Eksperiment: Hvordan får vi mere virkelighed ind på studiet?

Bjarke Dahl Mogensen

Politstudiet er igennem flere år blevet kritiseret for at være for virkelighedsfjernt. Et nyt undervisningseksperiment skal tage livtag med kritikken. Formålet er at bane vejen for nye arbejds- og undervisningsformer på studiets bachelordel.

Professor Mette Ejrnæs forsker til daglig i anvendt mikroøkonometri og underviser på det økonometriske introduktionsfag, Sandsynlighedsteori og Statistik. Men hun er også initiativtager til et nyt undervisningseksperiment, som har til formål at få erfaringer med mere virkelighedsnære undervisningsformer. Om eksperimentet skriver Ejrnæs på kursushjemmesiden:

"Ideen til dette undervisningseksperiment er affødt af den diskussion, som de studerende på polit-studiet rejste i foråret 2016 vedr. BA undervisningen. Dette forslag til undervisningsforløb er et bud på, hvordan man dels kan få mere ”virkelighedsorienterede problemstillinger” ind i undervisningen, og dels at vise at økonomi også er en pluralistisk disciplin, som tilbyder forskellige teorier/forklaringer på relevante spørgsmål."

Frivilligt eksperiment

Da der er tale om et eksperiment, vil de i alt 30 studerende, som der er plads til på holdet, ikke få tildelt ECTS-point for deres deltagelse. Håbet er dog, at muligheden for at arbejde indgående med cases fra virkeligheden i tæt samarbejde med en forsker, vil give mange lyst til at afsætte de i alt 12 timer, som det kræver at deltage. 

Spørger man Jakob Jul Elben, som netop er startet på 3. semester, tror han ikke det bliver noget problem at finde de 30 studerende:

"Det første jeg tænkte, da jeg hørte om eksperimentet var: Fedt! Det er præcis den slags konkret arbejde, med virkelige problemstillinger, som jeg har lyst til at arbejde med. Og så tænker jeg at det samtidig er en helt unik mulighed for at arbejde sammen med en forsker, som er top-specialist indenfor sit område. Det synes jeg er ret motiverende"

Forløber over 2 'undervisningsgange'

De 12 timer, som forløbet i alt kræver af de studerende, fordeler sig over to undervisningsgange og hjemmearbejde. Den første gang holdet mødes præsenteres to overordnede og brede problemstillinger indenfor arbejdsmarkedsområdet. Herefter skal de studerende finde så mange mulige forklaringer på problemet. 

Frem mod anden og sidste undervisningsgang skal de studerende, med kyndig hjælp og vejledning fra Mette Ejrnæs, forberede en fremlæggelse. Her skal de arbejde med både teori og empiri, for at af- eller bekræfte de forklaringer, de selv har fundet frem til.

De to undervisningsgange er fastsat til at være torsdag d. 27/10 kl. 16-18 og torsdag d. 10/11. kl. 16-18.

Tilmelding 

Alle økonomistuderende på BA-delen kan tilmelde sig undervisningseksperimentet. Det gør man ved at følge linket herunder og så vælge "Join the course" knappen i højre side af skærmen:

Link til kursushjemmeside og tilmelding

Tags: #polit #faglighed #Undervisningseksperiment 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger