Med ECB på skørtejagt

Maria Juul Hansen

Anne-Line Koch Helsø og Maria Juul Hansen repræsenterede KU ved Den Europæiske Centralbanks første Female Talent Day. De fortæller her, hvad dagen bød på af budskaber, og hvilke indblik de fik i karrieremulighederne hos ECB.

Med en målsætning om henholdsvis 45% og 35% kvinder i mellem- og toplederpositioner i 2019, er Den Europæiske Centralbank på udkig efter flere kvindelige talenter. 

Som led i jagten på kvindelige talenter inviterede centralbanken to kvindelige studerende og en karrierevejleder fra samtlige 28 medlemslande til hovedbygningen i Frankfurt, hvor de for første gang afholdt Female Talent Day. Programmet bød på en blanding af coaching, oplysninger og rundvisning i den imponerende postmodernistiske hovedbygning, som huser ECB’s hovedkontor.

”Ladies, grow your circles!”

Ifølge ECB halter vi kvinder bagud på en lang række faktorer, som er med til at forklare overrepræsentationen af slips på direktionsgangene. En del af de fremlagte pointer har vi efterhånden hørt før: Vi skal fremhæve kvaliteter frem for mangler. Vi skal være mere selvsikre og turde søge stillinger, selvom vi ikke opfylder alle kravene til punkt og prikke. Til jobsamtalen skal vi ikke fokusere på, hvad vi har opnået, men snarere på hvad vi kan bidrage med i fremtiden – vores potentiale. I det hele taget skal vi overlade evalueringen af os selv til vores kommende chef, og i stedet fremhæve hvem vi er, og hvad vi står for.

”Be who you are – not who the world wants you to be!”

Men hvem er du egentlig? Dette spørgsmål dannede rammen om et oplæg af coachen Hetty Brand Boswijk, som stillede deltagerne en noget ubehagelig opgave: Forestil dig din egen begravelse og kom med 5 ord, som du gerne vil beskrives med af dine pårørende. Til at begynde med var der noget nær radiostilhed blandt deltagerene, men efterhånden som de første bud kom på tavlen - ”innovative”, ”strong”, ”smiling” - gik der ikke længe, før budene strømmede ind. Disse 5 ord danner ifølge Boswijk dine kerneværdier, og så gælder det ellers om at finde en virksomhed med samme værdisæt. Noget, der kan tage tid, og som kan betyde, at det, man troede var et godt match, kan skifte karakter, hvis virksomheden på et tidspunkt ændrer mission.

”Be who you are and don’t apologise for it!”

Boswijk fortsatte coaching-sessionen, hvor hun også pointerede, at vi kvinder skal finde vores indre Wonder Woman frem og posere med rank ryg og oprejst pande - det såkaldte ”power pose”. Forskningen viser nemlig, at en selvsikker holdning ikke alene påvirker andres opfattelse, men også booster selvværdet indefra – og det gælder vel at mærke begge køn. Derudover påpegede hun vigtigheden af, at vi bruger vores netværk og tænker netværk i en bredere forstand, såsom fritidsaktiviteter, familie og venner. ECB arbejder fokuseret med mentor-ordninger som en del af opbygningen af disse netværk. Her gælder det om at få vejledning fra en senior medarbejder, gerne med en anden faglig baggrund end en selv, som kan give generelle råd til de udfordringer, man måtte stå overfor. Vi blev således opfordret til i højere grad at gøre brug af eventuelle mentorordninger, der var målrettet os (her kan nævnes KU’s eget mentorprogram alumni.ku.dk/studerende/karriere/mentorprogram/). 

”Work for Europe”

Der er to typiske måder, man kan starte sin karriere på i ECB - via trainee- eller graduatestillinger. Trainee-programmerne kan vare fra alt mellem 3 måneder til 1 år, og er relevante for kandidatstuderende, eller dem, der netop har afsluttet deres kandidat - fx i form af et ophold over sommerferien. ECB tilbyder desuden både løn og logi. Graduateprogrammet varer 2 år, og er primært målrettet nyudklækkede ph.d.’er med max 2 års erhvervserfaring. Stillingerne er naturligvis oplagte for makro- og finansieringsinteresserede, men ECB har også en research-afdeling, som forsker i de mikro-funderede antagelser, som ligger til grund for makro-modellerne.

Efter en dag med masser af carpe diem-citater og mødet med kvindelige medarbejdere hos ECB på alle stillingsniveauer, er vi i hvert fald ikke i tvivl om, at ECB’s ansatte brænder for deres arbejde og møder spændende udfordringer i bestræbelserne på at få EU til at gå op i en højere enhed. Så hvis du flirter med tanken om at betræde de bonede gulve i Frankfurt, skal du ikke holde dig tilbage! Vi giver hermed opfordringen videre til alle politiske wonder women: ”søg hellere i dag end i morgen!”. Du kan læse mere på www.ecb.europa.eu/careers eller henvende dig til KU’s karrierevejledning:  samf.ku.dk/pkv, som også var repræsenteret på dagen.

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger