Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Finansministeriet søger studenter til Center for kommuneøkonomi og regioner

Finansministeriet

Har du lyst til at være en del af et dynamisk miljø i centrum for arbejdet med kommune- og sundhedsøkonomi og de store velfærdsområder i Danmark? Så kan du være den rette til jobbet i Finansministeriets Center for kommuneøkonomi og regioner. 

I Finansministeriet indgår studenterne i en lang række centrale opgaver. Derfor søger vi dygtige studerende, der har mod på varierende og udfordrende arbejds-opgaver i et spændende og dynamisk miljø. 

Om stillingerne
Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at bidrage til forskellige opgaver i relation til analyser af kommune- og sundhedsøkonomi, arbejdet med de årlige økonomiforhandlinger med regioner og kommuner samt bidrage til finanslovsarbejdet. Du vil derfor få et bredt og indgående kendskab til den offentlige sektors økonomi og erfaring med processer på tværs af ministerierne og med finanslovsprocessen.

Lige nu søger vi studenter til Center for kommuneøkonomi og regioner (KØR). Stillingerne er ledige til besættelse pr. 15. august 2017 eller snarest derefter.

Om dig
Som student i Finansministeriet skal du have:
• analytisk sans og stærk talforståelse
• veludviklede skriftlige formidlingsevner
• gode samarbejds- og kommunikationsevner
• en stærk faglig profil (stud.polit, stud.scient.pol, stud.oecon, stud.merc.pol eller lignende)

Det er vigtigt, at du er god til at arbejde med tal og har lyst til at arbejde med databaser. Et godt kendskab til Excel vil være en fordel. Du skal være grundig og sætte en ære i at følge projekter helt til dørs.

Endvidere skal du have lyst til at arbejde i et miljø, der til tider er hektisk samt have interesse for kontorets arbejdsområder.

Om os
Centeret består af ca. 20 medarbejdere og to chefer, alle med samfundsfaglig baggrund. Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde, en uformel omgangstone og et stærkt socialt sammenhold.

Centerets opgaver vedrører udgiftsanalyser, evaluering af politikinstrumenter samt opgaver i relation til finanslovarbejdet og økonomiforhandlingerne mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner.

Centrets ansvar vedrørende kommunerne omfatter de borgernære velfærdsområ-der, som bl.a tæller ældre, børn og udsatte grupper, herunder satspuljen. I forhold til regionerne omfatter centrets arbejdsområder sygehuspolitik, den primære sundhedssektor, øvrig sygesikring, forebyggelse og regionernes økonomi.

Vi lægger vægt på at inddrage dig i alle dele af kontorets arbejde, i de daglige diskussioner og møder samt i vores sociale aktiviteter.

Ansættelsesvilkår
Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med ferier og eksamensperioder, men vi for-venter samtidig, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge fordelt over et år, idet du selv aftaler din arbejdstid med personalechefen.

Løn og ansættelsesvilkår er efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Ansøgning og samtaler
Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Du ansøger elektronisk via vores hjemmeside www.fm.dk. Din ansøgning med CV, karakterudskrift og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 6. august. Der forventes afholdt samtaler i uge 32.

Du kan få yderligere information om stillingen hos specialkonsulent Kristian Kjærgaard Hansen på krkha@fm.dk eller fuldmægtig Morten Hertz Kristensen på mohek@fm.dk.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

06 august 2017

Søg jobbet

www.fm.dk