Cand.polit i Højbjerre Brauer Schultz

Anna Cecilie Friis Bach

Sarah er analytiker i Højbjerre Brauer Schultz. Hun har derfor reel mulighed for at gøre en forskel i sit arbejde som konsulent - både igennem analysearbejde, økonometriske beregninger og kaffemøder.

Et arbejde som konsulent hos Højbjerre Brauer Schultz giver god mulighed for at arbejde på mange forskellige typer af projekter og anvende de kompetencer man har fået som nyuddannet cand.polit. Det har Sarah Kildahl Nielsen oplevet da hun fik en stilling i det samfundsøkonomiske konsulenthus. Idag fortæller hun arbejdet, analysearbejdet og om det sociale netværk som opnås lille arbejdsplads med en uformel omgangstone.

Hvad består dit arbejde i?

Som analytiker i Højbjerre Brauer Schultz består mit arbejde hovedsageligt af to elementer. Det første element er analysearbejdet, som spænder bredt lige fra beregninger af den samfundsøkonomiske værdi af det indre marked til kortlægning af pengestrømmene på dagtilbudsområdet i Danmark. Metodemæssigt spænder analysearbejdet også bredt. Jeg har både haft opgaver med store økonometriske analyser baseret på registerstatistik samt beskrivende statistik baseret på spørgeskema. Det andet element er salgsarbejdet, som bl.a. består af kaffemøder med potentielle kunder og udformning af tilbud på specifikke opgaver.

Hvorfor valgte du at søge jobbet?

Da jeg som nyuddannet økonom søgte arbejde, var det vigtigt for mig at finde en arbejdsplads, hvor jeg ville blive fagligt udfordret. En arbejdsplads, med dygtige kollegaer og spændende opgaver. En af mine tidligere studiekammerater arbejdede ved Højbjerre Brauer Schultz, og efter et kaffemøde med ham, hvor han fortalte mig meget godt om arbejdet og kollegaerne, valgte jeg at søge jobbet.

Hvorfor har du valgt et arbejde som konsulent?

Jeg havde allerede i løbet af min studietid stiftet bekendtskab med konsulentarbejdet gennem et studiejob. Noget af det som tiltrækker mig mest ved konsulentarbejdet er det store fokus på at resultaterne skal kunne anvendes af kunderne. Vores kunder har konkrete problemer eller behov, som vi hjælper med at løse, og dermed føler jeg at mit arbejde gør en reel forskel. Der er derudover en mere dynamisk arbejdsform og en uformel omgangstone, som jeg fungerer rigtig godt i.

Hvilke typer projekter har du arbejdet med hos Højbjerre Brauer Schultz?

Som nævnt spænder typen af projekter ved Højbjerre Brauer Schultz bredt. Jeg har arbejdet med projekter for både, offentlige institutioner, private virksomheder og interesseorganisationer. De fleste projekter er dog empiriske projekter baseret på kvantitativt data. Jeg skal for eksempel til at i gang med en effektanalyse for Skatteministeriet, hvor vi ved hjælp af registerdata og mikroøkonometri skal analysere om aftrapningen af børne- og ungeydelsen har påvirket forældrenes arbejdsudbud.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Vi har generelt stor frihed til selv at tilrettelægge vores arbejde. Jeg er næsten altid tilknyttet mere end et projekt, men forsøger at strukturere min uge sådan at jeg fokuserer på et projekt ad gangen. I løbet af en uge vil jeg ofte have nogle dage, hvor jeg arbejder meget med et projekt, og nogle dage, hvor jeg arbejder meget med et andet projekt. Jeg deltager tit i kundemøder, enten salgsmøder om potentielle fremtidige projekter eller projektmøder, hvor vi diskuterer et igangværende projekt med kunden. På en typisk dag bruger jeg dog det meste af min tid på analysearbejde eller rapportskrivning, f.eks. programmering i R, strukturering af data og udarbejdelse af pivottabeller i Excel og opsætning samt beskrivelse af figurer i rapport.

Hvilke fag og kompetencer fra din studietid har du brugt?

Jeg bruger en meget bred vifte af mine kompetencer fra studiet. Vi er et samfundsøkonomisk konsulenthus og ligger meget vægt på økonomisk teori og økonometri i vores opgaveløsning. Vi bruger dermed meget basal viden og teori fra makro- og mikroøkonomi til at underbygge vores analyser og resultater. Det vigtigste valgfag for mig har klart været avanceret mikroøkonometri, som har givet mig en grundig forståelse for mange af de empiriske metoder, som vi anvender i vores analyser.

Hvad synes du, at Højbjerre Brauer Schultz kan tilbyde en cand.polit?

Højbjerre Brauer Schultz tilbyder en mulighed for at anvende de kompetencer og den viden som man har opnået på polit-studiet til at løse konkrete problemer for vores kunder. Du får mulighed for at lære en masse gennem det tætte samarbejde med partnerne, som har mange års erfaring i branchen og et kæmpe netværk som vi analytikere også får adgang til. Endeligt får du som polit mulighed for at anvende din faglighed på en lang række områder og derigennem stifte bekendtskab med mange forskellige brancher og ressortområder så som forsyningssektoren, EU, arbejdsmarked og handicapområdet.

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?

Vi er en lille arbejdsplads og derfor lærer man hurtigt alle sine kollegaer godt at kende. Der er en meget uformel omgangstone, og der er tid til at snakke med kollegaerne, diskutere nyhederne, fortælle historier og jokes. Vi har et ’socialudvalg’, som lige nu består af ca. halvdelen af de ansatte (da vi kun er syv personer i alt). Vi arrangerer forskellige arrangementer, f.eks. var vi på brætspilscafé i forbindelse med vores julefrokost. Vi tager gerne en fredagsøl når ugen er omme. Og så har vi en løbeklub.

Højbjerre Brauer Schultz søger lige nu dygtige økonomer til konsulenthuset. Hvis det har interesse, kan du læse mere om jobbet herTags: #Sarah er analytiker i Højbjerre Brauer Schultz. Hun har derfor reel mulighed for at gøre en forskel i sit arbejde som konsulent - både igennem analyse arbejde  #økonometriske beregninger og kaffemøder. 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger