Købmand Johs Christensen og hustru Anna

Ingen frist angivet

Ydelse af studielån til unge kvinder fra provinsen eller landet, fortrinsvis børn af lærerstanden eller handelsstanden fortrinsvis fra Lolland-Falster. Lån ydes i øvrigt i henhold til Dansk Studiefonds regler.

Legatet yder studielån til ubemidlede og mindre bemidlede unge kvinder fra provinsen eller landet, fortrinsvis fra lærerstanden eller handelsstanden, fortrinsvis fra Lolland-Falster. Lånene ydes på lempelige vilkår og mod en årlig rente på 6 pct. For lånene stilles kaution. Lånene søges på ansøgningsskema til Dansk Studiefond.
Uddelingstidspunkt omkring 1. december og 1. maj. I særlige tilfælde også i årets løb.

Dansk Studiefond:
Danasvej 30
1780  København V
Tlf.: 33 26 85 84
Fax: 33 26 86 11

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. januar 2014