Poul Schou

Cand.polit og arbejder hos De Økonomiske Råds Sekretariat

Poul Schou er ekstern lektor ved økonomistudiet. Forelæser i kandidatfaget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller 2004-11. Er desuden chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat. Blogindlæggene her har dog ingen forbindelse til De Økonomiske Råd og afspejler udelukkende hans egne personlige holdninger. Har tidligere bl.a. arbejdet i Danmarks Nationalbank og den makroøkonomiske modelgruppe DREAM.


Kommentarer

Frederik, Vi er måske ikke så uenige om substansen. Man kan sagtens forestille sig at naturfredning er et (endnu?) vigtigere plus-ord for ... Læs hele kommentaren

ja, er man ikke blevet præsenteret for ræsonnementet her før, kræver det formodentlig både en vis tilvænning og en vis mental åbenhed at kunne ... Læs hele kommentaren

Forholdene i udlandet og deres betydning for Danmarks økonomi og finanspolitik er ganske rigtigt et af de mange relevante diskussionspunkter når ... Læs hele kommentaren

Det virker umiddelbart som en ret ejendommelig analyse BCG har lavet af arbejdsstyrkens fremtidige forventede størrelse. Noget kunne tyde på at man ... Læs hele kommentaren

Hej Christian, jeg tror bestemt ikke at jeg tidligere har afvist at der finder omfordeling sted mellem generationerne. Der foregår oplagt en ... Læs hele kommentaren

Se alle kommentarer