På studiejob i DØRS

Anne Sophie Schytt Lassen

Hvordan er det at være student i De Økonomiske Råds Sekretariat? Hvilke typer af opgaver skal man løse, og får man brugt sin økonomiske værktøjskasse fra studiet? Altandetlige.dk har spurgt Jacob Victor Hansen, der arbejder i Strukturanalyse.

Hvor arbejder du?

I De Økonomiske Råds Sekretariat, der bistår formandskabet i udarbejdelsen af analyser om henholdsvis dansk økonomi og miljøøkonomi. Arbejdet munder ud i tre årlige rapporter: to om dansk økonomi og én om miljøøkonomi. Sekretariatet består af tre afdelinger: ”Strukturanalyse”, “Konjunkturvurderinger og offentlige finanser” og ”Miljøøkonomi”. Jeg sidder i ”Strukturanalyse”.

Hvad består dit job i?

Mit arbejde består hovedsageligt af analyser på registerdata i samarbejde med økonomerne i afdelingen. De fleste af mine opgaver er i tilknytning til rapporterne.

Jeg er på nuværende tidspunkt tilknyttet specialkapitlet til efteråret, der analyserer indkomst- og formuefordelingen. Min nuværende opgave er at udregne livsindkomster til kapitlet. I forbindelse med samme kapitel har jeg også arbejdet med ulighed og blandt andet regnet gini-koefficienter.

Man lærer mange forskellige programmer herinde. Det meste af mit arbejde foregår i Stata og engang imellem i R, men til det her projekt er jeg eksempelvis blevet introduceret til MatLab, som jeg ikke tidligere har arbejdet med. Studenterne laver også figurer til rapporterne i et program, der hedder AREMOS.

Udover at man bidrager til rapporterne, så er der også en klar målsætning fra DØRS’ side om, at man skal lære noget ved at være student. Man har mulighed for at sidde med til formandsmøder, når det projekt man arbejder med bliver diskuteret, og der afholdes tit faglige oplæg, hvor enten økonomerne fra sekretariatet eller forskere udefra fortæller om deres arbejde.

Hvorfor valgte du at søge stillingen - og hvordan fik du den?

Jeg fandt naturligvis stillingen på altandetlige.dk og søgte den. Jeg blev indkaldt til en enkelt samtale og fik derefter jobbet.

På det tidspunkt gik jeg på femte semester og jeg havde et studiejob et andet sted, men jeg ville gerne have et studiejob, hvor der var et større samspil mellem det praktiske dataarbejde og den økonomiske teori, vi lærer på studiet. Derudover så jeg en mulighed for at arbejde med analyser af områder, som jeg interesserer mig for.

Hvordan er jobbet relevant for en stud.polit – og hvilke fag bruger du mest?

Jobbet er et virkelig godt supplement til studiet. Samarbejdet med nogle virkelige dygtige økonomer har skærpet min økonomiske forståelse. Metoder fra Samfundsbeskrivelse er i særlig grad nyttige, og jeg har eksempelvis haft brug for at genopfriske, hvordan en gini-koefficient beregnes, samt hvad en ækvivaleringsfaktor har til hensigt. Desuden er det fedt at kunne anvende statistiske redskaber og teori fra de økonometriske fag.

Jeg har haft valgfaget Udviklingsøkonomi, der faktisk har vist sig at være relevant for det projekt, jeg sidder på nu. Generelt bruges meget af den teori, vi lærer på studiet - både fra mikro- og makrofagene. Det har været meget motiverende at deltage i møder, hvor den nyeste økonomiske forskning diskuteres, eller hvor snakken går på indkomst- og substitutionseffekter og Keynes-Ramsey reglen.

Er der fryns og personalegoder?

Jeg synes generelt det er et gode, at have det som en del af sit job at deltage i faglige arrangementer, der ikke nødvendigvis lige relaterer sig til det projekt, man sidder på.

Tre gange årligt, når vi har afsluttet et rapportforløb, tager sekretariatet og formændene ud og spiser. Her fejres det, at en ny rapport er udkommet, og det sker, at folk tager videre ud i byen og drikker en øl eller to.

Jeg må heller ikke glemme at nævne, at der meget ofte er kage. Enten i forbindelse med formandsmøder eller på initiativ fra medarbejdere. Derudover er der en del sociale arrangementer: julefrokost, bezzerwizzer-turnering, løbeklub der træner op til DHL og fredagsøl.

Hvad er det fedeste ved jobbet?

Der er ansat 6 studenter herinde, hvilket er fedt. Dels er der det sociale aspekt, der eksempelvis består i, at vi mødes udenfor arbejdstiden til studentermiddage, hvor tidligere studenter også inviteres. Jeg deler kontor med en anden student, og det har også den arbejdsmæssige fordel, at man altid lige kan spørge hinanden til råds.

En anden ting, der er væsentlig, er, at man har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af ens arbejdstider, og at der er mulighed for at holde fri i forbindelse med eksaminer.

På det faglige plan er det virkelig motiverende, at arbejde sammen med virkelig dygtige økonomer. Flere har læst en Ph.d. og/eller underviser på universitetet, og der er altid mulighed for at spørge til råds. Det kan for eksempel være om bachelorprojekter eller andet.

Så skal det selvfølgelig også nævnes, at den mediebevågenhed, der er om DØR, giver anledning til, at man i mediebilledet kan støde på diskussioner af analyser, man har bidraget til - eller se tal, man selv har været med til at frembringe. Det gør helt klart noget godt for motivationen.

Hvad har overrasket dig mest?

I relation til netop stillingen som student har det overrasket mig, at man i så høj grad indgår i de processer, der er i forbindelse med udarbejdelsen af rapporter. Jeg havde for eksempel ikke regnet med at skulle deltage i møder med formændene. Selvom man selvfølgelig mest bare suger til sig ved møderne, og ikke selv bidrager med det helt store, får man indblik tankerne omkring det kapitel, man sidder og arbejder på.

Jeg er desuden positivt overrasket over det åbne miljø, der er herinde. Det spiller godt sammen med, at arbejdet er vidensbaseret, og at man arbejder i krydsfeltet mellem teori og praksis, hvor folk er specialister indenfor forskellige områder. Uanset hvilke spørgsmål man skulle have, er folk altid hjælpsomme.


DØRS søger lige nu nye studenter. Du kan finde opslaget og sende en ansøgning her.


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger