Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Student til informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen går forrest i arbejdet med at skabe et mere digitalt offentligt Danmark, som sætter borgeres og virksomheders behov i centrum. Vi sætter nye standarder for, hvordan den offentlige sektor skal arbejde med informationssikkerhed. Dette gør, at danskerne kan være trygge ved at benytte de fælles offentlige it-løsninger, som eksempelvis NemID, Digital post og borger.dk. 

I arbejdet med at styrke informationssikkerheden i den offentlige sektor har vi brug for dig til en bred vifte af store og små opgaver, som vil give dig et unikt indblik i, hvordan der arbejdes med standarder for informationssikkerhed i den offentlige sektor.

Om stillingen

Du bliver en del af vores informationssikkerhedsteam på i alt ni medarbejdere. Din overordnede opgave bliver at understøtte informationssikkerhedsarbejdet i Finansministeriet. Et væsentligt element i teamets arbejde er sikkerheden i vores internt og eksternt rettede systemer og systemejernes forvaltning af ansvaret for sikkerheden. 

Afhængig af din profil kan nogle af dine opgaver bl.a. være at:

  • Deltage i arbejdet omkring ISO27001, herunder opgaver fra handlingsplaner, risikovurderinger mv.

  • Deltage med sparring fra teamet i udarbejdelse af vejledninger, herunder vedligeholdelse og opdatering af eksisterende vejledninger på informationssikkerhedsområdet. 

  • Med støtte fra teamets sikkerhedsmedarbejdere skal du kunne opsøge viden og udarbejde oplæg på tekniske anbefalinger i forhold til konkrete trusler. 

  • Forberede mødemateriale, udsende mødemateriale, indkalde til møder og være referent i Statens Informationssikkerhedsfora og Forum for Tilsynsansvarlige.

Vi forventer, at du:

  • Har stærke analytiske kompetencer og formidlingsevner skriftligt og mundtligt

  • Har flair for it og er god til at sætte dig ind i tekniske koncepter

  • Arbejder selvstændigt og trives med at løse opgaver for dine kolleger

  • Arbejder struktureret og overholder deadlines

Om os

Digitaliseringsstyrelsen har ca. 200 medarbejdere og er en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for bl.a. kompetence- og karriereudvikling. 

Du skal arbejde i Kontoret for Jura, sikkerhed og EU, som er et såkaldt kompetencekontor, bestående af 23 engagerede medarbejdere. Kontoret har bl.a. ansvaret for at sætte standarder for informationssikkerhedsarbejdet i den offentlige sektor, samt at arbejde med implementering og opfyldelse af relevante EU-forordninger og direktiver, som fx databeskyttelsesforordningen. Vi har et godt kollegialt miljø og et stærkt samarbejde, hvor vi bruger vores forskellige kompetencer til sammen at levere høj kvalitet. Vores ambition er at blive Danmarks bedste styrelse, bl.a. gennem et klart fokus på karriereveje. 

Læs mere om DIGST organisering og Kontor for Jura, sikkerhed og EU.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende, relevant overenskomst for medarbejdere i staten. 

Ansøgning

Vil du søge stillingen, så send din ansøgning via vores online-system senest d. 31. marts 2017. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 15.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte teamleder Marie Wessel på tlf. 2246 5910.

Digitaliseringsstyrelsen er i front for et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab, som kræver nytænkning, dialog og mod - samt et stærkt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Digitaliseringsstyrelsen

Geografi

København K

Ansøgningsfrist

31 marts 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online