Stipendier fra Økonomisk Instituts rejsefond for studerende (tidl. Euroclear)

Ingen frist angivet

Stipendierne uddeles hvert år til et års videregående studier i finansiel eller monetær økonomi ved et universitet i et andet europæisk land eller USA. Der vil, under forudsætning af kvalificerede ansøgere, kunne tildeles et stipendium på op til kr. 75.000, samt et stipendium til en Ph.D. studerende på op til kr. 100.000. Det tildelte beløb kan aldrig overstige ansøgerens samlede, faktiske udgifter.

Stipendiet opslås hvert år i begyndelsen af juni og ansøgningsfristen er placeret medio august. Opslag med konkrete frister fremgår af Økonomistudiets hjemmeside.

Ansøgere skal være økonomistuderende på Københavns Universitet.

Økonomisk Institut gennemgår alle ansøgninger og udvælger de studerende, som skal modtage stipendierne. Der afholdes normalt ikke interviews med ansøgerne. Ph.D-studerende bør diskutere rejseplanerne med deres vejleder og lederen af PhD-programmet på Økonomisk Institut, mens kandidatstuderende bør kontakte international koordinator Thomas Markussen og/eller andre medarbejdere på Økonomisk Institut.

Afgørelsen af, hvem der modtager årets Rejsefonds-stipendier, meddeles nogle måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Thomas Markussen, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 86 eller Thomas.Markussen@econ.ku.dk er ansvarlig for Økonomisk Instituts rejsefond.

Sådan søger du

Ansøgningen skal sendes elektronisk til  Thomas.Markussen@econ.ku.dk og vedlægges:

  • Anbefalinger fra mindst to af instituttets medarbejdere (samt evt. arbejdsgiver)
  • Karakterudskrift
  • CV
  • Et foreløbigt budget
  • En beskrivelse af faglige interesser og formål med studieopholdet

Alle indleveret dokumenter bør være på engelsk, da den studerende så senere vil kunne anvende materialet ved sin ansøgning til det relevante universitet.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Katrine Bremholm Kokfelt-Pedersen - d. 07. december 2014