Cand.polit i Struensee & Co.

Altandetlige.dk - Polit Portal

Hvordan er arbejdet og hverdagen i en konsulentvirksomhed med fokus på den offentlige sektor? Cand.polit og juniorkonsulent hos Struensee & Co., Tobias Kragh-Vodstrup, fortæller.

Hvornår blev du færdig på polit?
Jeg blev færdig på polit den 1. august 2015 efter en lang sommer med databehandling og specialeskrivning.

Hvornår startede du hos Struensee & Co., og hvordan var din vej dertil?
Jeg startede som juniorkonsulent hos Struensee & Co. en måned senere, den 1. september 2015, efter at have været til samtaler og test henover sommeren. Selve ansøgningsprocessen gik relativt hurtigt i forhold til, hvad jeg tidligere har oplevet, og vi startede en samlet gruppe af nye juniorkonsulenter med fælles introduktion og oplæring.

Hvilke studiejobs har du haft i løbet af studiet?
Da mit studieliv også har dækket over to år på Statskundskab, har jeg været lidt omkring. På bacheloren har jeg blandt andet arbejdet i Styrelsen for International Uddannelse og i Dansk Industris Regionalforeninger, begge steder i stillinger baseret på at støtte de fuldmægtige/konsulenter med simpel dataindsamling, -behandling og præsentation heraf. På kandidaten arbejdede jeg i Finansministeriets Internationale Kontor, hvor jeg primært lavede analyser af EU’s budget samt udgifter til Forsvars- og Udenrigsministeriet. Derudover har jeg undervist i Mikroøkonomi B samt Mikroøkonomi på Ha.Fil.

Hvorfor valgte du at søge ind i konsulentbranchen, og hvad var dine tanker omkring at vælge den vej frem for mere traditionelle polit-jobs?
Gennem det meste af min uddannelse havde jeg nok en forventning om, at jeg ville arbejde i et ministerium, når jeg blev færdig. På kandidaten deltog jeg imidlertid i en række karriererarrangementer, som spændte meget bredt, og det åbnede mine øjne for de mange forskellige retninger, man som polit har mulighed for at gå, samt hvor eftertragtet vores uddannelsesstempel egentligt er.

Jeg deltog blandt andet i et arrangement (Struenseedagen) hos Struensee & Co., hvilket både gav en introduktion til, hvad et arbejde som konsulent dækker over, samt viste hvilke konkrete problemstillinger, virksomheden arbejder med til daglig, illustreret ved en række udførlige case-analyser af tidligere projekter. Dette gav et indtryk af en arbejdsplads, der behandlede spændende og relevante problemstillinger, og som forsøgte at gøre en reel forskel i det danske samfund. Derudover mødte jeg på dagen mange interessante personer, både på partner- og medarbejderniveau, hvilket gav et indtryk af en virksomhed, som tiltrækker ikke bare kompetente og hårdtarbejdende mennesker, men også individer med interesser ud over det faglige. Dette var helt sikkert også medvirkende til, at jeg fandt Struensee & Co. tiltrækkende som arbejdsplads.

Endelig vil jeg sig, at selvom konsulentbranchen måske ikke er et traditionelt polit-job, så er politter langt fra utraditionelle i konsulentbranchen. Det store fokus på analytisk stringens, logik, anvendelsen af databaserede værktøjer samt det anseelige arbejdspres gør, at politter ofte begynder med et solidt fundament på deres første dag i branchen.

Hvorfor valgte du at arbejde hos Struensee & Co. frem for andre i samme branche? 
Struensee & Co. havde i mine øjne en meget unik profil med det udtalte fokus på den offentlige sektor. Både mine uddannelsesretninger samt studiejobs har altid været fokuseret på den offentlige sektor, og derfor var det meget naturligt for mig at arbejde videre inden for samme sfære, hvor jeg både har mine faglige interesser og erfaring.

Derudover var og er Struensee & Co. stadig et nyt konsulenthus, hvor man som ny konsulent har mulighed for at præge virksomheden på en ganske håndgribelig måde. Det at have været en del af virksomhedens udvikling i sine første år har ikke bare været en kæmpe oplevelse, men også utroligt lærerigt i forhold til både faglige, sociale og ledelsesmæssige kompetencer.

Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?
Med fare for at lyde som en kliché er der kun få arbejdsdage, der ligner hinanden. Typisk vil man som relativ ny konsulent indgå som en del af et større team på et projekt, hvor man optimalt set sidder hos den klient, man arbejder for. Arbejdet struktureres normalt i arbejdsstrømme, hvor man er ansvarlig for en række større eller mindre opgaver, og arbejdsdagen vil ofte starte med en gennemgang af status og milepæle/deadlines for hver arbejdsstrøm ved morgenens indtjekning.

De konkrete opgaver spænder meget bredt, men den generelle fællesnævner er en form for problemløsning på komplicerede udfordringer. Klienten ringer sjældent med trivielle problemstillinger, så en stor del af arbejdet handler om at identificere de kritiske udfordringer gennem interviews og dataindsamling samt ved hjælp af en række analytiske værktøjer at illustrere, hvordan disse udfordringer kan løses ved forskellige tiltag. Endelig er det centralt at kunne præsentere resultaterne pædagogisk og forståeligt for klienten i en objektiv facon med fordele og ulemper beskrevet. Der er et konstant fokus på, at arbejdet skal medvirke til at give klienten den information han/hun har behov for for at kunne træffe de nødvendige beslutninger, hvorfor det er helt centralt at holde løbende dialog med klienten og de forskellige interessenter.

Hvilke fag fra uddannelsen anvender du i dit arbejde?
Jeg burde vel egentligt sige Mikro B, men det mere retvisende svar ville være Samfundsbeskrivelse eller Cost-Benefit øvelsen. Som konsulent graver man sjældent dybt og længe i komplicerede databaser for at ekstrapolere teoretisk udledte sammenhænge. Arbejdet handler i højere grad om at identificere, hvilke data der er nødvendig for at belyse en given problemstilling, samt hvordan man kommer i besiddelse heraf. Den endelig databehandling er sjældent utroligt kompliceret, men mere en øvelse i at præsentere konkrete ledelsesrelevante pointer klart og tydeligt. Dette er en evne man som polit blandt andet stifter bekendskab med i de ovennævnte fag.

Derudover er anvendelsen af den generelle logiske forståelse og tilgang til problemløsning, man udvikler igennem polit-studiet, helt central i stort set alle arbejdssammenhænge. Struktureringen af problemer i faktorer, forståelse for årsagssammenhænge og påvirkninger samt nedbrydning af overordnede udfordringer i mindre håndgribelige kasser er nogle af de mere metodiske værktøj, man som polit er veludrustet til at give sig i kast med som konsulent.

Hvad er det bedste ved dit job?
Jeg har generelt set været meget positivt overrasket over mit første år hos Struensee & Co., men skulle jeg udvælge en særlig ting ved mit job, må det være ansvaret og muligheden for at udvikle mig fagligt. Der er i Struensee & Co. et stort fokus på personlig udvikling, og som nyuddannet juniorkonsulent bliver man fagligt udfordret på en måde, jeg aldrig har oplevet før. I modsætning til den klassiske eksamensform på polit, hvor man eksamineres i kendt stof og opgaverne er stillet på forhånd, handler det ofte om først at forstå problemet, inden man kan begynde at løse det. Hvis man magter og lyster at tage ansvar, ligger det en frit for, og der er stor tiltro til, at man kan løfte de opgaver, man bliver stillet. Det er medvirkende til, at man konstant finder sig selv i situationer, man ikke har prøvet før, og at man derigennem bliver nødt til at udfordre sig selv for at løse situationen.

Hvordan er det faglige miljø hos Struensee & Co.?
Struensee & Co. ansætter dygtige medarbejdere, og der er generelt store forventninger til ens præstation og udvikling. Det høje faglige niveau medfører også, at der er en stor grad af vidensdeling og problemløsning på tværs, og anvendelsen af ens kollegaers viden og erfaring er ofte en central faktor i at rykke projekterne fremad. I starten kan det virke en smule overvældende, men det medfører også, at man efter et stykke tid føler, at man har erfaring med en lang række forskellige sektorer, problemer eller metoder.

Hvordan er det sociale miljø hos Struensee & Co.?
Struensee & Co. er en relativ ung arbejdsplads, og der er et stærkt socialt miljø på tværs af alle ansættelseskategorier. Da udarbejdelsen af konsulentbistand på øverste niveau forudsætter energiske og motiverede medarbejdere, er der et stort fokus på trivsel og social arbejdsglæde. Dette gør sig eksempelvis gældende ved, at medarbejderne ugentligt kan give input på, hvor tilfredsstillende arbejdsopgaverne har været i forhold til eksempelvis projektledelse, det sociale sammenhold eller opnåelsen af milepæle.

Herudover understøttes det sociale miljø af en række forskellige arrangementer som eksempelvis julefrokost, sommerfest og fredagsbarer. Vi har en medarbejderdrevet klub, der arrangerer sociale arrangementer som eksempelvis mountainbiketur, romsmagning og rugby, ligesom det ofte er til at finde en kollega, der er frisk på en øl efter arbejde om fredagen. Der er med andre ord rig mulighed for også at lære sine kollegaer at kende uden for de faglige rammer.

Hvis du skal give et råd til nyuddannede, der også ønsker at søge ind i konsulentbranchen, hvad skal det så være?
Konsulentbranchen er et bredt begreb, der dækker over mange forskellige fag- og fokusområder. Hvis jeg skal give et råd til nyuddannede, der synes, at managementkonsulentbranchen lyder spændende, så er det at afklare med sig selv, hvorfor man gerne vil gå denne vej. Som konsulent i eksempelvis Struensee & Co. bliver man ikke ekspert i en enkelt sektor eller virksomhed, men lærer et håndværk eller en metodemæssig tilgang til at løse problemer. Man skal synes, det er spændende med en travl og omskiftelig hverdag, og man skal ikke være bange for at give sig i kast med udfordringer, man aldrig har set før. Er man til gengæld glad for at møde ind til en arbejdsdag med en række ubekendte faktorer, og har man lyst til at arbejde intensivt og fokuseret i et team, så kan det samtidig være et utroligt berigende og udviklende arbejde.

Tags: #Cand.polit i  #struensee & co.  #struensee 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Du vil måske også synes om