Cand.polit i Styrelsen for Institutioner & Uddannelsesstøtte

Anna Cecilie Friis Bach

Troels arbejder i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Hans arbejde ligger derfor tæt op af den politiske virkelighed, men giver også mulighed for at anvende faglige redskaber og udvikle kompetencer.

Efter at have haft et job i det private igennem sin studietid, valgte Troels Rask Andersen at søge ind i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i august 2015. Her blev han mødt af kompetente kollegaer, indblik i processen bag Finansloven, og mulighed for at bruge redskaberne fra polit-studiet på det nyeste tilgængelige data. I dag fortæller han mere om hans arbejde – det faglige og det sociale.

Hvorfor valgte du at søge jobbet?

Jeg søgte jobbet fordi jeg finder uddannelsesområdet spændende og jeg ser det som et af de vigtigste områder for den danske velfærd. Samtidig ville jeg gerne have, at mit først job skulle give mig nogle faglige anvendelige redskaber og udvikle mine kompetencer med databaser og Excel. Jeg lagde desuden vægt på til jobsamtalen, at der skulle være god mulighed for faglig sparring, hvilket styrelsen i høj grad har levet op til. 

Hvad består dit arbejde i?

Jeg arbejder i kontoret institutionsøkonomi, hvor mit primære arbejdsområde er de aktivitetsafhængige konti på finanslovens § 19. En stor del af finanslovsarbejdet, for mit vedkommende, består i at udarbejde prognoser for de videregående uddannelsesinstitutioners tilskud, på baggrund af det nyeste tilgængelige data. Jeg blev kort tid efter min ansættelse taget med ind i en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle udvikle et nyt tilskudssystem til de videregående uddannelser. Det har været en tidskrævende og lærerig proces, hvor jeg har været med til at udvikle forskellige beregningsmodeller og undersøgt konsekvenserne af tilskudsreformens elementer. Derudover udarbejder jeg svar på folketingsspørgsmål, levere beregninger til Ministerens mødeforberedelser og besvare enkelte borgerhenvendelser.

Hvordan har overgangen været fra at blive færdig på studiet til dit nuværende arbejde?

Mit studiejob var i en mellemstor privat virksomhed og da jeg havde forsvaret mit speciale i april 2015 gik jeg på fuldtid. I august 2015 blev jeg ansat i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvor jeg blev taget godt i mod af kompetente kollegaer i et fagligt miljø.

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?

Finanslovsprocessen kan virke kompleks og uhåndgribelig når man er ny fuldmægtig og derfor sætter jeg rigtig stor pris på, at jeg er omgivet af yderst kompetente og ligesindede kollegaer. Det har i høj grad været med til, at jeg allerede fra mine første arbejdsdage har, kunne bygge videre på mit faglige fundament fra studiet. Arbejdet er fleksibelt og består af en god kombination af driftsopgaver og analyse/udviklingsopgaver.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Hele finanslovsprocessen følger kalenderåret og min arbejdsdag er derfor i høj grad afhængig af, om der står januar i kalenderen eller om vi befinder os sidst på året midt i finanslovsforhandlingerne. Men ligegyldigt hvilken årstid vi befinder os i, så bruger jeg omkring 60 pct. af min tid i Excel og Access. Resten af tiden bliver bruget på møder, besvarelse af mails og udarbejdelse af notater.

Hvilke fag og kompetencer fra din studietid har du brugt?

En stor del af mit arbejde består i at lave beregninger og udarbejde modeller, hvilket studiet giver en god grundlæggende forståelse for. Derudover bruger jeg specifik den viden jeg har fået i fagene datamatik, økonomiske prognoser i praksis samt de økonomiske øvelser. 

Hvad synes du, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan tilbyde en cand.polit?

En arbejdsplads som giver mulighed for både at udvikle sine faglige kompetencer og give en et godt indblik i den politiske beslutningsproces. Der er god mulighed for at præge sine egne arbejdsopgaver og dermed udvikle sig i den retning man ønsker.  

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?

For mig personligt betyder det sociale meget og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte opstiller nogle gode rammer for at lære sine kollegaer at kende. Det er blandt andet gennem forskellige personalearrangementer, sommerfesten og julefrokosten. Derudover er det en stor styrelse, hvor der samarbejdes på kryds og tværs af kontorene og dermed kommer du hurtig til at skabe dig et godt netværk i styrelsen. 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger