Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialeplads i Finansministeriet, kontor for Arbejdsmarkedspolitik og Overførsler

Finansministeriet

Har du lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik og samspillet mellem arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og samfundsøkonomien? Så har vi en ledig specialeplads med gode muligheder for faglig sparring om regler, implementering af reformer, arbejdsmarkedsteori og økonometriske problemstillinger i det daglige arbejde. Derudover får du adgang til registerbaserede arbejdsmarkedsdata! 

Emner

Specialeemnet skal være inden for arbejdsmarkedspolitik, med en kvantitativ eller kvalitativ vinkel. Det kan fx være: 
- Effektevalueringer af overførsler mv., fx af de midlertidige dagpengeordninger, af kontanthjælpsreformen eller indvandringsordninger for udenlandsk arbejdskraft. 

- Effekter af indsatser af den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx ifm. frikommuneforsøgene. 

- Ændringer i jobcentrenes opgavevaretagelse med fx kontanthjælpsreformen eller refusionsomlægningen. 

Vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med dig. Tidligere specialestuderende i kontoret har fx estimeret en velfærdsøkonomisk model for effekten af seniorjob eller en strukturel model for varighedsafhængighed i dagpengeledighed.  

Om os 

Kontoret for arbejdsmarkedspolitik og overførsler medvirker bl.a. til at udarbejde oplæg til reformer af arbejdsmarkedet og overførselssystemet samt arbejdsmarkedspolitiske initiativer på finansloven, herunder analyser af virkninger på arbejdsudbud og offentlige finanser. Kontoret arbejder endvidere med den udgiftspolitiske styring af arbejdsmarkedsområdet, herunder ifm. den årlige finanslovproces. Kontoret består af en kontorchef, 8 AC’ere og 3 studenter. 

Det praktiske 

Er du interesseret, kan du henvende dig til chefkonsulent Jesper Kühl på jeskl@fm.dk/2526 2766 med et første, fagligt oplæg. Vil du høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du kontakte fuldmægtig (og tidligere specialestudent her) Casper Nielsen på can@fm.dk/3392 4061. 

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Vi vægter høj faglighed, samarbejdsevner samt gode karrieremuligheder for vores medarbejdere.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

30 juni 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online