Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialestuderende

Danmarks Nationalbank

Med en specialeplads i Nationalbanken får du mulighed for unik daglig sparring i din specialeskrivningsproces og en god fornemmelse af, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads.

Vi tilbyder
specialepladser til kandidatstuderende ved et af universiteterne i Danmark med start i løbet af 2. halvår 2017. Du får din daglige gang i et udfordrende fagligt miljø med mulighed for at deltage i faglige arrangementer og evt. adgang til datamateriale. Du får stillet en mentor og en arbejdsplads til rådighed gennem hele din specialeskrivningsproces, som afsluttes med en præsentation i banken. Opholdet i Nationalbanken er samtidig en god mulighed for at vurdere, om Nationalbanklen kunne være din fremtidige arbejdsplads. Banken yder dig et honorar på 4.000 kr. pr. måned i den periode, du har aftale med dit universitet om specialeskrivning. 

Din profil
Du er på vej til at planlægge din specialeskrivning og ser en fysisk arbejdsplads i Nationalbanken som en god mulighed for at få supplerende sparring. Du har en stærk faglig baggrund (karakterer overvejende på A- og B-niveau) og vil skrive speciale om et emne inden for et af Nationalbankens arbejdsområder. Eksempler på emner kunne være:

  • betydningen af ny likviditetsregulering for bankers afkast og risiko
  • likviditetsrisici og stress-indikatorer i det danske interbank-marked
  • netværksteori anvendt på den finansielle sektor
  • finansielle faktorer i makroøkonomiske modeller
  • boligpriser og makroøkonomisk stabilitet
  • pengepolitik i et nulrentemiljø
  • virksomheders og husholdningers finansielle adfærd og robusthed
  • virksomheders internationale investeringer
  • robust porteføljeallokering
  • modellering af rentespændet mellem stats- og swapkurver.

Du er god til at formidle det stof, du sætter dig ind i og til at drage nytte af det faglige miljø, som du bliver en del af i den periode, du har en specialeplads hos os. Vi forventer samtidig, at du byder ind med din akademiske viden.

Vil du vide mere
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR partner Jens Erik Larsen på 3363 6502 eller på jel@nationalbanken.dk

Ansøgning
Ansøg med dit CV og hidtil opnåede eksamensresultater senest 5. juni 2017. Du skal formulere og motivere et konkret specialeemne samt oplyse, hvem din vejleder forventes at blive.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Danmarks Nationalbank

Geografi

København

Ansøgningsfrist

05 juni 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online