Karriereaften i Nationalbanken

Sarah Schannong

Nu er der åbnet for tilmelding til Nationalbankens årlige karriereaften - datoen bliver i år mandag den 24. oktober. Mød Nationalbankens økonomer og deltag i en af de seks workshops om Nationalbankens arbejde. Læs mere om program og tilmelding her.

Nationalbankens karriereaften for økonomistuderende på universitetet og handelshøjskolen finder i år sted mandag 24. oktober 2016 klokken 15-20. Aftenens program vil bl.a. byde på overrækkelse af Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi. Derudover vil du få lejlighed til at møde bankens medarbejdere, deltage i en workshop og høre nationalbankdirektør Lars Rohde fortælle om den aktuelle økonomiske situation.

Herunder ses faglige emner samt niveau for årets workshop.

 • Er swaps farlige? Risikostyring af statens gæld. (Kandidat)
  De fleste har hørt om valget mellem boliglån med fast eller variabel rente. På denne workshop vil du blive klædt på til at træffe dette valg for statens gæld på ca. 450 mia. kr. På vejen dertil vil vi bl.a. diskutere, hvordan man kan opgøre risikoen på statens gæld, hvordan vi skønner på renteudviklingen i Danmark, og hvordan vi vurderer, om det kan betale sig for staten at binde renten i længere tid. Samtidig vil vi komme ind på, hvordan staten bruger renteswaps til at justere risikoprofilen på statens gæld og valutaswaps i forbindelse med lån i andre valutaer end DKK. Som afslutning på workshoppen vil vi diskutere, om der er faldgrupper ved swaps og dermed om "swaps er farlige".

 • Hvad gør Nationalbanken for at sikre en robust økonomi i Danmark? (Kandidat)
  Hvordan kan vi i Danmark bruge penge- og finanspolitik til at stabilisere konjunkturerne, og hvilke krav stiller et fastkursregime til finanspolitikken? Er den økonomiske politik afstemt med den aktuelle konjunktursituation? Har vi råd, og kan vi overhovedet gøre noget i lille Danmark, hvis resten af verdensøkonomien står i stampe? Hvilke udfordringer står dansk økonomi over for i de kommende år? Alt dette kommer du til at overveje, når du skal arbejde med at sikre Danmark en robust økonomi.

 • Verdensmester i gæld – er danskernes høje gæld et problem for den finansielle stabilitet? (Bachelor)
  Danskernes gæld er i internationale sammenhænge meget høj, hvilket ofte fremhæves af flere internationale organisationer (fx ECB, IMF). Vi forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned i debatten: Hvor meget gæld har de danske husholdninger, og er det for meget? Hvordan ligger Danmark egentlig i en international sammenligning? Mikrodata tillader, at vi kan kigge på fordelinger og sammenhænge mellem gæld og formue; hvordan er gælden fordelt i Danmark, og kan man snakke om en livscyklus for gældsstiftelse? Er gælden holdbar? Til slut diskuterer vi, om husholdningernes gældsniveau skaber udfordringer for den finansielle stabilitet i Danmark.

 • Det kontantløse samfund – fremtid eller fatamorgana? (Bachelor)
  Danskerne bruger i dag færre kontanter i forretningerne end tidligere. Nye elektroniske betalingsløsninger vinder hurtigt frem og er på mange områder et alternativ til kontanter – både til betalinger i forretninger og til overførsler mellem personer. Udviklingen kan ses som naturlig i et samfund, som bliver stadig mere digitaliseret. Men er der også problemer forbundet med dette? Spiller kontanter stadig en vigtig rolle? Hvordan ser centrale aktører som banker, forretninger og forbrugere på denne udvikling? Og hvad med Nationalbanken, hvis formål bl.a. er sikre betalinger i Danmark? I denne workshop får du hands-on erfaring med udarbejdelsen af policy-anbefalinger på et område, hvor mange interesser skal mødes

 • Boligmarkedet oppe i gear – går det allerede for stærkt? (Bachelor)
  Der har været fremgang på boligmarkedet de seneste år, og flere steder i Danmark er boligpriserne i dag højere end før finanskrisen. I denne workshop skal vi diskutere, om de seneste års prisudvikling bør give anledning til bekymring, og hvordan Nationalbanken i givet fald kan forholde sig. Vi vil analysere udviklingen i de underliggende faktorer, der er bestemmende for boligprisudviklingen, og sammenligne den nuværende situation på boligmarkedet med årene op til krisen. Vi vil belyse sammenhængen mellem boligmarkedet, den finansielle sektor og resten af økonomien samt diskutere, hvorfor udviklingen på boligmarkedet er vigtig for Nationalbanken, og hvordan vi kan forsøge at påvirke den.

 • Fastkurspolitik i praksis: Hvordan holdes kronen på rette kurs? (1.-årsstuderende)
  Nationalbanken fører fastkurspolitik overfor euroen, men hvorfor egentlig? Og hvordan styres valutakursen i praksis? Dette vil være omdrejningspunktet for denne workshop, hvor vi beskæftiger os med en af Nationalbankens helt centrale opgaver, nemlig implementeringen af pengepolitikken. Vi gennemgår de grundlæggende principper og stifter bekendtskab med de instrumenter, som Nationalbanken har i værktøjskassen. Deltagerne får desuden mulighed for at prøve kræfter med en valutakrise fra den virkelige verden. Workshoppen henvender sig primært til studerende på første del af uddannelsen, men alle er velkomne til at deltage.


Læs mere om programmet og tilmeld dig her.

Tags: #Nationalbanken  #danmarks nationalbank  #karriereaften 

Faktaboks

AFTENENS PROGRAM

Kl. 15:00: Ankomst til banken og indskrivning

Kl. 15:30: Præsentation af program

Kl. 15:35: Den aktuelle økonomiske situa-tion v/nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 15:55: Overrækkelse af Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi v/nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 16:00: Vinderen af bedste bachelor-opgave i økonomi præsenterer sin opgave

Kl. 16:15: Mød nogle af bankens medarbejdere

Kl. 17:15: Workshops (inkl. en kort pause)

Kl. 19:00: Aftenbuffet med mulighed for networking og spørgsmål til medarbejdere

Kl. 20:00: Tak for i dag

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger
Faktaboks

AFTENENS PROGRAM

Kl. 15:00: Ankomst til banken og indskrivning

Kl. 15:30: Præsentation af program

Kl. 15:35: Den aktuelle økonomiske situa-tion v/nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 15:55: Overrækkelse af Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi v/nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 16:00: Vinderen af bedste bachelor-opgave i økonomi præsenterer sin opgave

Kl. 16:15: Mød nogle af bankens medarbejdere

Kl. 17:15: Workshops (inkl. en kort pause)

Kl. 19:00: Aftenbuffet med mulighed for networking og spørgsmål til medarbejdere

Kl. 20:00: Tak for i dag

Du vil måske også synes om