Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Praktikant ved Politisk afdeling på den danske ambassade i London

Den Danske Ambassade i London

Den politiske afdelings hovedopgave er at varetage danske politiske og økonomiske interesser ift. Storbritannien samt indberette til danske ministerier om britiske holdninger til væsentlige udenrigs- og europapolitiske spørgsmål samt om britisk indenrigspolitik, økonomi og sektorpolitikker.

Jobbeskrivelse

Som praktikant i den politiske afdeling får du alsidige opgaver, som blandt andet indebærer research, servicering af den danske centraladministration, deltagelse i møder, samt udarbejdelse af notater, indberetninger og rapporter omhandlende såvel danske som britiske samfundsforhold. Du kommer også til at indgå i planlægning af delegationsbesøg fra Danmark, herunder afholdelse af oplæg for visse besøgsgrupper.

Kvalifikationer

Vi søger en dansktalende studerende, som er tilmeldt en samfundsvidenskabelig eller tilsvarende kandidatuddannelse eller derunder på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal kunne redegøre for, hvorfor praktikpladsen er interessant for dig, og hvordan opholdet vil kunne bidrage til dit uddannelses- og karriereforløb.

Da ambassaden er en travl arbejdsplads, forventer vi, at du kan arbejde selvstændigt og ansvarligt. Opgaverne kræver gode analytiske og metodiske egenskaber samt evnen til at arbejde struktureret, ofte under tidspres. Kendskab til EU vil være særdeles gavnligt, idet arbejdsopgaverne i vid udstrækning relaterer sig til EU-samarbejdet og UK’s forhold til EU. Praktikanten forventes ligeledes at være IT-kyndig, herunder bekendt med MS Office-pakken.

Gode engelskkundskaber i skrift og tale er naturligvis en forudsætning. Vi forventer, at du er udadvendt og imødekommende, da praktikpladsen indebærer visse repræsentative aktiviteter i og udenfor ambassaden.

Praktikvilkår

Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en diplomatisk medarbejder i afdelingen.

Praktikopholdet varer seks måneder og løber fra den 1. august 2018 til den 31. januar 2019.

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil få delvis dækning af dine udgifter i forbindelse med opholdet, og vil kunne få udbetalt et tilskud eller få refunderet udgifter efter regning indenfor DKK 3.500 pr. måned.

Arbejdstiden er 8.30-16.00, mandag-fredag. Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik.

Ansøgning

Ansøgning samt bilag (CV, karakterudskrift, eventuelle referencer) mærket ”Dit Navn - Politisk Afdeling”, bedes sendt senest 15. marts 2018 på mail til lonambintern@um.dk

Yderligere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om ambassaden og ambassadens praktikantordning på ambassadens hjemmeside www.denmark.org.uk


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Den Danske Ambassade i London

Geografi

London, UK

Ansøgningsfrist

15 marts 2018

Søg jobbet

lonambintern@um.dk