Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

To praktikanter til at implementere og udvikle viden på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeriet

Har du interesse for beskæftigelsespolitik, og vil du være med til at gøre beskæftigelsesministerens visioner og politik til virkelighed? Vil du være med til at opbygge viden om og videreudvikle beskæftigelsesindsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet? Så er en praktikplads i Kontoret for Arbejdsmarkedsfastholdelse måske noget for dig.

Om praktikstillingerne
På Kontoret for Arbejdsmarkedsfastholdelse arbejder vi med reformudspil samt indsatser og policy rettet mod en bred gruppe af borgere, herunder kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere i fleksjob, ressourceforløb og revalidering. Du er velkommen til at søge én af de specifikke stillinger nedenfor eller i kontoret generelt. 

Stilling 1: Metodestærk praktikant til nyt, stort vidensprojekt for udsatte unge
Du bliver en del af projektgruppen på et nyt, stort satspuljefinansieret vidensprojekt for de mest udsatte unge i kontanthjælpssystemet. Projektet skal udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes og erhvervsskolernes arbejde med at få bragt de mest udsatte unge videre i uddannelse. Du kommer til at samarbejde bredt med øvrige kontorer i styrelsen, og du får indblik i arbejdet med at udmønte og implementere et vidensprojekt i praksis og får erfaringer med at arbejde vidensorienteret og implementeringsrettet med et konkret politisk initiativ i centraladministration.

Dine konkrete opgaver sammensætter vi på baggrund af din faglige profil og interesser, men blandt de centrale opgaver kan vi især fremhæve:

 • Indgå i arbejdet med design af evaluering og valg af både kvantitativ og kvalitativ metode
 • Indgå bredt i opstartsfasen i projektet, herunder dialog og planlægning med proceskonsulent samt kontakt til de udvalgte projekter
 • Bidrage til udvælgelse af projekter og administration af puljen, herunder økonomi
 • Deltagelse og opfølgning på opstartsworkshops i projekterne
 • Planlægning og afholdelse af styregruppemøder for det samlede initiativ
 • Koordinering og indhentning af faglige bidrag fra samarbejdspartnere og øvrige kontorer
 • Ad hoc ministerbetjening

Stilling 2: Praktikant til team, der arbejder med borgere i kanten af arbejdsmarkedet
Du bliver en del af det team, der arbejder med borgere, som er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Du vil indgå i både det løbende arbejde med at understøtte implementering af reformen af førtidspension og fleksjob såvel som i større projekter med relation til reformen. Det drejer sig fx om projektet ”Udvikling i fleksjob”, som er i gang, såvel som et kommende projekt om kommunernes arbejde med ressourceforløb. Endelig vil du blive en del af teamets arbejde med den samlede evaluering af reformen, som foretages hen over 2017.

Dine konkrete opgaver sammensætter vi på baggrund af din faglige profil og interesser, men blandt de centrale opgaver kan vi især fremhæve:

 • Bidrage til det løbende arbejde med projekter og administration af puljer, herunder økonomi
 • Deltagelse og opfølgning på workshops mm. i projekterne
 • Planlægning og afholdelse af styregruppemøder
 • Forberedelse af og deltagelse i arbejdet med implementering i implementeringsgruppe og styregruppe
 • Forberedelse af og deltagelse i arbejdet med evalueringen i evalueringsgruppen
 • Koordinering og indhentning af faglige bidrag fra samarbejdspartnere og øvrige kontorer
 • Ad hoc ministerbetjening

Bliv en af vores to nye praktikanter
Vi forestiller os, at du:

 • er kandidatstuderende på en relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse f.eks. stud.scient.soc, stud.scient.pol, stud. mag eller lignende.
 • har en stærk metodefaglighed
 • tager ansvar for egne opgaver, selv kan løbe med bolden og ikke er bange for selvstændigt at kaste dig ud i nye opgaver
 •  vægter grundighed, nuancer og kreativitet i din opgaveløsning
 • har gode formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • har gode samarbejdsevner og et godt humør.

Herudover forventer vi, at du har lyst til at arbejde i et miljø, der arbejder dybdegående med udvikling af viden og brug af analyser i indsatsen for borgere i kanten af arbejdsmarkedet. Samt at du motiveres af at arbejde i maskinrummet, hvor beskæftigelsespolitik omsættes til praksis og handling ude i kommunerne.

Vi tilbyder
Det er vigtigt for os, at du får mulighed for at udvikle dig fagligt, mens du er i praktik i kontoret. Derfor får vores praktikanter tilknyttet en erfaren mentor under praktikforløbet og får mulighed for at deltage i kurser, hvor de blive endnu dygtigere.

Vi tilbyder et interessant og udfordrende job, hvor du kommer til at arbejde i en spændende organisation med en afvekslende hverdag. Vi er glade for det gode og uformelle arbejdsmiljø, hvor vi har en positiv tilgang til hinanden og vores opgaver.

Praktikken er ulønnet, og den ugentlige arbejdstid er på 37 timer om ugen, men vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet, f.eks. hvis du i forbindelse med praktikken skal skrive praktikopgave ved dit studie. Læg mærke til, at du selv er ansvarlig for at sikre, at praktikken er meritgivende.

Spørgsmål og ansøgning
Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte projektleder Anne Kofoed Ravn på akr@star.dk (stilling 1), teamchef Pia Damgaard Andersen på pid@star.dk (stilling 2) eller praktikantansvarlig Paw Hansen for generelle spørgsmål på tlf. nr. 7221 7440 eller paha@star.dk.

Du kan finde flere informationer om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på www.star.dk

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Send din ansøgning elektronisk her. Vi skal have din ansøgning, cv og karakterudskrift senest mandag den 22. maj 2017.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 22.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Beskæftigelsesministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

22 maj 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online