Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Studenter til Finansministeriets Koncernøkonomi

Finansministeriet

Er du stud. polit., stud.scient. pol, stud. merc. eller lignende? Og har du lyst til at få opbygget solid praktisk erfaring med enten finanslovsarbejde, controlling og regnskab eller koncernindkøb og resultatstyring? - så er det måske dig vi har brug for!

Om stillingerne

Vi søger i alt 5 studentermedhjælpere til en lang række interessante og udfordrende arbejdsopgaver i Finansministeriets Koncernøkonomi. 

Du vil komme til at bistå med de daglige arbejdsopgaver i ét af nedenstående teams: 

Controlling- og regnskabsteam

I dette team vil du få et stort medansvar for den løbende controlling som foretages i Koncernøkonomi. Det gælder følgende:

 • Bidrage til finansiel controlling af koncernens institutioner, der sikre overholdelse af anvendt regnskabspraksis. 

 • Bidrage til business controlling, der understøtter de forretningsnærer og værdiskabende analyser af koncernens institutioners aktivitetsområder. 

 • Bidrage til løncontrolling af koncernens institutioner, herunder estimater for lønudviklingen.

 • Bidrage til betjening af forespørgsler fra Finansministeriets kontor for revision og tilsyn og Rigsrevisionen.

Finanslovs- og koncernteam

I dette team vil du få medansvar for opgaver såsom udarbejdelse af finanslovsforslag, grundbudget og budgetopfølgninger for finanslovens 36. Pensionsvæsenet, samt 7. Finansministeriet.           

Du skal bl.a.: 

 • Bidrage til planlægning og gennemførelse af finanslovsprocessen i Finansministeriets koncern.

 • Bidrage til udarbejdelsen af kvartalsvise udgiftsopfølgninger.

 • Bidrage til udarbejdelse af finansloven for Finansministeriets institutioner, herunder kvalitetssikring af talgrundlag og institutionsbidrag. 

 • Bidrage til besvarelse af spørgsmål om budget- og bevillingsforhold, herunder kvalitetssikring af aktstykker.    

Vil du vide mere om opgaverne kontrakt teamleder Anders Waagner Nielsen anwan@modst.dk, mobil 2540 9712

Koncernstyring- og analyseteam. 

I dette team vil du få medansvar for opgaver såsom udarbejdelse af tids- og procesplaner, økonomi- og resultatstyringskoncepter, analyser af koncernindkøb, samt udarbejdelse og opfølgning på mål- og resultatplaner.   

 • Bidrage til udviklingen af operationelle tids- og procesplaner for økonomi- og resultatstyringen i koncernen.

 • Bidrage til mindre analyser med henblik på optimering af ressourceanvendelsen.

 • Bidrage til udvalgte opgaver omkring indkøb i koncernen herunder afrapportering af indkøbsdata.

 • Bidrage til udarbejdelse og afrapportering af mål- og resultatplaner i koncernen, herunder opfølgning på KPIer for institutionerne i koncernen.

Vil du vide mere om opgaverne kontrakt teamleder Søren Thiim Andersen, sthan@modst.dk, mobil 4178 2189

Dine kvalifikationer 

Du er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse, fx cand. act., cand. polit. cand. oecon., cand. merc. eller lignende, og læser enten på kandidatuddannelsen eller er ved at afslutte din bacheloruddannelse inden for det næste års tid.

Derudover er du/har du:

 • Skarp analytisk sans og flair for tal og økonomi

 • Evne til hurtigt at sætte dig ind i nye problemstillinger

 • Evne til at samarbejde og arbejde selvstændigt

 • Lyst til at arbejde i en politisk styret organisation med en skiftende arbejdsbyrde.

 • Gåpåmod og lyst til at udvikle dig fagligt og personligt

Om os 

Vi er ca. 34 medarbejdere i Koncernøkonomi og er en del af Finansministeriets koncerncenter, som organisatorisk er placeret i Moderniseringsstyrelsen. Vi betjener Finansministeriets departement, Moderniseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It i alle forhold vedrørende deres økonomi.       

Derudover varetager vi finanslovsarbejde og en række tværgående koncernopgaver, som fx koncernstyring, koordinering af mål- og resultatplaner, koncernindkøb, pensionsøkonomi, sekretariatsbetjening af topledelse, analyser mv.

 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er et stærkt fagligt fællesskab og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi lægger stor vægt på karriereudvikling og støtter såvel videreuddannelse som intern rokering. 

Ansættelsesvilkår 

Vi har brug for dig ca. 15 timer om ugen. Arbejdstid og dage aftales nærmere, men vi er fleksible og tager naturligvis hensyn til dit studie. Du ansættes efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansatte Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, Laboranter og It-medarbejdere (HK) i staten eller anden relevant overenskomst. 

 

Ansøgning

Din ansøgning med cv skal sendes via www.modst.dk senest den 20. oktober 2017. Moderniseringsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

 

Yderligere oplysninger 

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte koncernøkonomichef Jon Simonsen, jonsi@modst.dk, eller de ovennævnte teamledere. 

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse i Finansministeriet med ansvar for økonomistyring, overenskomster, Statens Indkøbsprogram, en række af statens systemer og god arbejdsgiveradfærd i staten. Herudover har Moderniseringsstyrelsen ansvar for økonomi, HR og service for hele Finansministeriets område. Styrelsen har hermed et stærkt afsæt til at frigøre de betydelige ressourcer, der ligger i modernisering af de offentlige overenskomster, bedre offentlig økonomistyring og i bedre ledelse.

Du kan læse mere om Moderniseringsstyrelsen på www.modst.dk.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København K

Ansøgningsfrist

20 oktober 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online