Samfundsvidenskabeligt debatforum inviterer til debat

Anette Halmind

Samfundsvidenskabeligt debatforum har offentliggjort deres program for efteråret 2012 - læs med her og se om du skal med til debat.

­­­­­­­

Kom og hør undervisere fra forskellige institutter holde tværfaglige oplæg med udgangspunkt i deres forskning - og deltag i tværfaglige diskussioner med undervisere og medstuderende fra hele samfundsvidenskab. Debatforummet henvender sig til alle samfundsvidenskabelige studerende på alle studietrin. Desuden er det gratis og kræver ingen tilmelding.

Alle understående debatter vil blive holdt i Auditoriet, Gothersgade 140.

Torsdag den 4. oktober kl. 14.15-16.00

MÅSKE KA’ VI..... OM UNGE OG SEX I SYDAFRIKA OG DANMARK
Lektor Torben Bechmann Jensen (psykologi) & Post.doc. Bjarke Oxlund (antropologi)

Sex, kærlighed og forskrækkelse blander sig på mange og uforudsigelige måder når mennesker forsøger at håndtere krop, følelser og nærhed. Men kan vi overhovedet finde ud af hvordan balancen mellem lystfuld frigjorthed og ansvarligt samliv skal fungere? Torben Bechmann Jensen vil bl.a. tale om forvirring imellem købesex og internet, sveddryppende gymnastikdragter og håbet om kjærlighed. Bjarke Oxlund vil bl.a. tale om en paradoksal samtidighed af seksuelle diskurser og hiv/aids-tavsheder i unge menneskers sex- og kærlighedsliv i Sydafrika. 

Torsdag den 11. oktober kl. 14.15-16.00

ER VI STADIGVÆK (AF)FORTRYLLEDE?
Lektor Heiko Henkel (antropologi) & Adjunkt Bjørn Schiermer (sociologi)

I de gode gamle dage var arbejdsfordelingen mellem Sociologi og Antropologi klar nok  – antropologer tog sig af de traditionelle samfund, hvor religion spillede en afgørende rolle, sociologi tog sig af de moderne samfund, hvor den såkaldte ’affortryllelse’ havde skubbet religionen til siden. Affortryllelsestesen er imidlertid de seneste år kommet under stigende pres. Er vi i virkeligheden ikke snarere fortryllede end affortryllede? Dette spørgsmål stilles i dag med stigende radikalitet på begge sider af faggrænsen. Oplægsholderne undersøger denne udvikling og diskuterer konsekvenserne for forholdet mellem antropologi og sociologi.

Torsdag den 25. oktober kl. 14.15-16.00

KULTURBEGREBET: I KERNEN AF SAMFUNDSVIDENSKABERNE ELLER STENDØDT?
Lektor Sven Mørch (psykologi) & Lektor Inger Sjørslev (antropologi)

Det antropologiske kulturbegreb har opnået en kolossal popularitet. Det har samtidig fået en politisk rolle, ikke mindst i forbindelse med den såkaldte kulturkamp og debatten om indvandrere. Oplæggene vil udfordre kulturbegrebet. Er det blevet et politisk uheldigt begreb i samfundsvidenskaberne?  Er det overflødigt, og er der noget andet at sætte i stedet?

Torsdag den 1. november kl. 14.15-16.00

HVORDAN KAN VI TÆNKE KØN I DAG? EN DISKUSSION AF KØNNET FRA FREUD TIL LACAN OG BUTLER.
Lektor Judy Gammelgaard (psykologi) & Lektor Lis Højgaard (statskundskab)

Vi ser på kønnet ud fra en psykologisk/psykoanalytisk og en samfundsteoretisk vinkel og lægger op til diskussion af, hvilken betydning køn har i dag for os som personer, for vores sociale relationer og for vores position i samfundet. Har den øgede ligestilling gjort kønnet irrelevant eller betyder kønnet mere end nogensinde for vores identitet og vores position i samfundet?

Torsdag den 8. november kl. 14.15-16.00

FINANSKRISE FRA BOBLE-ØKONOMI TIL KRISESTYRING – HVILKE PSYKOLOGISKE MEKANISMER ER I SPIL?
Adjunkt Janne Skakon (psykologi) & Professor Peter Birch Sørensen (økonomi)

I dette debatforum vil vi diskutere psykologiske aspekter af finanskrisen ud fra forskellige vinkler. Vi vil dels fortælle om den ”boblepsykologi” i økonomien, der typisk udløser finanskriser, når ”boblerne” på fx bolig- eller aktiemarkedet brister, og dels tale om, hvordan virksomhedernes krisestyringsstrategier i usikre tider påvirker trivsel og stress på arbejdspladserne – og i forlængelse heraf kvalitet, produktivitet og innovationskraft.

Torsdag den 15. november kl. 14.15-16.00

DEMOKRATI I FREMTIDENS EU?
Lektor Christian Rostbøll (statskundskab) & Professor David Dreyer (økonomi)

En af de største demokratiske udfordringer i dag er, hvordan demokratisk legitimitet kan opretholdes i relation til overnationale forhold og institutioner. Udviklingen i EU er et godt eksempel på dette. Kan man have en monetær union uden en finanspolitisk union? For det europæiske projekt nærmer svaret – i den økonomisk krises fjerde år – sig et nej, og særligt Tyskland presser på for at tage de store skridt mod en fælles finanspolitik med egentlige beslutningskompetencer i et europæisk finansministerium. Men kan man have en finanspolitisk union uden en egentlig politisk union? I hvor høj grad – og under hvilke omstændigheder – vil europæiske vælgere acceptere en fælles finanspolitik, og hvordan kan vi forstå spændingen mellem nationale og supranational demokratier ud fra grundlæggende demokratiske principper?

Torsdag den 22. november kl. 14.15-16.00

HVORFOR HANDLES DER IKKE PÅ KLIMATRUSLEN?

Ekstern lektor, Ph.D. Bettina Hauge (sociologi) & Ph.D.-stipendiat Lau Blaxekjær (statskundskab)

Den politiske kamp for at definere både klimaproblem og -løsninger er helt central for forhandlingerne i FN. Men forklaringer på manglende proaktiv handling i.f.t. klimaforandringerne findes også på individniveau. I denne debat bevæger vi os på såvel makro som mikroplan, idet løsningerne på klimaområdet ganske vist må findes globalt - men de udøves lokalt! Derfor kobler vi klimaproblemerne til det nære hverdagsliv (praksisteori). Vi giver politologiske og sociologiske bud på den træghed, der kendetegner klimaområdet, både m.h.t. problem og -løsning - og stiller spørgsmålet: Hvad kan det enkelte individ stille op?

 

Torsdag den 29. november kl. 14.15-16.00

HVILKE KONSEKVENSER HAR GLOBALISERINGEN FOR DET DANSKE ARBEJDSMARKED?
Institutleder Carsten Strøby (sociologi) & Professor Jakob Roland Munch (økonomi)

I dette debatforum vil vi bl.a. diskutere følgende spørgsmål: Fører globalisering til øget ulighed på arbejdsmarkedet? Hvem bliver vindere og tabere på det danske arbejdsmarked i globaliseringens tidsalder? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel overleve globaliseringens pres?

Torsdag den 6. december kl. 14.15-16.00

WHAT MAKES PEOPLE MOBILIZE AND BECOME MILITANT?
Lektor Henrik Vigh (antropologi) & Professor Mikkel Vedby Rasmussen (statskundskab)

The question has been sought answered in a number of ways across the different social sciences, yet there is little consensus or dialogue between the different disciplines and perspectives. Focussing on mobilizing motives, and what makes people engage actively in militant organizations and institutions, this debate will clarify the perspectives from within political science and anthropology and ponder the ways that these complement or contradict each other.

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger