Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialeplads til studerende med interesse for beskæftigelsespolitik

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ønsker du at skrive et speciale inden for beskæftigelsesområdet? Samarbejd med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og få sparring fra personer med ekspertise inden for dit emne. Du får mulighed for at vise dit potentiale og skabe ny værdifuld viden for beskæftigelsespolitikken.

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked

I c har vi ansvar for at skabe det bedst mulige grundlag for et sundt, dynamisk og effektivt arbejdsmarked, hvor flest mulige har job eller uddanner sig, og hvor virksomheder på alle niveauer har adgang til de medarbejdere de har brug for ufaglærte, faglærte, eller højt specialiserede vidensmedarbejdere.

Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at tilvejebringe og udvikle et kvalificeret vidensgrundlag for arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, til implementering af beskæftigelsespolitikken i dialog med vores mange samarbejdspartnere. Alt hvad vi beskæftiger os med kvalificeres af høje faglige standarder og evidensbaseret viden, der på en gang skal forankre og inspirere de politiske beslutninger og omsætningen af dem til administrerbar dagligdag med betydning for millioner af mennesker.

Du kan læse mere om os på www.star.dk.

Kom tæt på data og evidensbaseret analyser

Kontoret for Viden og Analyse i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder dygtige studerende et samarbejde om specialeskrivningen. Kontoret gennemfører analyser til brug for både det policy-forberedende arbejde og som opfølgning på beskæftigelsesindsatsen og reforminitiativer mv. Styrelsens videns- og evidensarbejde er forankret hos os, og vi står desuden for indsamlingen af data på beskæftigelsesområdet, hvilket blandt andet indebærer udviklingen af og vedligeholdelse af datasæt som DREAM, FLEUR, mv.

Specialesamarbejdet med os giver dig:

 • mulighed for at udarbejde dit speciale, som del af en arbejdsplads på et område med stor politisk bevågenhed

 • adgang til og vejledning i brugen af de mange spændende data på beskæftigelsesområdet

 • mulighed for at sparre med personer, der har omfattende kendskab til konkrete regler og reformer på arbejdsmarkedsområdet

 • mulighed for faglig sparring med personer, der laver analyser på det område, du skriver om

 • mulighed for at indgå i et fagligt stærkt miljø med andre specialestuderende og studenter i styrelsens studenterenhed.

Som specialestuderende i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil du få god mulighed for at vælge emne inden for styrelsens områder, dvs. dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, fleksjob m.v. Et speciale i samarbejde med os kan for eksempel handle om:

 • Effekten af 225-timersreglen. Kan man måle effekten af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere, f.eks. ved et regression discontinuity design.

 • Prædiktive modeller. Kan du forudsige varigheden af ledige eller sygemeldtes ydelsesforløb ved hjælp af de nyeste teknologiske metoder? Eller kan man identificere personer i risiko for snart at miste arbejdsmarkedstilknytningen?

 • Effekten af 6 ugers jobrettet uddannelse. Som del af beskæftigelsesreformen i 2015, ændredes ordningen 6 ugers selvvalgt uddannelse, til ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvad er beskæftigelseseffekten af at ledige nu har ret til en jobrettet uddannelse, og ikke en selvvalgt?

 • Bevægelser på arbejdsmarkedet. Hvordan bevæger folk sig rundt på arbejdsmarkedet mellem stillingsbetegnelser og brancher hvordan er arbejdsmarkedet forbundet?

 • Barselsdagpenge. Hvad kan begrunde en udvikling i antallet af borgere på barselsdagpenge? Er der konjunkturmæssige forhold eller lignende som påvirker antallet?

Andre interessante emner er også meget velkomne.

Vi forventer, at du:

 • er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse

 • har interesse for arbejdsmarkedsøkonomi og beskæftigelsespolitik

 • ønsker at skrive et empirisk speciale, hvor du gør brug af økonometiske metoder

 • er ambitiøs omkring dit speciale og kan arbejde koncentreret og selvstændigt

Vi finder løsninger sammen

Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne lave. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte ansvarlig for studenterenheden Sebastian Barrington Peek på tlf. nr. 7221 7771 eller mail sebp@star.dk eller kontorchef Peter Truels Nielsen på tlf. nr. 7221 7777.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge speciale stillingen.

Send en motiveret ansøgning, hvor du vedlægger en projektbeskrivelse, hvor du på et par sider beskriver specialets problemstilling, teoretiske udgangspunkt, analysemetode(r), data og hvornår, du forventer at gå i gang med dit speciale.

Vi skal have din ansøgning, specialets projektbeskrivelse, cv og eksamenspapirer senest søndag den 3. december 2017.

Vi forventer, at afholde samtaler i uge 50.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Geografi

København S

Ansøgningsfrist

03 december 2017

Søg jobbet

Søg jobbet online