Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialeplads i Økonomi- og Indenrigsministeriet

Økonomi og Indenrigsministeriet

Har du et ønske om at skrive speciale i et fagligt stærkt miljø med fokus på analyser af dansk økonomi? Så er en specialeplads i kontoret for Lovmodel og registeranalyse måske noget for dig.

En specialeplads i Lovmodel og registeranalyse giver dig gode muligheder for:

  • faglig sparring ift. f.eks. metodeovervejelser, brug af data samt kendskab til regler
  • adgang til omfattende registerdata
  • at dit speciale kan bidrage til metodeudviklingen i afdelingen
  • eget kontor i afdelingen
Tema for specialet
Specialet skal beskæftige sig med emner inden for strukturpolitik. Det kan eksempelvis omhandle indkomstfordeling, incitamenter til beskæftigelse, skatte- og overførselssystemet, social mobilitet, vurdering af reformer mv. Mulighederne er mange.

Tidligere har Lovmodellens datagrundlag f.eks. været benyttet til emner som evaluering af effekterne af jobpræmie til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og øget beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.

Økonomisk Afdeling i Økonomi- og Indenrigsministeriet
Afdelingen består af tre kontorer: Konjunkturpolitik, Strukturpolitik samt Lovmodel og registeranalyse.

Lovmodel og registeranalyse har ansvaret for at udvikle og vedligeholde Lovmodellen, som er et registerbaseret system af mikrosimuleringsmodeller, der anvendes til beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lovgivningsområder. Lovmodellens datagrundlag er meget detaljeret og danner grundlag for udarbejdelsen af en bred vifte af samfundsøkonomiske analyser. Kontoret består af en kontorchef, 8 AC’ere og 2 studenter.

Afdelingen har ansvaret for publikationerne Fordeling og incitamenter, som blandt andet redegør for udviklingen i indkomstforskellene og det økonomiske incitament til at arbejde, og Økonomisk redegørelse. Herudover udarbejdes løbende andre økonomiske analyser.

Vi lægger stor vægt på, at du:

  • er i gang med en relevant faglig uddannelse, fx cand. polit, cand. oecon eller lignende
  • har en stærk faglig profil inden for økonomisk analyse
  • har blik for centrale økonomiske udfordringer og politiske løsningsmuligheder

Ansøgning
Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside (www.oim.dk).

Din ansøgning skal indeholde et motiveret specialeemne samt gerne forventet vejleder.

Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest fredag den 15. december 2017 kl. 12:00.

Vil du vide mere kan du henvende dig til kontorchef Nicolai Møller på tlf. 72 28 24 81. Vi drøfter gerne dit faglige oplæg med dig.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Økonomi og Indenrigsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

15 december 2017

Søg jobbet

www.oim.dk