag ogsaa lave multiperiod modeller og blot sige at de er no-arb hvis og kun hvis alle enperiode modeller er. herefter kan man introducere, i samme setting, riskmanagement og credit risk. man kan derefter kigge paa asset pricing modeller (CAPM osv) og corporate finance. sidst kan man kigge paa hvad jeg kalder "financial economics" hvor linket til mikro kommer ind. alt dette kan sagtens naas paa 2 semestre, og jeg mener at dette ville give en rigtig god indfoering i alle emner i finansiering - at man ikke naar kontinuert tid er ikke saa slemt da skelet mellem diskret og kont primaert er et matematisk problem. for at vaere realistisk kan man jo evt arbejde sammen med matoek og bruge deres finansiering1 som daekker en del af disse emner og saa udbyde et supplerende kursus til at daekke resten af emnerne. jeg ser ingen grund til at der skal vaere saa store skel mellem de to studielinjer naar nu fin1 er et kursus politer sagtens kan vaere med paa, og da mange paa matoek ogsaa gerne ville have et "andet" kursus der bygger videre paa fin1.paa kandidaten mener jeg saa at man boer udbyde to slags kurser. den ene er de kurser der allerede eksisterer paa polit (som fx corp fin theory, financial markets osv) som kan bruge de introducerende kurser som faelles grundlag. derudover boer man have kurser der kigger paa kontinuert tid. jeg ved ikke om det er realistisk som michael siger at lave politudgaver af finkont1&2 - i hvert fald ikke uden at udvande dem lidt. i stedet boer man nok lave et matematik fag der giver et "crash course" i de teknikker man bruger. denne praksis bruger man for eksempel paa Stanford hvor matematik studerende tager en tresemesters maalteori baseret sandsynlighedsregnings og statistisk sekvens (3-4 fag i alt) hvorimod oekonomi/finance studerende kun tager et enkelt kursus der giver en intro til ssh regning paa et hoejere plan end det paa bacheloren paa polit, hvorefter begge typer studerende tager et FinKont1 agtigt fag sammen. det er klart at de to typer studerende saa har forskellige indgangsvinkler til FinKont1&2, men det mener jeg ikke noedvendigvis er skidt. jeg har mange kollegaer fra stanford som tog dette fag fra oekonomi delen og fik et rigtig godt udbytte heraf. saa kan man bruge FinKont1&2 som en del af en "tretrinsraket"

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 70
Medlem siden: d. 07. juni 2011
Af Karen Nilaus @ 3 dec. 2011 23:08

Og nu til en hel anden boldgade end udbuddet af finansieringsfag... 


Jeg havde i efterårssemestret håbet at tage faget "Emprical Industrial Organization with Applications to Competition Policy" på CBS (http://kursuskatalog.cbs.dk/2011-2012/KAN-CM_N75.aspx). Faget blev desværre ikke oprettet - måske pga. manglende interesse blandt CBS'erne. Jeg tror imidlertid at mange IO-hungerende politter ville finde det interessant, så jeg håber Peter Erling & co. vil lade sig inspirere...


Mvh Karen

Svar og citér
Karen Nilaus

Karen Nilaus

Antal indlæg: 3
Medlem siden: d. 21. marts 2011
Af Anna Debel @ 6 dec. 2011 22:57

Til Peter Erling:
Til kandidatdagen i september blev det i dit oplæg nævnt, at instituttet vil forsøge at udbyde fag, så man kan specialisere sig i arbejdsmarkedsøkonomi/-teori. Hvornår kan det forventes at blive en realitet (eftersom "Labour Economics" er udskudt)?

Udover den arbejdsmarkedsøkonomiske linje, ser jeg gerne at "Socialpolitik" bliver udbudt igen.
Svar og citér
Anna Debel

Anna Debel

Antal indlæg: 16
Medlem siden: d. 31. januar 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 6 dec. 2011 23:04

Som jeg ser det, er den store svaghed, at udbuddet af mikroorienterede fag er ret småt, hvilket nok reflekterer, at mikrogruppen på polit jo egentlig er ret lille. Måske kunne det være godt med nogle fag, der kan bygge videre på mikro A, B, C, udover advanced microeconomics (som vist også blev aflyst i indeværende semester, uden jeg dog kender årsagen)

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 158
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Peter Erling Nielsen @ 7 dec. 2011 11:39

Kære alle,
Det har lidt lange udsigter med "Labour Economics" og hvad angår "Socialpolitik" så lever det fag i bedste velgående under navnet "Economics of Welfare".
mvh
Peter Erling.

Svar og citér
Peter Erling Nielsen

Peter Erling Nielsen

Antal indlæg: 13
Medlem siden: d. 20. november 2011
Af Martin Pedersen @ 7 dec. 2011 23:08

Jeg vil gerne rose instituttet for samarbejdet med statskundskab

http://www.econ.ku.dk/polit/aktuelt/fagligenyheder/statskundskabf12/

Hvor man har mulighed for at tage flere fag uden forhåndsgodkendelse!
Svar og citér
Martin Pedersen

Martin Pedersen

Antal indlæg: 7
Medlem siden: d. 09. september 2010
Af Peter Erling Nielsen @ 8 dec. 2011 09:30

Vi arbejder på en lignende ordning med Institut for Matematiske Fag - og så er det jo ikke så byrdefuldt at søge en forhåndsgodkendelse!
mvh
Peter Erling.

Svar og citér
Peter Erling Nielsen

Peter Erling Nielsen

Antal indlæg: 13
Medlem siden: d. 20. november 2011
Af Martin Pedersen @ 8 dec. 2011 10:26

Det lyder godt! Jeg var nu også mest begejstret for samarbejdet og ikke så meget FHG.
Måske der kunne arbejdes videre med overlappende fag institutterne imellem? Jeg har f.eks. fulgt faget "policy of financial crisis" på statskundskab dette semester (som iøvrigt kan varmt anbefales). Faget var en god blanding af økonomi og politologi. Det kunne være fedt med flere af lignede fag, hvor der eventuelt var en økonom inde over noget af undervisningen. Jeg ved ikke om det bliver for besværligt, men i hvert fald et foreslag.
Svar og citér
Martin Pedersen

Martin Pedersen

Antal indlæg: 7
Medlem siden: d. 09. september 2010
Af Nanna Olsen @ 16 feb. 2012 22:31

Kære alle!


Politrådet og studienævnet vil gerne se nærmere på valgfagsudbuddet på 2. årsprøve- et emne der er til diskussion på næstkommende Politrådsmøde mandag d. 27.02.12.


Derfor vil jeg meget gerne genoplive denne tråd, så vi kan få så mange inputs som muligt, og forhåbentlig nå frem til, om der er et behov for et ekstra valfag- og i så fald hvilket.


Så har du nogle gode idéer, så er det nu du skal skyde løs! Alt relevant, der bliver diskuteret i denne tråd, vil blive fremlagt på mødet. Endnu bedre ville det dog være, at du/I selv kommer til mødet, som holdes i lokale 2.1.02 kl 18.15, og fremlægger idéen. (Der serveres både pizza og sodavand til mødet).


Hilsen Nanna, formand for Politrådet.


 


 

Svar og citér
Nanna Olsen

Nanna Olsen

Antal indlæg: 3
Medlem siden: d. 31. august 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 17 feb. 2012 18:21

Mht. problemstillingen om for få valgfag til vinterstartere på 3. semestre, kunne man forestille sig, at regnskabsanalyse bliver udbudt i foråret frem for efteråret?

Ellers kunne man forestille sig et fag, der bygger videre på det, man lærer fra samfundsbeskrivelse. De fleste studiejob bygger meget på SAMF og jeg er sikker på, at man kan gå endnu mere i dybden med den slags :)

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 158
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Anders Munk-Nielsen @ 27 feb. 2012 09:50

Jeg synes det ville være fedt med et fag i strukturel estimation. Det er et benhårdt område at læse op på egen hånd og det er meget hot for tiden. Derudover er der folk på ØI der er eksperter i det. Jeg tror det ville kunne få instituttet på verdenskortet!

Svar og citér
Anders Munk-Nielsen

Anders Munk-Nielsen

Antal indlæg: 39
Medlem siden: d. 01. juni 2011