Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

AE søger analytisk stærk makrostudent

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) søger en ny student med en fagligt stærk profil samt interesse for dansk og international økonomi, empirisk analyse, økonometri og økonomiske mo-deller. Tiltrædelse 1. august 2017.

AE er en økonomisk-politisk tænketank og analyseinstitut med tilknytning til fagbevægelsen. Vi tager aktivt del i samfundsdebatten, og vores analyser og undersøgelser er omtalt i danske me-dier.

Vi søger en ansvarsbevidst og engageret person, som trives med et højt tempo. Vi forventer, at du er analytisk stærk. Stillingen som makrostudent i AE er en unik mulighed for at arbejde med de teoretiske redskaber fra økonometri og makroøkonomi i praksis. Vi forventer, at den første tid vil gå med oplæring – hvorfor også personer, som endnu ikke er så langt henne i studiet er vel-kommen til at søge stillingen.

Primære arbejdsopgaver

* Samfundsøkonomiske analyser – såvel nationale som internationale – herunder halvår-lige konjunkturvurderinger for dansk økonomi, økonomiske temapublikationer, analyser af velstand, produktivitet og offentlige finanser.

Kvalifikationer

* Stud.polit., stud.oecon eller stud.scient.oecon.

* Fagligt stærk samt interesse for makroøkonomi, empirisk analyse, økonometri og økonomiske modeller.

* Gode formuleringsevner såvel skriftligt som mundtligt.

* Gode evner til samarbejde og til selvstændigt arbejde.

Vi tilbyder

* En god ”læreplads”, hvor der laves økonomiske analyser i praksis.

* Arbejde i en flad organisation tæt på den politiske beslutningsproces med kort vej fra tanke til handling.

* Den ugentlige arbejdstid er 15-20 timer i gennemsnit, fordelt på 2-3 dage om ugen. Ar-bejdstiden fastlægges fleksibelt, og der tages hensyn til eksamenslæsning.

* Gode ansættelsesvilkår samt en startløn på 166,60 kr. per time.

Ansøgningsfrist fredag den 2. juni 2017

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante referencer, karakterudskrift og CV bedes fremsendt senest fredag den 2. juni 2017 kl. 12 til ae@ae.dk.

Nærmere information om jobbet kan fås hos cheføkonom Erik Bjørsted 33 55 77 12 eller stud. polit. Eva Smidt 33 55 77 27.

Læs mere om AE på www.ae.dk


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Geografi

København

Ansøgningsfrist

02 juni 2017

Søg jobbet

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante referencer, karakterudskrift og CV bedes fremsendt senest fredag den 2. juni 2017 kl. 12 til ae@ae.dk.