Cand.polit i Finanstilsynet

Anna Cecilie Friis Bach

Jacob fortæller i dag om økonom-sprog og om at have et arbejde, hvor den eneste rutineopgave er at tænde computeren. Læs om Jacob's beskrivelse af at være nyuddannet cand.polit og fuldmægtig i Finanstilsynet.

Direkte efter at have afleveret sit speciale, begyndte Jacob Rømeling som fuldmægtig i Finanstilsynet. Efter de første knap 4 måneder på sin nye arbejdsplads, fortæller han om sin nye stilling, om at tage sig tid til at stille spørgsmål, og om hvad det egentlig er han laver. 

Hvad består dit arbejde i?

Jeg er ansat som fuldmægtig i Finanstilsynets bankanalysekontor. Overordnet set laver kontoret økonomiske analyser og risikovurderinger af den finansielle sektor, særligt banker og realkreditinstitutter. Min rolle er at bidrage på en række områder. Jeg har fx været med til at konsekvensberegne forslag fra Basel-komitéen, givet input til det systemiske risikoråd både i Danmark og i EU og bidraget til en analyse af bankernes indtjening i et lavrentemiljø. 

Hvor længe har du haft jobbet og hvor har du arbejdet før din nuværende stilling?

Jeg har været ansat i Finanstilsynet, siden jeg afleverede mit speciale den 1. august 2016. I løbet af min studietid har jeg haft 3 studiejobs. Mine studiejobs hjalp mig til at skyde mig ind på, hvad jeg gerne vil arbejde med. Jeg startede som student i equity trading i Nordea Markets, efter Nordea var jeg student i Udenrigsministeriets analyseenhed, og inden jeg begyndte på specialet, var jeg i praktik på den danske ambassade i London. 

Hvorfor valgte du at søge jobbet? 
Jeg ville gerne starte et sted, hvor der var puls, men stadig fokus på analytisk tyngde og, og så skulle det være inden for finansverdenen. I og med at Finanstilsynet laver analyser og risikovurderinger af den finansielle sektor, er der en vis dynamik i arbejdet, fordi sektoren forandrer sig. De strukturelle udfordringer, vi analyserer, giver tilsvarende mulighed for at gå mere i dybden. Derudover søgte Finanstilsynet en økonom, der bl.a. vidste noget om skyggebankvirksomhed, hvilket var det, jeg skrev speciale om, så stillingsbetegnelsen passede godt på mig.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig? 

Der er ingen daglige rutineopgaver i mit job, udover at tænde computeren. Typisk består min dag af opgaver, der skal løses inden arbejdsdagen afsluttes. Sådan en opgave kunne eksempelvis være dialog med bankerne om data til brug for Basel-beregninger. Ind imellem de kortvarige opgaver har jeg tid til at fordybe mig i de analyser, der løber over længere tid. Fællesnævneren for alle arbejdsopgaver er formidling af resultater. Det kan være skriftlige notater og artikler eller mundtlige briefs som forberedelse til møder.

Hvilke fag og kompetencer fra din studietid har du brugt?

Helt overordnet vil jeg sige, at den vigtigste kompetence er mit økonom-sprog. Sproget gør, at jeg kan forstå og italesætte en økonomfaglig problemstilling, og det er en nødvendig betingelse for at kunne løse mine opgaver.

Hvis jeg skal pege på enkelte fag, vil jeg klart sige, at jeg trækker på finance-fagene som fx economics of banking, financial frictions, finansiel økonometri og til dels financial market microstructure. Hvis du oveni den cocktail hælder en god portion Excel og en smule SAS, så har du et godt udgangspunkt for at fungere som fuldmægtig i bankanalysekontoret i Finanstilsynet.  

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?

Der er altid tid til at stille spørgsmål og få svar. Som ny i Finanstilsynet er der meget at forholde sig til, derfor er det rart, når nogen tager sig tid til at forklare. Hvad er forskellen på standardmetoden og internal ratings-based-metoden? Hvad er et gulvkrav, og hvilken betydning har det, om man ser på kernekapital eller egentlig kernekapital? Det er begreber, jeg som stud.polit ikke har arbejdet med i praksis, derfor er det rart, at der er tid til at få svar. Desuden er der et helt hus med 320 medarbejdere at trække på, hvis jeg har særlige tekniske spørgsmål.

Udover arbejdet foran computeren hjemme i Finanstilsynet er der også mulighed for at deltage i møder ude. Det kan enten være i Nationalbanken eller i nogle af de europæiske institutioner, fx Den Europæiske Centralbank i Frankfurt. Efter to måneder som fuldmægtig havde jeg min først tur alene til Frankfurt. Det er en sjov følelse at sætte sig ved et skilt med dansk flag og repræsentere Finanstilsynet. Eller at stå i en kaffepause og tale med en person for så bagefter at kunne læse på hans visitkort, at han er head of asset management i en af de store schweiziske banker.   

Hvad synes du, at Finanstilsynet kan tilbyde en cand.polit?

Finanstilsynet kan tilbyde en cand.polit at arbejde med krumtappen i dansk økonomi, nemlig den finansielle sektor. Det gør man selvfølgelig også ude i selve sektoren, men i og med at Finanstilsynet arbejder med pension, forsikring, bank og kapitalmarkeder, er der god mulighed for at snuse til alle aspekter af finansverdenen.  

Hvordan er det sociale på arbejdet?

Ud over det sædvanlige som fredagsbar og løbeklub har jeg ikke tidligere arbejdet et sted, hvor der i gennemsnit har været ét større socialt arrangement en gang om måneden. Indtil videre er der udsigt til, at de sidste 4 måneders trend fortsætter.

Derudover er der en flad struktur i Finanstilsynet, dvs. døren til chefens kontor står altid åben, og direktøren hilser på en, når man møder ham på gangen.  


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger