Etatsråd Nicolai Petersen og hustru Anna, født Johansens Legat

Ingen frist angivet

Legatet uddeles til enhver form for faglig uddannelse, såvel håndværks- og købmandsmæssigt som akademisk eller kunstnerisk. De nydende må ikke være fyldt 25 år pr. 15.09. Det bemærkes, at der hvert år indkommer så mange ansøgninger, at kun virkelige kvalificerede ansøgere kan gøre sig håb om at få legatet. Ansøgninger til første års uddannelse kan ikke forventes imødekommet.

Advokat Julie Mønsted v/sekretær Dorte Larsson

Legatet kan kun søges ved fremsendelse af ansøgningsskema. Ansøgningsskemaer kan kun rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

Lett Advokatfirma
Rådhuspladsen 4
1550  København V
Tlf.: 33 34 00 00
Fax: 33 34 00 01
dla@lett.dk

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 19. januar 2014