Cand.polit hjælper børn og unge

Anna Cecilie Friis Bach

Mette havde regnet med et arbejde i en privat virksomhed. I dag sidder hun hos Børns Vilkår og kæmper for de børn og unge, som svigtes. Hun fortæller om skiftet fra private sektor til en NGO, og hvordan man som polit kan skabe værdi i den verden.

Hvorfor valgte du at søge et arbejde i Børns Vilkår, og hvad var dine tanker omkring at vælge et arbejde i en NGO fremfor f.eks. det offentlige eller private?

I Børns Vilkår har jeg fået en ret unik mulighed for at kombinere min faglighed inden for strategisk organisationsudvikling og økonomi med en personlig interesse for arbejdet for og med børn og unge, der svigtes.

Jeg havde faktisk gennem hele min studietid regnet med at skulle ende i en privat virksomhed og arbejde med strategi og forretningsudvikling – både fordi jeg er bedre til at arbejde på et strategisk niveau end som fx analytiker, men også fordi, det var den private sektor, jeg kendte bedst til og derfor nok bedst forstod, hvad gik ud på. 

Derfor var det også en perfekt kombination at kunne starte karrieren i Deloitte Consultings strategiafdeling. Her arbejdede jeg på strategiske projekter for offentlige myndigheder – bl.a. udvikling og implementering af operating models og målhierarkier inkl. KPI’er for alle afdelinger i SKAT. Selvom jeg var meget glad for jobbet og lærte en masse metodisk, følte jeg hele tiden, at der manglede noget – en større indre motivation for opgaverne. 

Jeg kommer fra en stor søskendefolk har altid arbejdet med børn og unge som barnepige, træner og senere som underviser. Efter nogle svære år hjemme i familien ændrede denne interesse sig til i højere grad at være fokuseret på de børn og unge, som har det svært. Derfor valgte jeg efter syv måneder i FOSS med job som projektleder for deres M&A-arbejde at sige op uden at have et job på hånden – og i stedet forfølge drømmen om i mit at arbejde at kunne kombinere min personlige interesse for det sociale område med min faglighed. 

Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?

Jeg arbejder som direktions- og organisationskonsulent, så mine opgaver favner alt fra at være personlig assistent for direktøren, understøttelse af direktionen og bestyrelsen generelt til at fungere som intern konsulent, der arbejder med strategi og diverse organisatoriske udviklingsprojekter. Projekterne omfatter bl.a. projektleder på Børns Vilkårs strategiproces, arbejdet med strategisk kompetenceudvikling for organisationen og en drejebog for organisationens arbejde med innovation og projektudvikling.  

En typisk arbejdsdag indeholder ofte en 3-4 møder –oftest med personer fra ledergruppen - hvor jeg skal have deres feedback på et oplæg, jeg har lavet inden for diverse projekter. Derudover planlægger jeg projektplan for og intern kommunikation af projekterne. Endelig står jeg også for planlægningen af direktørens kalender og diverse koordineringsopgaver. 

På en typisk arbejdsdag er der ret meget gang i den med mange afbrydelser, møder mv., men det er også det, der gør en arbejdsdag spændende for mig. Det holder mig i gang og sikrer en ret effektiv tilgang til arbejdet, hvor det er vigtigt hurtigt at kunne veksle ind og ud mellem opgaver.

Hvilke fag fra din uddannelse anvender ud i dit daglige arbejde hos Børns Vilkår?

Jeg anvender mest de valgfag, jeg tog på kandidatdelen, som havde mere organisatorisk fokus – fx strategic management og organisationsudvikling.

Men fagene på bachelordelen har været med til at give mig en meget struktureret tilgang til opgaveløsningen, som giver rigtig god værdi i en mere blød organisation som Børns Vilkår. Her kan jeg fungere som den lidt mere kontante kollega, der presser på for at sikre fremdrift i projekterne. Og så kan jeg være en af de bedste til excel i organisationen, uden på nogen måde at være det ud fra polit-standarder.

Hvordan adskiller dit arbejde sig fra mere traditionelle polit-stillinger?

Mit arbejde ligger klart ret langt fra klassisk politarbejde. Der er fx bestemt ikke behov for at anvende makroøkonomiske modeller i mit daglige virke. Derimod kendetegner mit arbejde sig ved at være af mere organisatorisk karakter. 

Derudover er det en noget anerledes medarbejdersammensætning end andre steder, hvor politter mere traditionelt er ansat. I Børns Vilkår er der selvfølgelig en masse medarbejdere med børnefaglig baggrund, herunder lærere, socialrådgivere, psykologer, men også en del ansatte med en anden samfundsvidenskabelig baggrund, hvoraf størstedelen har læst på RUC, samt et par journalistkollegaer.

Medarbejdersammensætningen kombineret med organisationens fokus på at hjælpe børn og unge påvirker både karakteren af projekter, men også hvordan der kommunikeres internt i organisationen. For mig er det vigtigt hele tiden at huske på, at de fleste kommer med anden baggrund end mig selv og derfor også har et andet fokus. Der ligger derfor en stor opgave i at kunne oversætte og gøre konkret, hvordan diverse organisationsprojekter er vigtige for alle medarbejdere og vil påvirke deres arbejde. 

Hvad er det bedste ved dit job?

At det gør en forskel for børn og unge, der svigtes – dem er der nemlig alt for mange af i Danmark, også selvom vi hele tiden for at vide, at vi er et af de lykkeligste folk i verden.

Og så er det en fed arbejdsplads med mega meget energi, mange forskellige fagligheder, og hvor jeg kan lære enormt meget om ikke blot den børnefaglige tilgang og viden, der er i Børns Vilkår, men også hvordan man omsætter den til at udvikle nye projekter, får skabt politisk interesse for området og samtidig kommunikerer til den brede befolkning og private støtter, som er helt afgørende for, at vi kan eksistere som organisation. Det er noget af en øvelse at skulle spænde så vidt og samtidig have en sammenhæng i en organisation, der er gået fra 40 ansatte og 250 frivillige i 2012 til 75+ ansatte og 450 frivillige i 2016.

Efter din opfattelse, hvad kræver det at blive ansat som polit i en NGO som Børns Vilkår?

Jeg tror generelt, at politter kan give rigtig meget værdi i NGO-verdenen – og jeg synes klart, at flere skal hoppe med ombord og springe ud i det!

NGO-verdenen bliver i stigende grad både djøfiseret og professionaliseret i disse år, så der er masser af muligheder - ikke blot i en rolle a la min med fokus på organisationsudvikling og projektledelse, men i høj grad også ift. økonomistyring og analyse. Et øget fokus på analyse og effektmåling i NGO-verdenen er drevet af et stigende krav fra fonde, ministerier og andre økonomiske støtter, der ønsker vished om, hvorvidt indsatsen gør en forskel.

Hvad er dine råd til stud.polit'er som gerne vil arbejde i en NGO?

NGO-verdenen bugner ikke af penge, og der bliver ikke bare oprettet en stilling, selvom der kunne være et behov – der skal også være finansiering til stede. Så det kræver udover et personligt engagement også tålmodighed og en skarphed i hvad og hvor, man kan bidrage.

Jeg havde ikke erfaring fra NGO-sektoren, inden jeg fik dette job – jeg havde ikke engang arbejdet som frivillig i en organisation før – så min vej ind gik gennem at få sat en masse kaffeaftaler op med personer i diverse organisationer, hvor jeg kunne høre om, hvor de var henne og fortælle om, hvad jeg mente, jeg kunne tilbyde dem –og i den forbindelse sammen snakke os frem til, om der kunne opstå en jobmulighed på et tidspunkt. Og så er det selvfølgelig om hele tiden at holde øje med stillingsopslag på organisationernes hjemmesider.

En anden spændende mulighed, der ligger tæt på organisationerne, og hvor politter i høj grad kan give værdi, er hos de store fonde, som bliver mere og mere strategiske og analytiske i deres tilgang til fordeling og anvendelse af midlerne.

Det er en sindssygt spændende verden, der hele tiden udvikler sig og udvides i takt med at nye udfordringer opstår, og som samtidig skal kunne lægge en langsigtet indsats for at gøre en forskel!

På billedet til artiklen er Mette i Sri Lanka og arbejde som frivillig på et børnehjem.

Faktaboks

Mette Kildegaard's CV

2015: Direktions- og organisationskonsulent, Børns Vilkår
2014: M&A Project Manager, FOSS
2012-2014: Strategikonsulent, Deloitte Consulting, Deloitte
2012: Færdiguddannet Cand.polit
2011-2012; Holdunderviser Mikroøkonomi, Økonomisk Institut, KU
2010-2011: Researcher, Copenhagen Economics
2010: Tutor i statistik, McGill University
2008-2009: Researcher, Økonomisk Institut, CBS
2007-2008: Studentermedhjælp, Løngruppen KAB

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Faktaboks

Mette Kildegaard's CV

2015: Direktions- og organisationskonsulent, Børns Vilkår
2014: M&A Project Manager, FOSS
2012-2014: Strategikonsulent, Deloitte Consulting, Deloitte
2012: Færdiguddannet Cand.polit
2011-2012; Holdunderviser Mikroøkonomi, Økonomisk Institut, KU
2010-2011: Researcher, Copenhagen Economics
2010: Tutor i statistik, McGill University
2008-2009: Researcher, Økonomisk Institut, CBS
2007-2008: Studentermedhjælp, Løngruppen KAB