Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Studentermedhjælpere til økonomienhed i Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen

I Miljøstyrelsens økonomienhed er der to stillinger som studentermedhjælper ledig til besættelse snarest muligt. Stillingerne vil give en bred berøringsflade med de forskellige aspekter af økonomistyring i staten kombineret med Miljøstyrelsens stærke faglige profil.  

Om stillingerne  

Stillingerne er placeret i Økonomienheden, som arbejder med Miljøstyrelsens økonomi. Teamet har ca. 20 medarbejdere med forskellige baggrunde og en uformel omgangstone. Styrelsens økonomiske portefølje omfatter en række forskellige styringsbehov og formål. Der er stort fokus på udvikling af økonomi og styring, bl.a. idet vi er en ny-fusioneret styrelse, og dermed står overfor en række spændende udfordringer styringsmæssigt. Enhedens centrale arbejdsområder omfatter overordnet økonomistyring, rapportering, finanslov, udarbejdelse af budgetter/budgetopfølgning, økonomisk rådgivning og relaterede opgaver.

I den ene stilling vil du som student få mulighed for at arbejde med en lang række forskellige opgaver, herunder:

  • Bidrage til budgettering og budgetopfølgning på Miljøstyrelsens bevillinger
  • Udarbejdelse af analyser af Miljøstyrelsens økonomi  
  • Omsætte store mængder økonomisk data til overskuelige tabeller og grafer til brug for styrelsens øvrige enheder

I den anden stilling vil der være en række opgaver forbundet med udvikling af værktøjer og modeller til økonomisk styring. Dette er f.eks.:  

  • Udvikling af værktøjer som kan automatisere manuelle arbejdsgange  
  • Udvikle beregnings- eller opfølgningsmodeller i f.eks. Excel  
  • Bearbejde og omsætte store datamængder til overskuelige tabeller og grafer  
  • Behandle og validere større datamængder

Desuden vil der for begge stillinger være ad hoc opgaver relateret til den generelle økonomistyring.  

Din profil  

Du er en ambitiøs samfundsvidenskabelig studerende, f.eks. polit, oceon eller merc.  

Vi forventer, at du har stærk analytisk sans, god metode- og talforståelse og kan videreformidle komplekse problemstillinger og løsningsmodeller. Det er afgørende, at du har flair for Excel og kan behandle større datamængder effektivt. Gerne erfaring med VBA programmering eller tilsvarende.  

Du trives godt i et til tider travlt, uhøjtideligt og politisk styret arbejdsmiljø, arbejder selvstændigt, men samarbejdsorienteret med fokus på at opnå løsninger. Du har et godt humør, og har mod på at få et fagligt og praktisk indspark til studierne.  

Løn og ansættelsesvilkår  

Arbejdstiden er gennemsnitligt 15 timer om ugen. Der aftales faste mødedage, dog med mulighed for, at aftale fleksible mødetider i eksamensperioder m.m. Aflønningen sker i henhold til gældende overenskomst. Arbejdsstedet er: Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.  

Yderligere oplysninger  

Du kan få supplerende oplysninger om stillingerne ved henvendelse til funktionsleder Jens Heide Nielsen, tlf. 26 14 66 21.

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg stillingen” til højre i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 21. maj 2017.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Miljøstyrelsen

Geografi

København Ø

Ansøgningsfrist

21 maj 2017

Søg jobbet

Funktionsleder Jens Heide Nielsen E-mail: jenie@mst.dk Mobil: 26 14 66 21