Trendhim Studielegat

9 dage

Trendhim studielegat er henvendt studerende, der har en interesse inden for marketing, IT, Business eller web. Kandidaten behøver ikke at være tilmeldt et specifikt studie inden for føromtalte emner - blot udvise interesse for emnerne.

Legatet dækker udgifter i forbindelse med uddannelse, projekter, konferencer, forskning og PHD forskning.

Legatet ansøges ved at skrive til csr@trendhim.dk, hvor det forventes, at der medsendes motiveret ansøgning, CV samt økonomisk redegørelse for pengene.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Mikkel Ussing-Kelstrup - d. 11. januar