Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Student til Finansministeriets Kontor for Miljø, fødevarer, klima, energi og EU budget (7. kontor)

Finansministeriet

Interesser du dig for EU og udgiftspolitik? Er du en talknuser og Excel-superbruger? Har du lyst til at stifte bekendtskab med en række varierende opgaver særligt i relation til EU’s budget? Så kunne et job som student i Finansministeriets Kontor for Miljø, fødevarer, klima, energi og EU budget (7. kontor) være noget for dig.

Om stillingen
Vi søger snarest muligt en student til Finansministeriets 7. kontor, som primært skal bidrage til kontorets arbejde med EU's budget og EU-sager med statsfinan-sielle konsekvenser. Derudover vil der være en række ad-hoc opgaver, som knytter sig til kontorets øvrige ansvarsområder, herunder finanslovsansvaret for Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Som student i 7. kontor vil du få indgående kendskab til Finansministeriets, cen-traladministrationens og EU’s beslutningsprocesser, arbejde tæt på den politiske dagsorden og opnå overblik over nogle af de centrale problemstillinger på særligt EU-området. Arbejdsopgaverne spænder bredt, og du vil derfor både skulle bidrage til research til brug for policy-analyser, udvikling og vedligeholdelse af vores excel-modeller, finanslovsarbejde samt hjælpe til med andre af kontorets løbende opgaver. 

Om dig
Vi har tradition for i vidt omfang at inddrage vores studenter i arbejdet og give dem ansvar for egne opgaver. Vi forventer derfor, at du har:
• En stærk faglig profil, er arbejdsom, grundig og initiativrig.
• Lyst til både at arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre.
• God talforståelse og skarp kvantitativ analytisk sans, som du formår at anvende i praksis.
• Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.
• Ambitioner om at udvikle dig fagligt og personligt.
• En baggrund som f.eks. stud.polit., stud.oecon., stud.scient.pol., eller lignende og er på bacheloruddannelsen eller først på kandidatuddannelsen.

Du skal have lyst til at arbejde med tal og have interesse for samfundsøkonomiske problemstillinger. Et godt kendskab til Office-pakken er nødvendigt, herunder særligt Excel eller andre lignende matematiske programmer. Endelig lægger vi vægt på, at du er god til at samarbejde i en god og humoristisk tone.

Ansættelsesvilkår
Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, men vi forventer samtidig, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Gene-relt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge. Du ansættes efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansatte Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaf-tale for Kontorfunktionærer, Laboranter og It-medarbejdere (HK) i staten eller anden relevant overenskomst.

Ansøgning
Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via vores hjemmeside www.fm.dk under ’Job & karriere’, så vi har materialet senest mandag den 28. august 2016.
Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller et-nisk tilhørsforhold til at søge.

Mere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Anne Assenholm Hansen på telefon 50 84 70 27 eller mail anash@fm.dk.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

28 august 2017

Søg jobbet

fm.dk