Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Økonomisk student til konkurrencecenter for byggeri, energi og transport

Erhvervsministeriet

Trives du i et stærkt fagligt miljø med mange udfordringer? Så vælg et studiejob i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi arbejder for velfungerende markeder, der skaber vækst og høj forbrugervelfærd ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Vi er 270 engagerede kollegaer, der ligesom du brænder for at gøre en forskel. 

Konkurrencecenter for byggeri, energi og transport (BET) søger en dygtig økonomistuderende, der i samarbejde med erfarne kollegaer kan arbejde for bedre konkurrence i Danmark.  

ARBEJDSOPGAVER 

BET har ansvaret for alle opgaver på konkurrenceområdet, der knytter sig til bygge- og anlægsområdet, transport- og auto-området og energi- og miljøområdet. Vi arbejder for at styrke konkurrence og vækst indenfor centerets brancher. Heri ligger bl.a. håndhævelse af konkurrencereglerne, markedsovervågning , analyser af konkurrencen og deltagelse i policy-arbejde i de nævnte brancher.  

Som student vil du særligt komme til at beskæftige dig med følgende opgaver:  

• Bistå ved markedsundersøgelser, eksempelvis spørgeskemaundersøgelser  

• Databehandling, herunder dataindsamling, beregninger og figuropsætning  

• Researche, herunder litteratursøgning  

• Udarbejde notater og præsentationer  

• Bistå ved efterforskning af karteller og andre overtrædelser af konkurrenceloven 

• Bistå ved sagsbehandling, herunder aktindsigtsopgaver og høringer i forbindelse med lovforslag, og 

• Udføre forefaldende kontorarbejde 

Den forventede arbejdstid vil være 12-15 timer om ugen med mulighed for læsefri op til eksaminer. 

DU 

Du skal være godt i gang med en økonomisk uddannelse (fx stud.polit., stud.ha., stud.merc., stud.oecon. el. lign.). Derudover lægger vi især vægt på, at du: 

• Har solid erfaring med brug af Excel 

• Har interesse for industriøkonomi 

• Har flair for tal og databehandling  

• Har et højt fagligt niveau 

• Er god til selv at tage initiativ og opsøge arbejde 

• Har gode skriftlige formuleringsevner  

Erfaring med avancerede Excel-funktioner, kendskab til SurveyXact og/eller forståelse for og analyse af regnskaber (fx fra fag på studiet) er en fordel, men ikke en betingelse.  

Du er analytisk, struktureret og arbejder selvstændigt, men elsker også at være en del af et velfungerende team. Du er nysgerrig, resultatorienteret og kan lide at arbejde i et fagligt udfordrende miljø. Du kan lide at være problemløser, fx i forhold til databehandling, men har samtidig også sans for det overordnede. Du overholder tidsfrister og tilrettelægger dine opgaver, så de tilpasses teamets prioriteringer. Du er fleksibel i travle perioder og kan arbejde under tidspres.  

VI 

I BET er vi 14 medarbejdere, som rummer en blanding af jurister og økonomer. Arbejdet foregår i hurtigt tempo med en høj grad af selvstændighed og initiativ. Vi har i centeret et godt socialt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi kommunikerer ligefremt og åbent. 

Du vil som student være tilknyttet BET, hvorfra du vil få hovedparten af dine opgaver, men du vil også kunne komme til at løse opgaver for andre centre i styrelsen.  

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos fuldmægtig Anders Strange Vest på telefon 41 71 50 22 eller hos konstitueret kontorchef Ann Sofie Vrang på telefon 41 71 50 16. 

Du kan læse mere om styrelsen på www.kfst.dk eller se vores profilfilm her.  

GENERELT 

Din ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Ansøgningen sendes via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på https://www.kfst.dk/om-os/job/ledige-stillinger/. Din ansøgning med CV, karakterudskrifter og eksamensbeviser skal være modtaget senest den 17. november 2017. Samtaler forventes at finde sted i slut uge 47.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale. 

Da styrelsen ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler sammensætningen i samfundet, opfordres alle uanset etnisk baggrund, alder og køn til at søge. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

17 november 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online