Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

DREAM søger studenter til udvikling af ny makromodel for Danmark

DREAM

Vil du være med til at udvikle en ny makroøkonomisk model for Danmark? 
 
En nyoprettet modelgruppe (placeret hos DREAM) påbegynder dette forår udviklingen af en ny makroøkonomisk model for Danmark. Efter en 3-årig udviklings- og implementeringsperiode er det planen, at modellen skal anvendes af blandt andre Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
Modellen skal på samme tid kunne beskrive den langsigtede strukturelle udvikling i økonomien og den kortsigtede tilpasning til det strukturelle forløb – herunder konjunkturnormaliseringen. Dette skal muliggøre, at modellen både kan anvendes til de mellem- og langfristede fremskrivninger, som danner grundlag for planlægningen af finanspolitikken, samt til både kort- og langsigtede makroøkonomiske konsekvensberegninger. Det er afgørende, at modellen bliver empirisk velunderbygget. 

Om stillingen
Vi søger to velkvalificerede økonomistuderende eller matematik-økonomistuderende.
Den ene student skal hjælpe med udarbejdelsen af det empiriske/statistiske fundament for den nye model og have en stærk profil indenfor økonometri.  Den anden student skal have en stærk profil indenfor mikrofunderet makroøkonomi og være med til at udarbejde den nye model, hvor arbejdet primært vil bestå af programmering i GAMS.

Vi forventer, at du
- Har faglig økonomisk profil (stud.polit eller stud.scient.oecon eller lignende) 
- Har IT-kundskaber. Kendskab til programmet GAMS er ikke et krav for nogle af stillingerne (du
  vil modtage nødvendig oplæring i relevante programmer) 
- Gode samarbejdsevner, da du vil arbejde som del af et team 
-  2. årsprøve 

Om os
DREAM er en fagligt udfordrende og inspirerende arbejdsplads, der beskæftiger sig med model-udvikling og forecasting. DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi – herunder især samspillet mellem den offentlige sektor og den resterende økonomi. 
Du vil blive en del af en ny modelgruppe bestående af 4 fuldtidsansatte, 2-3 studenter og en leder. Den nye modelgruppe vil indgå i et arbejds¬fællesskab med de nuværende 14 medarbejdere i DREAM.  
 
Læs mere om oprettelsen af den nye modelgruppe på Finansministeriets hjemmeside

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, Laboranter og It-medarbejdere (HK) i staten eller anden relevant overens-komst. 
Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, mens vi samtidig forventer, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge, idet du selv aftaler din arbejdstid med din nærmeste chef. 

Ansøgning
Ansøgning med CV og eventuelle bilag sendes via statens e-rekrutteringssystem – Tryk på knappen ”Søg stillingen” (eller tryk her)  
Indsend ansøgning senest mandag den 24. april 2017.
 
Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.  
Du kan læse mere på http://www.dreammodel.dk 




 



 

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

DREAM

Geografi

København

Ansøgningsfrist

24 april 2017

Søg jobbet

Peter Stephensen