Stud. polit. i advokatbranchen

Altandetlige.dk - Polit Portal

Læs med i denne udgave af stud.polit. i, hvor stud.polit. Emma Bang Frich fortæller om, hvad en økonom laver i et advokatfirma, og hvordan det er at arbejde sammen med jurister.

Hvad består dit arbejde i?

Jeg er en del af Gorrissen Federspiels økonomiske specialenhed sammen med to økonomer og en cheføkonom, der alle er politter. Gorrissen Federspiel (GF) er et af Danmarks største erhvervsadvokatfirmaer og har flere store danske virksomheder som klienter. Vores enhed arbejder på tværs af firmaets specialeområder og løser opgaver inden for mange forskellige områder, især konkurrenceret, M&A, skat og fast ejendom. Arbejdet sker naturligvis i samarbejde med juristerne.

Mit arbejde varierer meget, afhængigt af hvilket konkret projekt jeg arbejder på. Overordnet er udfordringen altid at finde den relevante økonomiske teori og anvende den korrekt på et givet problem. Det er sjældent, at de opgaver, vi får, passer ind i tekstbogsformlen, så det gælder om at have styr på teorien og tænke kreativt for at finde de rigtige løsninger.

Konkret betyder det, at jeg bruger meget tid i Excel på at behandle og analysere mange forskellige typer af data, og jeg skriver også udkast til vores økonomiske analyser. Her handler det om at præsentere problemstillingen, forudsætningerne og resultaterne på en præcis og overskuelig måde, der er forståelig for både klienten og juristerne, samtidig med at det økonomiske fundament er i orden.

Hvilke typer af projekter har du arbejdet med hos GF?

Jeg startede i september 2016 umiddelbart efter, at jeg kom hjem fra et udvekslingsophold ved Humboldt Universitet i Berlin. I løbet af de måneder jeg har været ansat, har jeg været involveret i en række forskellige projekter. Som eksempler kan nævnes værdiansættelse af medarbejderoptionsprogrammer (warrants), databehandling af markedsanalyser og forbrugerundersøgelser, omkostningsstudier for virksomheder, dokumentation og opgørelser i erstatningssager og litteratursøgning. Du kommer altså nemt vidt omkring, og det er noget af det, jeg godt kan lide ved arbejdet. Der er sjældent dage, som er ens, og der er ikke mange rutineprægede opgaver. Fællesnævneren er til gengæld den analytiske tilgang, som du lærer på studiet, og generelt en god økonomisk forståelse.

Hvor meget tid bruger du på dit arbejde hos GF?

Arbejdstiden varierer, alt efter hvor travlt vi har. Men en typisk arbejdsuge ligger på ca. 15-20 timer fordelt på 2-3 dage, afhængigt af hvordan min undervisning ligger, og hvilke deadlines vi har. Generelt er arbejdstiderne fleksible, og jeg kan i høj grad selv styre min tid. I øjeblikket arbejder jeg på en større erstatningssag med en af vores økonomer, så der bliver lagt lidt flere timer end ellers. Til gengæld prioriterer jeg min eksamenslæsning højt, så i eksamensperioden arbejder jeg stort set ikke, hvilket der absolut gives plads til og bakkes op om.

Hvilke fag og kompetencer fra studiet kan du bruge i arbejdet?

Jeg bruger en hel del fag fra studiet i det daglige arbejde, både rent praktisk og i forhold til den metodiske forståelse. Især økonometrifagene - Økonometri A-C, Videregående Statistik og Advanced Microeconometrics - har været brugbare. Jeg bruger også en del fra faget Corporate Finance & Incentives og fra et fag, jeg tog på udveksling, der handlede om at prissætte finansielle instrumenter, lidt a la Pricing of Financial Assets. Endelig er Samfundsbeskrivelse A-B meget nyttige, når det handler om at skrive en god og forståelig analyse, der skal kunne forstås af ikke-økonomer.

Hvad har overrasket dig mest?

Jeg har før arbejdet i Nordeas afdeling for store erhvervskunder, Corporate & Institutional Banking, og havde også en afstikker til Folketingets Økonomiske Konsulenttjeneste. Begge steder var domineret af ansatte med en matematisk og samfundsvidenskabelig baggrund. I GF er langt hovedparten af de ansatte jurister, og mine studenterkollegaer læser alle jura, så jeg har flere gange skullet forklare, hvad det egentlig er politter kan. Når det er sagt, har det været en meget positiv overraskelse at få en fornemmelse for et helt andet fagområde end mit eget og opleve, at jura og økonomi på mange måder understøtter hinanden.

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?

Det sociale aspekt er meget vigtigt for mig for at føle mig tilpas på en arbejdsplads og det bliver i høj grad prioriteret hos GF. Der er selvfølgelig den obligatoriske fredagsbar (juristerne kalder det fredagsvin…). I december var der et brag af en julefrokost i Christian d. 4.s gamle Børsbygning i København, ligesom der også bliver holdt en sommerfest for hele huset hver sommer. En gang hvert halve år holdes der et studenterarrangement, som indledes med et fagligt indhold, og derefter er der middag på en restaurant i København. Desuden er der hver fredag morgen fælles morgenmad i studentergruppen, og vi er også gode til at gå ud og spise, eller hvad vi nu finder på. Vigtigst af alt har vi i det daglige en god og uformel omgangstone i min afdeling.

Hvad synes du, at arbejdet i GF kan tilbyde som studiejob?

Hvis du gerne vil have et studiejob med udfordringer og krav til høj faglighed, og som giver ansvar og en kommerciel forståelse for klienters behov, så er det helt sikkert stedet. Du bliver skarp til at anvende teorien i praksis, argumentere for dine ideer og præsentere dine resultater på en god og overskuelig måde, hvilket er sværere, end det lyder. Jeg lærer nye ting, hver gang jeg er på arbejde, og allerede på de måneder jeg har arbejdet hos GF, har jeg rykket mig en del. Derudover skal man ikke kimse af den gode kantine, alle de søde jurister, og at vi meget snart flytter ind i Axel Towers lige over for Tivoli (Kontordomicilet har en bar på toppen!)

Hvad er det bedste ved jobbet?

Det bedste ved jobbet rent fagligt er uden tvivl, at opgaverne bliver ved med at være udfordrende, og at der er afveksling i arbejdsopgaverne. Det er også fedt at indgå i et mindre team som vores økonomiske specialistenhed, hvor tonen er uformel, og du hurtigt får ansvar for opgaver. Endelig er det interessant at være i en organisation, der er domineret af en helt anden faggruppe, hvor min økonomiske forståelse og evner udi Excel absolut er en komparativ fordel.

Lige nu leder Gorrissen Federspiel efter en ny student til deres økonomiske specialenhed. Læs opslaget på Altandetlige.dk's jobportal:

Analytisk stærk økonomistuderende til Gorrissen Federspiels økonomiske specialenhed


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger