8 LaTeX pakker du bør kende (og bruge)
Jeg har lavet in liste med 8 latex pakker som vil gøre..
Når r er større end g
Hvad er konsekvensen når realrenten er større end økonomiens vækstrate?

Regler for brug af altandetlige

Altandetlige.dk udbydes af UniUni ApS, CVR. nr. 35381406. Vi kan kontaktes på adressen

UniUni ApS
Faksegade 16, 1th
2100 København Ø
tlf: +45 36 98 79 99
nyt@altandetlige.dk

Ansvarsfraskrivelse
UniUni ApS vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på Altandetlige.dk. UniUni ApS påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. UniUni ApS forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Altandetlige.dk og kan begrænse eller afbryde adgangen til Altandetlige.dk til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for UniUni ApS.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har UniUni ApS intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Immaterielle rettigheder
Med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at Altandetlige.dk og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov.

Når brugeren skriver indlæg, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på Altandetlige.dk, så giver brugeren UniUni ApS en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på Altandetlige.dk.
Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Altandetlige.dk tilhører UniUni ApS. Tekst, varemærker og logoer, der vises på Altandetlige.dk, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra UniUni ApS.