Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Studentermedarbejdere til Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP)

Finansministeriet

Brænder du for økonomi, og motiveres du af at arbejde i et miljø, hvor der træffes vigtige beslutninger om indretningen af det danske samfund? Læser du på en relevant økonomisk uddannelse (fx stud.polit., stud.oecon. eller stud.scient.oecon.). Så er du måske vores kommende kollega som studentermedhjælper i Finansministeriets Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP).

Om Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP)
HSP er et center i Finansministeriets departement med overordnet ansvar for de regneprincipper, som ligger til grund for vurderinger af samfundsøkonomiske effekter af den økonomiske politik. HSP spiller således en central rolle i rådgivningen om og planlægningen af regeringens økonomiske politik. Et studiejob i HSP giver derfor en unik indsigt i dansk økonomi og tilrettelæggelsen af den økonomiske politik helt tæt på den politiske virkelighed.

HSPs arbejdsopgaver omfavner både mikro- og makroøkonomiske analyser. Vi laver fx analyser af uddannelse, produktivitet og arbejdsmarkedet på baggrund af registerdata samt analyser af fordelingsvirkninger, provenueffekter og arbejdsudbudseffekter. Her er den registerbaserede Lovmodel et primært værktøj. Vi bidrager derudover til de mellem- og langfristede fremskrivninger, samt de mellemfristede planer, som fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken. Endelig har HSP ansvaret for at følge, og bidrage til, arbejdet i den makroøkonomiske modelgruppe, som frem mod 2019 skal udvikle en ny makroøkonomisk model til Finansministeriet.

Om dig
Vi søger 2-3 studenter til at assistere os snarest muligt. Vi lægger stor vægt på at du:
• har masser af drive og gå-på-mod
• har analytisk sans
• har gode karakterer

Du må gerne have erfaring fra tidligere relevante studiejobs, men det er ikke en betingelse.


Om stillingerne
Vi søger en til to studenter til at bistå os med analyser på registerdata. Derudover søger vi en student, hvis primære opgave vil være at bidrage til arbejdet med at udvikle en ny makroøkonomisk model. I begge stillinger vil du komme til at arbejde med kvantitative analyser og programmering. Kendskab til fx EXCEL, VBA, SAS, STATA, GAMS eller lignende programmer er derfor en fordel. I den førstnævnte stilling er det ligeledes en fordel, hvis du har tidligere erfaring i at arbejde med registerdata. Det vigtigste krav for begge stillinger er dog, at du er talstærk og åben for udvikling og udfordringer.

Du kan forvente fleksibilitet i forbindelse med eksamensperioder, til gengæld forventer vi, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge fordelt over et år, som tilrettelægges under hensyntagen til dine studieaktiviteter.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere information hos specialkonsulent Andreas Løchte Ermler på telefon 33 92 26 13.


Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel samt organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i statens tjeneste. Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner.


Ansøgning
Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Send din ansøgning med karakterudskrift og CV senest tirsdag den 15. august 2017 via Finansministeriets digitale ansøgningsfacilitet på vores hjemmeside www.fm.dk.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

15 august 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online