Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Er du en af vores nye praktikanter i Sundheds- og Ældreministeriet?

Sundheds- Og Ældreministeriet

Interesserer du dig for medicinsk cannabis, kræftpakker, hvad der er op og ned i HPV- og vaccinationsdebatten, LGBTI-rettigheder, forebyggelse, psykiatri, værdig ældrepleje og patientrettigheder?  

Kan du svare ja til et af ovenstående udsagn, og har du lyst til at prøve kræfter med arbejdet i et departement, hvor du kommer helt tæt på det politisk liv? Så smid hvad du har i hænderne og søg en af de spændende stillinger som praktikant i foråret 2018 hos os i Sundheds- og Ældreministeriet.  

Departementet søger i alt 7-8 praktikanter, der er kandidatstuderende på de samfundsvidenskabelige (f.eks. statskundskab, forvaltning eller jura) eller folkesundhedsvidenskabelige uddannelser.  

Som praktikant vil du indgå i et af fire nedenstående centre:  

• Sygehuspolitik og Sundhedsdata – to praktikanter til at primært at beskæftige sig med sygehuspolitik og sundhedsdata, hvor vi beskæftiger os med de overordnede rammer for sygehusene, herunder bl.a. specialeplanlægning, kræftplaner og lægers videreuddannelse.  

• Lægemidler – to praktikanter til lægemiddelområdet, hvor vi bl.a. beskæftiger os med medicinpriser og adgang til nye lægemidler, apotekersektoren, vækstdagsordenen, medicinsk etik, medicinsk cannabis og LGBTI-rettigheder i sundhedsvæsenet.  

• Sundhedsjura og psykiatri – en praktikant til primært at beskæftige sig med sundhedsjura, herunder patientrettigheder, lovkvalitet, tilsyn med sundhedspersoner, patienterstatning samt forvaltningsret og en praktikant til primært at beskæftige sig med psykiatriområdet, hvor vi arbejder med mental sundhed, misbrugsbehandling og den regionale psykiatri.  

• Ældreområdet og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – to-tre praktikanter til at beskæftige sig med ældreområdet, det primære sundhedsvæsen, almen praksis, kommunale sundhedsydelser, forebyggelse og en værdig ældrepleje.  

Som praktikant i Sundheds- og Ældreministeriet kommer du tæt på den politiske proces og får erfaring med at skabe løsninger på et af ovenstående områder, der alle har stor offentlige bevågenhed og betydning for danskere i hele landet.  

Vi tilbyder  

Vi tilbyder et unikt indblik i det politiske maskinrum og et fagligt udviklende miljø. Vi lægger vægt på, at du får en stor grad af ansvar, forskellige typer opgaver og gode muligheder for at omsætte teori til praksis inden for sundhedspolitik på højeste niveau. Du får også mulighed for at komme med ud af huset, f.eks. at overvære debatter i Folketinget.  

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:  

- Skrive notater og oplæg til ministeren  

- Svare på spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg  

- Forberede mødemateriale til bl.a. ordførermøder og møder med eksterne interessenter  

- Researchopgaver  

- Korrespondance med borgere, interesseorganisationer og myndigheder  

- Lovforberedende arbejde  

Alle centrene varetager ministerbetjening (f.eks. forberedelse af samråd), politikudvikling og lovforberedende arbejde inden for forskellige områder i sundhedsvæsenet, som du kan læse mere om her: http://sum.dk/Om-ministeriet/Organisationsdiagram-for-departementet.aspx    

”Jeg blev positivt overrasket over, hvor meget man får lov til at være med til som praktikant. Selvom det godt kan være lidt nervepirrende i starten at hjælpe til med at skrive materiale til ministeren, er det fedt at mærke, at ens kompetencer bliver sat i spil.” - Charlotte Pedersen, cand.scient.san.publ., tidligere praktikant i Sundhedsjura og psykiatri.  

Om dig  

Vi forventer, at du:  

- Har interesse for sundheds- og ældreområdet og følger med i samfundsdebatten  

- Har et højt fagligt niveau  

- Er godt til skriftlig og mundtlig kommunikation  

- Har gode samarbejdsevner og et godt humør  

- Arbejder selvstændigt og udviser initiativ  

- Er godt til at læse og bearbejde tal  

”Centrets ansatte var fantastiske til at inddrage praktikanterne i det daglige arbejde, hvilket gjorde, at jeg fik en rigtig god fornemmelse af departementets arbejdsgange og faglige områder.” Maria Catrin Nøhr, stud.scient.adm., tidligere praktikant i Sygehuspolitik.  

Praktiske oplysninger  

Praktikperioden løber fra 1. februar 2017 til 29. juni 2018.  

Det er afgørende for ansættelsen, at du kan få merit og optjene ECTS-point under praktikperioden. Vi er fleksible i forhold til at opfylde kravene i din studieordning.  

Arbejdsstedet er departementet i Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, men vi er fleksible ift. eventuel undervisning eller studiejob. Praktikken er ulønnet.  

Kontakt os gerne  

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til fuldmægtig Mathias Ørberg Dinesen på 72 26 94 30 eller Liv Nordin Christensen på 72 26 94 73.  

Er du interesseret?  

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Hvis du er interesseret i praktikophold i et specifikt center, må du meget gerne angive det i din ansøgning. Du er også velkommen til at sende en generel ansøgning.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45.  

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.  


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Sundheds- Og Ældreministeriet

Geografi

Holbergsgade 6, 2300 København S

Ansøgningsfrist

29 oktober 2017

Søg jobbet

Mathias Ørberg Dinesen på 72 26 94 30 eller Liv Nordin Christensen på 72 26 94 73.