Politraadet Økonomisk Institut

På de enkelte studier ved Københavns Universitet er de studerende organiseret i fagråd. Fagrådets rolle er at varetage de studerendes interesser i forbindelse med deres uddannelse. Fagrådet på Økonomi er Politrådet. Politrådet er åbent for alle politstuderende. Der er intet kontingent. For at varetage de politstuderendes interesser bedst muligt er Politrådet engageret på mange fronter. Vi er aktive i samtlige kollegiale organer ved Københavns Universitet. Vi har egne repræsentanter i studienævnet, institutrådet og akademisk råd, og i universitetsbestyrelsen deltager vi gennem arbejdet i Studenterrådet. Læs mere om råd og nævn i menuen til højre. Politrådet er uafhængig af alle partipolitiske interesser og vores holdninger afspejler ikke noget partipolitisk tilhørsforhold, da vores samlingspunkt er studenterpolitik og ikke partipolitik. Vores økonomiske fundament består af tilskud i form af lokaler og inventar fra Universitetet samt baggrundsgruppetilskud fra politternes fagforening, DJØF. Men Politrådet er meget andet end studenterpolitik. Hvert år arrangerer Politrådet en studietur for politter, læs mere her. Desuden forsøger vi løbende at lave diverse arrangementer såsom virksomhedsbesøg, seminarer og debatmøder, ligesom vi ved hver semesterstart udarbejder en socialundersøgelse om de nye økonomistuderende. Politrådet er samtidig en god måde at etablere et godt socialt netværk på studiet, hvor man møder studerende fra alle årsprøver og fra kandidatdelen, ligesom det også er muligt gennem vores aktiviteter at møde studerende fra andre fag. Politrådet er også en god mulighed for at udvikle sig. Hos os har du mulighed for at kaste dig ud i en masse udfordringer og aktiviteter. Vi støtter gerne op omkring dig og dine ideer, hvis du vil være med til at gøre studiet til et bedre sted for alle stud.politter. Vi holder møder ca. hver anden mandag i semesteret på CSS i lokale 2.1.02 . Møderne er åbne for alle politstuderende og kræver hverken medlemskab eller fast fremmøde. Har du derfor nogle ideer om, hvordan dit studie kan forbedres, eller vil du bare gerne vide, hvad der sker på studiet, så er Politrådet stedet du skal møde op. Du kan følge med i mødetidspunkter og dagsordner her på siden. . Varetager politstuderendes interesser i forskellige organer så som studienævnet og Akademisk Råd. Kæmper desuden hårdt for at forbedre studiet både socialt og fagligt.


Kommentarer

Aktivitet i debaten

Er eksamen på papir en død sild?