Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Finansministeriet søger dygtig økonom med interesse for EU og international økonomi

Finansministeriet

Fuldtidsstilling

Finansministeriets 5. kontor (International Økonomi) har ansvaret for international økonomisk politik generelt og varetager danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomiske samarbejde. 

Det er en central opgave for kontoret at fremme danske synspunkter i det internationale samarbejde om økonomisk politik og at medvirke til at sikre sammenhæng mellem dansk økonomisk politik og de internationale drøftelser og forpligtelser på det økonomiske område.  

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. udarbejdelse af materiale til finansministerens deltagelse i internationale møder og forelæggelser i Folketinget samt udarbejdelse af analyser om international økonomi og politik. 

Kontoret arbejder især med følgende: 

• EU’s økonomiske samarbejde/møder i Rådet af EU's økonomi- og finansministre (ECOFIN) og

  økonomiske spørgsmål på EU-topmøderne i Det Europæiske Råd (DER)  

• EU’s finanspolitiske samarbejde, Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten,  

• EU’s samarbejde om skattepolitik, herunder fx moms og selskabsbeskatning  

• EU’s samarbejde om finansiel regulering og tilsyn  

• EU-landenes strukturpolitik samt EU- og eurolandelåneprogrammer mv.   

• EU’s økonomiske og monetære union (ØMU), eurosamarbejdet og spørgsmål vedr. valuta- og

  pengepolitik 

• Den Internationale Valutafond (IMF) og globalt økonomisk samarbejde i G20 mv.  

• Nordisk samarbejde for økonomi- og finansministre 

• Analyser af internationale økonomiske og politiske problemstillinger 

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde om opgaveløsningen med kontorets øvrige medarbejdere, ministeriets andre kontorer og vores eksterne samarbejdspartnere, herunder øvrige ministerier og Nationalbanken. Stillingen vil give dig en bred indsigt i internationale økonomiske problemstillinger og politiske processer inden for EU og det internationale økonomiske samarbejde.  

Vores forventninger til dig 

• Du har en relevant uddannelse fx cand.polit eller cand.oecon. Alternativt cand.scient.pol med en økonomisk profil. 

• Du har en stor interesse for EU og international økonomi 

• Du har gode analytiske evner og sans for politik og økonomiske analyser 

• Du er stærk i skriftlig fremstilling på både dansk og engelsk 

• Du kan hurtigt tilegne dig nyt og ofte komplekst stof inden for kontorets arbejdsområder 

• Du er god til at samarbejde – både eksternt og internt – og har procesforståelse 

• Du kan håndtere et ofte intensivt arbejdspres og opgaver med korte deadlines 

• Du er nyuddannet eller har nogle års relevant erfaring 

Din konkrete opgaveportefølje vil blive tilrettelagt ud fra kompetencer og erfaringer og vil dække flere af kontorets områder. Du vil blive vurderet ift. at kunne varetage opgaver bredt inden for kontorets arbejdsområder. Et blandt flere relevante områder for vores nye kollega kunne bl.a. blive EU’s skattesamarbejde, hvor der på det seneste er opnået en række positive resultater og hvor der fortsat venter vigtige udfordringer. Forudgående erfaring på området er i givet fald ikke en forudsætning. 

Finansministeriet 

Finansministeriet indtager en central rolle i det politiske maskinrum på Slotsholmen og spiller en vigtig og koordinerende rolle i udarbejdelsen af regeringens politik. 

Finansministeriet kan tilbyde et job, hvor du kommer tæt på den politiske beslutningsproces, hvor du har gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima.  

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd og samarbejde med kollegerne en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet. 

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introdukti-onsforløbet "FM KarriereStart". Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef. 

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her. 

Ansættelsesvilkår 

Ansættelse og aflønning vil ske efter kvalifikationer og erfaringer som fuldmægtig eller konsulent i henhold til AC-overenskomsten. Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

Ansøgning 

Din ansøgning med CV og eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) sendes via statens e-rekrutteringssystem - Tryk på knappen ’Søg stillingen’. Indsend din ansøgning senest mandag den 14. august 2017.

Vi forventer at holde samtaler i uge 34. Der vil typisk være tale om to samtaler. Du skal som led i en eventuel samtale være forberedt på at gennemføre en kort skriftlig test med faglige spørgsmål. 

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Yderligere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kontorchef Thomas Worm Andersen, twa@fm.dk, 26 20 02 68. 

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Vi vægter høj faglighed, samarbejdsevner samt gode karrieremuligheder for vores medarbejdere.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

14 august 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online