Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Praktikant til økonomistyring i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen For International Rekruttering og Integration

Praktikant til økonomistyring i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Vil du have et spændende praktikophold, hvor du får indgående indsigt i offentlig økonomistyring?

Styrelsen for International Rekruttering og Integration søger en praktikant på fuld tid til styrelsens økonomi, kontrol og tilskudskontor i perioden den 1. september 2017 – 31. januar 2018. Vi kan dog være fleksible med perioden.

Om os
Du kommer til at indgå i et centralt kontor, som arbejder med drift og udvikling af et stort, komplekst og udfordrende opgaveområde i en statslig styrelse. Vi er cirka 28 medarbejdere i kontoret, der har et godt fagligt miljø med tæt samarbejde mellem kontorets medarbejdere og den øvrige organisation. Du vil komme til at arbejde selvstændigt, men også i tværgående samarbejde.

Vi har et bredt samarbejde med alle kontorer i styrelsen, departementet og en række interessenter som bl.a. Udlændingestyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, politiet, Udenrigsministeriet, SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Statens Administration og Rigsrevisionen. Kontorets arbejdsopgaver er: 

  • Finanslovsarbejde  
  • Udarbejdelse af styrelsens samlede budget og regnskab  
  • Økonomistyring, herunder løbende budgetopfølgning og opfølgning på vores gebyrøkonomi  
  • Løbende budgetsager  
  • Styrelsens årsregnskab og årsrapport  
  • Ledelsesinformation  
  • Sagsbehandling af ansøgningspuljer og bonus til virksomheder for ansættelse af flygtninge  
  • Statistik og analyser  
  • Håndtering af revisioner (Rigsrevisionen m.v.)  
  • Kontrolindsatsen på de udlændingesager, som ligger under området International Rekruttering 

Vi har et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med højt til loftet og godt socialt sammenhold. Der er engagerede kolleger med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi har bl.a. kantine, fredagsbar mv.

Om stillingen
Som praktikant i Økonomi, Kontrol og Tilskud får du mange selvstændige og udfordrende opgaver med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Dine arbejdsopgaver kan være datahåndtering, gebyrhåndtering, systemhåndtering, registersammenkøringer, analyser, ledelsesinformation, notatskrivning mv. Du får ansvar for egne opgaver, som skal løses meget selvstændigt og i tæt samarbejde med øvrige i kontoret.  

Du vil få god indsigt i data og offentlig økonomistyring på udlændinge- og integrationsområdet, og du vil lære at bruge forskellige it-redskaber og diverse registre, bl.a. udvidet Excel, SAS, NAVISION, CPR, e-indkomst, udlændingeregistre mv. Du vil også skulle indgå i udviklingsopgaver i projektarbejdsform. 

Dine kvalifikationer
Ansøgere forventes at være studerende på en samfundsfaglig kandidatuddannelse, eksempelvis inden for forvaltning, statskundskab, økonomi, Finance, etc. Vi lægger vægt på, at du interesserer dig for tal og analyse, er god til at formidle komplicerede problemstillinger skriftligt og mundtligt, og er god til at samarbejde både internt og eksternt. Du tænker kreativt og selvstændigt, også under tidspres. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til statslig økonomistyring, men det er ikke et krav.

Ansættelsesvilkår
Det er et krav, at du er indskrevet på kandidatuddannelsen ved en højere læreanstalt, og at opholdet giver merit på din uddannelse.

Yderligere information

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til fuldmægtig Johanne Leth Sønnichsen på tlf. 72 14 26 19 eller jls@siri.dk eller økonomichef Henrik Grosen Nielsen på tlf. 72 14 28 00 eller på hgn@siri.dk.

Du kan læse mere om Styrelsen for International Rekruttering og Integration på www.uim.dk.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en mail til jls@siri.dk og hgn@siri.dk. Ansøgning skal være bilagt motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift, og anden relevant dokumentation. Ansøgningen skal være styrelsen i hænde senest den 17. juni kl. 14.00 Samtaler forventes afholdt i uge 25.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Styrelsen For International Rekruttering og Integration

Geografi

København

Ansøgningsfrist

17 juni 2017

Søg jobbet

Johanne Leth Sønnichsen tlf. 72 14 26 19 eller jls@siri.dk eller økonomichef Henrik Grosen Nielsen på tlf. 72 14 28 00 eller på hgn@siri.dk.