Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Studentermedhjælper til Danske Regioner (Regionernes Fælles Indkøb)

Danske Regioner

Regionerne er førende inden for offentligt indkøb. Vi har lagt en ambitiøs strategi for indkøb frem mod 2020, der inkluderer mål om besparelser, optimeret logistik, digitalisering, kategoristyring og kompetenceudvikling. Resultaterne skal bl.a. opnås gennem et tæt regionalt indkøbssamarbejde og gennemførsel af fælles indkøb mellem regionerne.

For at styrke indkøbssamarbejdet besluttede Danske Regioners bestyrelse sidste år at udvide og styrke sekretariatet for Regionernes Fælles Indkøb (RFI). Det fælles mål er klart: regionerne skal øge antallet og volumen af fælles indkøb som bidrag til opfyldelsen af målene i regionernes indkøbsstrategi. RFI-sekretariatet blev oprettet den 1. oktober 2016 med fire medarbejdere, herunder en teamleder. Teamet er fortsat i en forrygende udvikling, der kræver flere hænder. Du kan blive en del af teamet og være med til at sætte dit præg på udviklingen.

RFI-sekretariatet arbejder tæt sammen med det andet indkøbsteam i Danske Regioner, Team Indkøb, Innovation og Sygehusbyggeri, samt med kredsen af Regionale Indkøbschefer, Styregruppen for Regionernes Indkøb og med de mange medarbejdere i de regionale indkøbsafdelinger, der står for den daglige gennemførsel af regioners egne og fælles udbud.

Om stillingen

Vi ser gerne, at du er kommet godt i gang med en relevant længere videregående uddannelse, men stadig har et par år tilbage. Vi lægger vægt på, at du har interesse for og mod på at engagere dig i en bred portefølje af opgaver. Vi søger en profil, der kan sige ja til én eller flere af følgende:

 • har interesse for at arbejde i et politisk system

 • har flair for økonomi, data og controlling

 • kan arbejde selvstændigt og struktureret

 • har interesse for at arbejde med både udvikling og drift

 • har flair for skriftlig formidling

 • har gode samarbejdsevner, er fleksibel og humoristisk

 • har lyst til at arbejde med indkøb og udbud i offentlig sammenhæng

Dine opgaver vil være en blanding af faste ansvarsområder samt en masse varierende opgaver. Konkret forestiller vi os, at du bl.a. skal varetage følgende: 

 • Vedligeholde og behandle datasamling

 • Mindre statistikopgørelser

 • Bistand i forbindelse med planlægning og afholdelse af møder og arrangementer

 • Referatskrivning

 • Diverse ad hoc opgaver

Hvad kan vi tilbyde?

RFI-sekretariatet er en central samarbejdspartner for de regionale indkøbsafdelinger og har en bred kontaktflade med de regionale medarbejdere. Heri ligger opgaver med at udvikle og drive konkrete projekter og systemer ift. fælles indkøb, løbende opfølgning og affrapportering på aktivitetsplaner og målsætninger samt kommunikation og synliggørelse.

Regionernes indkøb har betydelig politisk bevågenhed både regionalt og nationalt. Vi arbejder med at effektivisere, udvikle og drive en af de mest betydningsfulde sektorer i Danmark, nemlig sundhedsvæsenet. RFI-sekretariatet er sammen med de mange regionale partnere med til at udforme, hvordan regionerne samarbejder bedst om indkøb og med effektivisering af indkøbsområdet.  

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 23. maj kl. 12. Samtaler forventes afholdt i uge 22.

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at henvende dig til teamleder Mette Jensen på mej@regioner.dk eller 2530 8101.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Vi forestiller os en ugentlig arbejdstid på ca. 15-20 timer. Fleksibilitet er en nødvendighed, og vi er selvfølgelig fleksible i forhold til placering af arbejdstiden, ikke mindst i forbindelse med eksamensforberedelse mv.

Danske Regioner opfordrer alle uanset køn, alder, religion og etnisk oprindelse til at søge.

Se mere om Regionernes Fælles Indkøb, RFI, på: http://www.regionsudbud.dk

Om Danske Regioner

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de 5 regioner. Danske Regioner arbejder blandt andet for at skabe et stadig bedre sundhedsvæsen og for at sikre vækst i hele landet. Du bliver del af et stærkt og kompetent fagligt miljø, hvor der er høj trivsel og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Danske Regioner

Geografi

København Ø

Ansøgningsfrist

23 maj 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online