Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Finansministeriets 3. budgetkontor søger student

Finansministeriet

Lige nu søger vi i 3. budgetkontor en fagligt dygtig og ambitiøs student, som har mod på varierende og udfordrende arbejdsopgaver.

Om os
3. budgetkontor har finanslovsansvaret for bl.a. Skatteministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Justitsministeriet. Herudover varetager vi budget- og bevillingsopgaver, udarbejder politiske beslutningsgrundlag og gennemfører analyser i samarbejde med de relevante fagministerier. Kontoret består af 1 kontorchef, 1 souschef, 10 akademiske medarbej-dere og 3 studenter.

Om stillingen
Som student i 3. budgetkontor kommer du til at bidrage til det løbende finanslov- og budgetarbejde, gennemføre research til brug for analyser på kontorets områder samt hjælpe til med andre af kontorets løbende opgaver.

Vi lægger stor vægt på at inddrage studenterne i kontorets daglige arbejde, i de faglige diskussioner og i vores sociale aktiviteter.

Som student i 3. budgetkontor vil du få indsigt i den udgiftspolitiske beslutningsproces og Finansministeriets og centraladministrationens arbejde. Samtidig vil du komme til at bidrage til analyser af den udgiftsmæssige udvikling på kontorets arbejdsområder og vil i den forbindelse få rig mulighed for at bringe din viden og erfaring fra studiet i spil.

Om dig
Vi ser gerne, at du har:
• En stærk faglig profil (stud.scient.pol., stud.oecon., stud.polit., el.lign.).
• En skarp analytisk sans, god talforståelse og øje for detaljer.
• Gode samarbejdsevner og tager selvstændigt ansvar for dine opgaver.
• Gode skriftlige formidlingsevner.

Du skal have lyst til at arbejde med tal og udarbejde notater, stort gåpåmod i forhold til nye opgaver og interesse for kontorets arbejdsområder. Desuden er et godt kendskab til Office-pakken, herunder særligt Excel, en fordel. Endelig lægger vi stor vægt på godt humør og et godt samarbejde i kontoret. 

Ansættelsesvilkår
Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge, dog med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder. Løn- og ansættelsesvilkår følger fælles-overenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Ansøgning
Vi modtager ansøgninger elektronisk via vores ansøgningsmodul på www.fm.dk/job. Din ansøgning, CV, karakterudskrift og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest mandag den 7. august 2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen hos fuldmægtig Lene Amstrup-Jensen på tlf. 25 43 98 57 eller på leaj@fm.dk


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

07 august 2017

Søg jobbet

www.fm.dk