Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Analytisk stærk studentermedhjælper til Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling

Har du optimering af ledelsesinformation i blodet? Vil du være ekspert i dataudtræk fra Sundhedsplatformen? Ser du analyser og effektmåling som vejen til kvalitetsforbedring? Er du analytisk anlagt og teknologisk interesseret? Så har du nu chancen for at kick-starte din karriere som studentermedhjælper på en af Nordens største hjertemedicinske Afdelinger. 
 
Hjertemedicinsk Afdeling S 
De Hjertemedicinske afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital er fusioneret i foråret 2015, og har et samlet optageområde på 1,2 millioner indbyggere. Afdelingen har en stor samlet aktivitet i 2016 havde vi ca. 13.000 indlæggelser og ca. 55.000 ambulante besøg. Afdelingen ligger pt. på to matrikler, men det forventes, at afdelingen samles på Herlev-matriklen i 2019.  
 
Afdelingen der tæller ca. 400 ansatte har universitetsfunktion samt status som Center of Global Excellence for pleje, behandling og forskning i international særklasse. 
 
Afdelingen består af fire sengeafsnit, flere ambulatorier der varetager forskellige undersøgelser og kontroller indenfor hjerteområdet, en pacemakerklinik og en operationsklinik. Her foretages alle former for kardiologiske undersøgelser og behandlinger herunder invasiv diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom, implantation af pacemakere og ICD enheder, radiofrekvensablation samt elektrofysiologiske undersøgelser. Hertil kommer pleje, kontrol og rehabilitering af patienter med hjertesygdomme.  
 
Vi har mange korte patientforløb, og det stiller krav til både faglighed og kommunikation. Vores kerneværdi er, at patienterne er de vigtigste personer i vores afdeling, og vi ønsker, at afdelingen er kendt for at være åben og samarbejdsvillig. Alle ansatte skal være ambassadør herfor ved at vægte samarbejde højt - både internt og eksternt.  
 
Om Jobbet 
I 2016 blev Sundhedsplatformen implementeret på afdelingen. Det har efterladt et hav af udfordringer - men også spændende og lærerige opgaver, som vi nu søger en kvik og fleksibel studerende til at samle stafetten op på. 
 
Vi vil uddanne dig grundigt i vores systemer og gradvist bevæger du dig ind i selvstændige ansvarsområder. De værktøjer du vil komme til at bruge er primært Sundhedsplatformen, Silkeborg Datas Datawarehouse-løsninger, Microsoft Excel og Tableau. 
 
I den første tid vil opgaverne mest være af administrativ karakter. Du vil bl.a. få ansvar for at omsætte aktivitetsdata fra Sundhedsplatformen til brugbar ledelsesinformation til henholdsvis afdelingsledelse og afsnitsledelse. Dertil vil du assistere vores Afdelingsøkonom med analyser og månedlige opgørelser af produktion og lønforbrug. 
 
Med tiden vil du i højere grad selv præge jobbet og løse administrative opgaver mere bredt på afdelingen i såvel ambulatorier som i stabsfunktioner. 
 
Kompetencer  
Du tager ansvar for dine opgaver og sørger for, at alle detaljer spiller. Det gør du, fordi du ved, at det tager 10 gange så lang tid at rette en fejl, som det tager at undgå den hvorfor du heller ikke er bange for at spørge dine kolleger eller nærmeste leder en ekstra gang. Du er drevet af at mestre dit ansvarsområde snarere end at være generalist på et større område. 
 
Du er studerende på en økonomisk/samfundsvidenskabelig videregående uddannelse. Vi ser det som en fordel, hvis du er på kandidatdelen af din uddannelse, men det er ikke et krav. Det er desuden IKKE vigtigt, at du har topkarakter i alle dine fag. Dit drive, dit gå-på-mod og evne til at levere er det vigtigste.   
 
Vi tilbyder 

 • et job med mening, der kan være med til at forbedre behandling og plejen af patienter  
 • mulighed for at lære sundhedsvæsenet indefra en viden som er efterspurgt af såvel styrelser, ministerier og interesseorganisationer i dit videre karriereforløb 
 • en sund kantine 
 • tæt kontakt til nærmeste leder med løbende opfølgning på trivsel og udvikling 
 • fleksibilitet i og omkring eksamensperioden 
 • mulighed for ekstraarbejde i ferier og perioder, hvor studiet fylder mindre. 
 
Den forventede arbejdstid er 20 timer ugentlig. 
 
Ansøgning  
Er du interesseret i at blive en del af afdelingens fremtid, så send din ansøgning, CV og eksamenspapirer ved at klikke på "Søg job" senest den 25. januar 2018. 
 
Vi forventer at holde samtaler den 29. og 30. januar 2018 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdelingsøkonom Jan Skotte Larsen på telefon 2032 1909 

 • et job med mening, der kan være med til at forbedre behandling og plejen af patienter  
 • mulighed for at lære sundhedsvæsenet indefra en viden som er efterspurgt af såvel styrelser, ministerier og interesseorganisationer i dit videre karriereforløb 
 • en sund kantine 
 • tæt kontakt til nærmeste leder med løbende opfølgning på trivsel og udvikling 
 • fleksibilitet i og omkring eksamensperioden 
 • mulighed for ekstraarbejde i ferier og perioder, hvor studiet fylder mindre. 

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Hjertemedicinsk Afdeling

Geografi

Herlev

Ansøgningsfrist

25 januar 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online