Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

AC’er søges til dialogbaseret økonomistyring

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fuldtidsstilling

Har du erfaring med økonomi og regnskab og kan du tolke tallene i en institutionsøkonomisk kontekst? Har du lyst til at deltage i arbejdet med økonomi, og regnskabsaflæggelse og tilsyn i dialog med uddannelsesinstitutioner? Så er du måske vores nye kollega. 

Om stillingen 

Kontoret for Universiteter, Forskningsfonde og Innovationsinfrastruktur har ansvaret for den løbende dialog med bl.a. Universiteter, forskningsfonde og innovationsaktører under ministerområdet om deres kerneopgaver, målsætninger og resultater. Dialogen varetages gennem bl.a. kontraktstyring og økonomisk tilsyn via gennemgang af årsrapporter, regnskaber og opfølgning på resultater og indikatorer. 

Som AC-medarbejder i kontoret vil dine primære opgaver relatere sig til det økonomiske område, herunder sparring og rådgivning af institutionerne samt tilsyn. Du forankres i et team på tværs af kontoret for Universiteter, Forskningsfonde og Innovationsinfrastruktur og kontoret for Professions- og Erhvervsrettede Institutioner, der sammen håndterer opgaver vedrørende økonomi, regnskabsaflæggelse og revision for alle institutioner under ministeriet. Du vil blandt andet skulle deltage i arbejdet med tilsynet med de 36 uddannelsesinstitutionernes økonomi og aktiviteter, samt dialog med institutionerne om deres økonomi og regnskab. Derudover skal du løse andre opgaver inden for kontorets portefølje. Du vil både komme til at indgå i teamsamarbejde og få selvstændigt ansvar for dine opgaver, som omfatter såvel faste opgaver som projektarbejde. 

Om dig 

Du har nogle års erfaring og en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau, fx cand.polit., cand.scient.pol., cand.merc. eller lignende. Du bliver en del af et politisk miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og dermed har rig mulighed for faglig og personlig udvikling. 

Vi forventer, at du: 

• Er talstærk og har erfaring med økonomi og regnskab 

• Kan tolke tallene i en institutionsøkonomisk kontekst 

• Har stærke analytiske evner og kan hurtigt danne dig et overblik over opgaverne  

• Har god politisk forståelse og gerne erfaring fra en politisk styret organisation eller offentlig forvaltning 

• Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt 

• Er kritisk og detaljeorienteret 

• Er punktlig og overholder deadlines 

• Forstår at dyrke gode samarbejdsrelationer, både internt og eksternt 

• Har mod på en til tider hektisk hverdag. 

Det er en fordel, hvis du har kendskab til forskningssektoren og de videregående uddannelsesinstitutioner eller har erhvervserfaring fra en uddannelses- eller forskningsinstitution.  

Din nye hverdag 

I kontoret er vi 21 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og vores omgangstone er uformel. Du vil få tæt kontakt til kollegaer og kontorer i hele styrelsen, ligesom du vil skulle samarbejde med vores departement, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og eksterne interessenter, herunder Rigsrevisionen og særligt de videregående uddannelsesinstitutioner. 

En nærmere beskrivelse af styrelsen og kontorets opgaver findes på ministeriets hjemmeside www.ufm.dk

Vil du vide mere om stillingen, så kan du kontakte os fra 1. august 2017. Kontakt enten souschef Pernille Lindberg på telefonnummer 7231 7832 eller på e-mail peli@ufm.dk eller kontorchef Pernille Ulrich på telefonnummer 7231 8560 / 2565 8923 eller på e-mail peu@ufm.dk

Søg stillingen  

Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Din ansøgning m.v., skal være uploadet senest mandag den 14. august 2017. 

Vi forventer at holde første samtalerunde i uge 34 og anden samtalerunde i uge 35. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest. 

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker. 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der arbejder for høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvar for de videregående uddannelser, forskning og SU-området og har et samlet budget på godt 50 mia. kr. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Geografi

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Bredgade 43,

Ansøgningsfrist

14 august 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online