Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

EVA søger specialestuderende

Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv et speciale, der kan skabe ny viden inden for uddannelse eller dagtilbud

På Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) arbejder vi for at styrke kvaliteten af uddannelser og dagtilbud i Danmark. Dit speciale kan i foråret 2018 blive en selvstændig del af det arbejde. Undervejs i forløbet vil du få tæt sparring fra EVA’s konsulenter og adgang til stor viden på områderne.

Gennem analyser og evalueringer, redskaber og formidling bidrager vi til løsningerne til fremtidens uddannelses- og læringspraksis – inden for dagtilbud for børn, grundskole, over ungdomsuddannelser til videregående uddannelse og voksen- og efteruddannelse. Vi søger selvstændige og engagerede kandidatstuderende, som brænder for at skrive et metodisk stærkt og anvendelsesorienteret speciale inden for et af vores arbejdsområder.

Dit speciale

Temaet for dit speciale skal ligge inden for EVA’s handlingsplan 2017/2018, som du finder på https://www.eva.dk/handlingsplaner. Det kan fx handle om kvalitet i dagtilbud for børn, implementering af den nye gymnasiereform eller om frafald på videregående uddannelser.

Du vil som specialestuderende få tæt sparring fra konsulenter, der arbejder med tematisk beslægtede projekter, og du vil få adgang til stor viden inden for uddannelse og dagtilbud for børn. Metodisk har du mange valgmuligheder til dit speciale; vores kompetencer spænder bredt inden for bl.a. interview, observationsstudier, spørgeskemaer og statistisk analyse af registerdata.

Dine kompetencer

Vi forestiller os, at du skal skrive speciale på en samfundsvidenskabelig eller pædagogisk kandidatuddannelse, fx økonomi, statskundskab, sociologi eller pædagogisk antropologi, og at du har interesse i uddannelses- eller dagtilbudsområdet. Og vi forestiller os, at du har:

  • Skarp analytisk sans og stærke metodiske kompetencer.

  • Stor evne til at formulere kompliceret stof klart og præcist.

  • Stor evne til at arbejde selvstændigt og vedholdende.

Vi tilbyder

Sammen med dygtige kolleger og bl.a. andre specialeskrivende vil du indgå i et miljø, der er kendetegnet ved faglige diskussioner, stor handlefrihed og høj kvalitet i opgaveløsningen. Du vil blive inddraget i opgaver og aktiviteter – fagligt og socialt – på lige fod med konsulenter, dog med den klare præmis, at det er specialet, der er dit primære fokus. Specialet kan evt. bidrage til EVA-publikationer; det afklarer vi i forløbet.

Ansættelsesvilkår

Opstart er senest den 1. februar 2018, og samarbejdet løber over et semester. Der ydes et månedligt honorar på kr. 6.000.

Flere oplysninger

Du kan læse mere om EVA på www.eva.dk. Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om specialesamarbejdet, kan du kontakte specialkonsulent Bjarke T. Hartkopf på bhf@eva.dk eller områdechef Jakob Rathlev på jra@eva.dk

Ansøgningsfrist

Fristen er 15. november 2017. Ansøgning, CV og karakterudskrift uploades via linket til fra https://www.eva.dk/om-eva/job-hos-eva/stillingsopslag. I ansøgningen bedes du ud over din motivation for at søge redegøre for hvilke område og emne, som du er interesseret i – gerne med angivelse af konkrete projektidéer og metodiske præferencer.

EVA opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Danmarks Evalueringsinstitut

Geografi

København

Ansøgningsfrist

15 november 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online