Cand. polit. i Finansministeriet

Altandetlige.dk - Polit Portal

Linda Kirketoft Hansen, chefkonsulent i Finansministeriet, fortæller til altandetlige om mulighederne for at rokere rundt mellem kontorerne i Finansministeriet.

Hvor gode er mulighederne for at rokere rundt?

Der er generelt gode muligheder for at rokere til nye områder i Finansministeriet. Både internt i kontorerne og i mellem kontorerne.

Internt i kontorerne, fordi mange kontorer består af flere fagområder og det derfor er muligt at skifte fra ét område til et andet område inden for samme kontor. Mit gamle kontor dækkede fx både uddannelse, forskning, kultur, udenrigsområdet og EU.

Derudover kan man selvfølgelig også rokere mellem de mange kontorer og centre i Finansministeriet – og der er mulighederne for at rokere generelt gode for økonomer. For det første fordi stort set alle kontorer og centre efterspørger økonomer. For det andet fordi der relativt ofte er jobåbninger i Finansministeriet. Det kan måske for udenforstående virke lidt mistænkeligt, at folk skifter kontor eller får nyt job relativt ofte, men det er faktisk en del af Finansministeriets ’dna’ og noget der generelt bliver set positivt på. Folk er ambitiøse og søger derfor nye udfordringer – typisk efter 2-3 år i samme position og tit til et andet kontor i Finansministeriet. Det er med til at udvikle medarbejderne og gør, at de efter en årrække i Finansministeriet er klædt godt på til at betride en række forskellige stillinger – også uden for Finansministieriet. 

Endelig har man som medarbejder i Finansministeriet også mulighed for at blive udlånt til Statsministeriet eller søge om at komme til Bruxelles som repræsentant for Finansministeriet.

Hvorfor valgte du at skifte kontor?

Jeg valgte at skifte kontor, fordi jeg gerne ville have nye udfordringer og brede min faglige profil ud. Det er vigtigt for mig løbende at have en stejl læringskurve og efter mange år på uddannelsesområdet var det tid til at prøve kræfter med noget nyt.

Hvordan fungerer det, når man skifter kontor?

Generelt er det min oplevelse, at der er en meget åben kultur i Finansministeriet, når det kommer til rokeringer. Alle medarbejdere har løbende snakke med deres kontorchef om deres faglige udvikling og man vil som regel i forbindelse med disse samtaler drøfte, hvis man kunne tænke sig at rokere til et andet kontor. Sådan var det i mit tilfælde.

Hvor stor forskel er der på de opgaver du laver nu og dem du lavede før?

Overordnet vil jeg sige, at der er stor forskel på det, jeg lavede i mit gamle kontor og det, jeg laver nu.

I mit gamle kontor arbejdede jeg primært med analyser, reformer og politikudvikling på uddannelsesområdet. Jeg har bl.a. været med til at forberede dimensioneringen af de videregående uddannelser, det seneste udspil til omlægning af SU-systemet, trepartsforhandlinger om flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne og en kommende reform af taxametersystemet på de videregående uddannelser. Mit arbejde har altid foregået i tæt samarbejde med begge uddannelsesministerier og indebåret, at jeg var utrolig tæt på den politiske dagsorden på uddannelsesområdet samt at jeg har kunne bruge min økonomfaglighed konkret ifm. analyser og reformberegninger.

Nu er jeg rokeret til Center for Udgiftspolitik og Modernisering, hvor jeg er én af to såkaldte ’udgiftspolitiske koordinatorer’. Kort fortalt forbereder og koordinerer vi regeringens finanslovsudspil og de efterfølgende forhandlinger. Det indebærer bl.a., at vi holder styr på det ’økonomiske råderum’, dvs. hvor mange penge regeringen har til at føre ny politik for, og vi udarbejder beslutningsoplæg til regeringen med henblik på at fastlægge indholdet af næste års finanslovsforslag. Under finanslovsforhandlingerne skriver vi bl.a. aftaletekst og koordinerer samt udarbejder beredskab og svar på partiernes spørgsmål. I hele processen er vi meget afhængige af alle ’fagkontorerne’ i Finansministeriet, som udarbejder meget af det efterspurgte materiale og som vi derfor har et tæt samarbejde med. Det er dem, der har kendskabet til deres områder og har kontakten til ressortministerierne.

Jobbet betyder, at jeg er tæt på den aktuelle politiske dagsorden på tværs af alle ministerområder, mens min økonomfaglighed kommer mere indirekte i spil, bl.a. i kraft af at man skal kunne forstå og navigere i en række større økonomiske dagsordener i jobbet som udgiftspolitisk koordinator.

Hvor hyppigt rokeres der i FM?

Mit indtryk er, at det varierer en del. I nogen perioder er der ingen rokader, og i andre perioder er der flere, der rokerer på en gang. Der var fx en del rokeringer da Finansministeriet fik to ministre (Kristian Jensen og Sophie Løhde), fordi der opstod et behov for, at Finansministeriet kunne yde mere ministerbetjening. 

Finansministeriet afholder karriereaften d. 4. maj. Læs mere her.

Tags: #finansministeriet  #FM 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om